Phạt tiền khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao

Văn hóa là hệ thống giá trị vật chất và tinh thần do lao động của người sáng tạo ra, được cộng đồng khẳng định tích lũy lại, tạo ra bản sắc riêng của từng tộc người, từng xã hội. Trong Nghị quyết Trung ương 5 ( Khóa VIII), Đảng ta khẳng định: Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước…, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng được chú trọng trong thời đại mới, với mục đích tăng cường tính đoàn kết trong cộng động, khơi dậy và nhân lên mọi tiềm năng sáng tạo của con người, huy động sức mạnh nội sinh to lớn trong con người đóng góp vào sự phát triển xã hội. Vì vậy, các chương trình, hoạt động văn hóa, thể được phổ biến trong đời sống quần chúng nhân dân, giải quyết những áp lực về mặt tinh thần cho con người để hướng tới những giá trị, cốt lõi chung của xã hội.

Tuy nhiên, quảng cáo cũng có thể được thực hiện trong chương trình, hoạt động văn hóa thể thao nhưng khi vi phạm một trong các hoạt động sau thì chịu mức phạt hành chính theo Điều 45, Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi sau đây:

- Treo, đặt, dán, dựng sản phẩm quảng cáo ngang bằng hoặc cao hơn biểu trưng, lô-gô hoặc tên của chương trình.

- Khổ chữ thể hiện trên sản phẩm quảng cáo vượt quá một phần hai khổ chữ tên của chương trình.

Logo là một biểu trưng dưới dạng ký hiệu hoặc biểu tượng của một nhãn hiệu. Chúng được sắp xếp, thiết kế một cách cá biệt, độc đáo tùy theo doanh nghiệp chọn lựa và thường có hình thù và màu sắc khác nhau để thực hiện chức năng phân biệt. Một logo thường sẽ là biểu tượng, hình ảnh, chữ cái, ký tự hay các ký hiệu được lồng ghép một cách tinh tế. Mỗi doanh nghiệp đều có một logo riêng được gắn liền với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đó.

Tên chương trình là tiêu chí để xác định nội dung chương trình và dấu hiệu để nhận biết với chương trình khác.

Khổ chữ là giá trị được xác định bằng chiều cao chữ in hoa tính theo mm. Thường sử dụng các loại khổ chữ sau: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20…. Việc quan tâm tới yếu tố khổ chữ thường liên quan đến lĩnh vực thiết kế.

Cả hai khái niệm này đều là một trong những sản phẩm trí tuệ và khi chiếu các chương trình, hoạt động văn hóa thể thao thì nội dung, chất lượng quan trọng hơn. Khoản 2, Điều 35, Luật Quảng cáo năm 2012 quy định: Không được treo, đặt, dán, dựng sản phẩm quảng cáo ngang bằng hoặc cao hơn biểu trưng, lô-gô hoặc tên của chương trình; khổ chữ thể hiện trên sản phẩm quảng cáo không quá một phần hai khổ chữ tên của chương trình.

Do vậy, nếu là nhà tài trợ cho chương trình hay có nhu cầu quảng cáo trong chương trình đó thì phải đáp ứng tiêu chí về kích thước, việc vi phạm chịu mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, giữ nguyên so với quy định của

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Quảng cáo trên khu vực sân khấu không bảo đảm mỹ quan và che khuất tầm nhìn của người xem.

Mỹ quan và tầm nhìn của người xem là thứ đánh động vào thị giác của con người, ảnh hưởng đến thái độ và phản ứng của một chủ thể trước một sự vật, hiện tượng nào đó trong cuộc sống. Quảng cáo là một trong những hoạt động phổ biến, xuất hiện nhiều dù ở trong chương trình quảng cáo văn hóa, thể thao, thể hiện bởi việc tài trợ cho chương trình.

Tuy nhiên, việc phân bố vị trí đặt quảng cáo ở đâu phải hợp lý và không gây khó chịu cho người xem. Khi vi phạm quy định này là vi phạm Khoản 3, Điều 35, Luật Quảng cáo năm 2012 và nhận hình thức xử phạt chính là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

b. Quảng cáo trong sân vận động, nhà thi đấu và các địa điểm diễn ra hoạt động thể dục thể thao mà che khuất Quốc kỳ, Quốc huy, ảnh lãnh tụ, bảng hướng dẫn chuyên môn và tầm nhìn của khán giả.

Thông thường, đối với các hoạt động thể dục, thể thao là sự cạnh tranh công bằng giữa quốc gia này với quốc gia khác thông qua đại diện xuất sắc, tiêu biểu của một nước tham dự dưới nhiều bộ môn được quy định và đủ điều kiện tham gia. Do đó, Quốc kỳ, Quốc huy, Ảnh là tụ được xuất hiện để bạn bè khắp năm châu nhận biết, đội tuyển đó, vận động viên đó là của nước nào.

Đối với bảng hướng dẫn chuyên môn thì phải luôn đặt ở vị trí dễ nhìn nhất, quyết định đến thắng thua cũng như quá trình diễn ra hoạt động cho nên không được che khuất tầm nhìn.

Còn đối với tầm nhìn khán giả là những người cổ vũ cho chương trình, hoạt động thể thao diễn ra sôi nổi, thỏa mãn niềm đam mê tinh thần, theo dõi trận đấu của họ.

Vì vậy, các quảng cáo nếu như che khuất Quốc kỳ, Quốc huy, ảnh lãnh tụ, bảng hướng dẫn chuyên môn và tầm nhìn của khán giả trong sân vận động, nhà thi đấu và các địa điểm diễn ra hoạt động thể dục thể thao vi phạm Khoản 4, Điều 35, Luật Quảng cáo năm 2012 và nhận hình thức xử phạt chính là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

c. Quảng cáo trong sân vận động, nhà thi đấu gây cản trở hoạt động tập luyện, thi đấu, biểu diễn của vận động viên, việc chỉ đạo của huấn luyện viên và việc thực hiện nhiệm vụ của Ban tổ chức, trọng tài, nhân viên hướng dẫn, nhân viên y tế, người phục vụ.

Hoạt động tập luyện, thi đấu, biểu diễn của vận động viên, việc chỉ đạo của huấn luyện viên và việc thực hiện nhiệm vụ của Ban tổ chức, trọng tài, nhân viên hướng dẫn, nhân viên y tế, người phục vụ được tiến hành một khu riêng trong sân vận động, nhà thi đấu nhằm mục đích chính cho cuộc thi diễn ra đạt kết quả tốt nhất. Việc quảng cáo nhưng gây cản trở những điều này có thể làm giảm sút tinh thần của những người liên quan và gây vướng bận họ trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Vi phạm quy định này là vi phạm Khoản 4, Điều 35, Luật Quảng cáo năm 2012 và nhận hình thức xử phạt chính là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

3. Biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao

Biện pháp khắc phục hậu quả được hiểu là hình thức cưỡng chế do Nhà nước tiến hành, buộc người có hành vi vi phạm hành chính phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra.

Khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao thì áp dụng biện pháp buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo làm chúng không thể xuất hiện ở nhà thi đấu, sân vận động ngoài mức tiền áp dụng như trên:

  • Treo, đặt, dán, dựng sản phẩm quảng cáo ngang bằng hoặc cao hơn biểu trưng, lô-gô hoặc tên của chương trình;
  • Khổ chữ thể hiện trên sản phẩm quảng cáo vượt quá một phần hai khổ chữ tên của chương trình.
  • Quảng cáo trên khu vực sân khấu không bảo đảm mỹ quan và che khuất tầm nhìn của người xem;
  • Quảng cáo trong sân vận động, nhà thi đấu và các địa điểm diễn ra hoạt động thể dục thể thao mà che khuất Quốc kỳ, Quốc huy, ảnh lãnh tụ, bảng hướng dẫn chuyên môn và tầm nhìn của khán giả;

Quảng cáo trong sân vận động, nhà thi đấu gây cản trở hoạt động tập luyện, thi đấu, biểu diễn của vận động viên, việc chỉ đạo của huấn luyện viên và việc thực hiện nhiệm vụ của Ban tổ chức, trọng tài, nhân viên hướng dẫn, nhân viên y tế, người phục vụ.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo điều chỉnh vấn đề gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 31/05/2021

Bài viết dưới đây tập trung làm rõ Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo điều chỉnh đối tượng nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 31/05/2021

Bài viết dưới đây tập trung làm rõ đối tượng áp dụng của Nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP chịu hình thức xử phạt chính gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 31/05/2021

Hình thức xử phạt chính nào được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP bao gồm hình thức xử phạt cảnh cáo và phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời hạn

Cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP chịu hình thức xử phạt bổ sung thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 31/05/2021

Hình thức xử phạt bổ sung được quy định tại NĐ 38/2021/NĐ-CP gồm: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn.