Phạt tiền đến 30.000.000 đồng khi vi định về quảng cáo thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

Điều 3 Luật Thú y 2015 quy định các khái niệm như sau:

Thuốc thú y là đơn chất hoặc hỗn hợp các chất bao gồm dược phẩm, vắc-xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất được phê duyệt dùng cho động vật nhằm phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều chỉnh, phục hồi chức năng sinh trưởng, sinh sản của động vật.

Chế phẩm sinh học dùng trong thú y là sản phẩm có nguồn gốc sinh học dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều chỉnh quá trình sinh trưởng, sinh sản của động vật. Các Chế phẩm sinh học sản xuất phục vụ trong canh tác Nông Nghiệp mà chúng ta có thể hay gặp như: Phân bón sinh học, thuốc trừ sâu sinh học phục vụ cho trồng trọt; đệm lót sinh học, cám vi sinh phục vụ cho chăn nuôi; các chế phẩm bổ sung vi khuẩn có lợi cho nguồn nước, thức ăn vi sinh dùng cho nuôi trồng thủy sản…

Vi sinh vật dùng trong thú y là vi khuẩn, vi rút, đơn bào ký sinh, nấm mốc, nấm men và một số vi sinh vật khác dùng để chẩn đoán, phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật, nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y.

Hóa chất dùng trong thú y là sản phẩm có nguồn gốc hóa học dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật.

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Đối với hành vi quảng cáo thuốc thú y không đúng nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

Điểm i, Khoản 4, Điều 20, Luật Quảng cáo năm 2012 quy định:

 • Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phải có giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm.

Như vậy, giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Việc xin giấy chứng nhận lưu hành tự mang một ý nghĩa quan trọng khi dựa vào CFS, nước nhập khẩu sẽ nắm bắt được chất lượng sản phẩm nhập khẩu vào nước họ, đồng thời doanh nghiệp xuất khẩu sẽ dễ dàng xuất khẩu hàng hóa vào nước khác hơn. Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu yêu cầu phải có CFS để làm cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp các giấy chứng nhận khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu yêu cầu phải có CFS do cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể.

Như vậy, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể là Cục Thú Y có thẩm quyền cấp CFS cho thuốc thú y, vật tư thú y với các nội dung chính như sau:

 • Tên cơ quan, tổ chức cấp CFS.
 • Số, ngày cấp CFS.
 • Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS.
 • Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS.
 • Tên và địa chỉ của nhà sản xuất.
 • Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và được phép bán tự do tại thị trường của nước sản xuất hoặc nước cấp CFS.
 • Họ tên, chữ ký của người ký CFS và dấu của cơ quan, tổ chức cấp CFS.

Trường hợp quảng cáo thuốc thú y không đúng nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp là không trung thực đối với các tiêu chí quy định trên và chịu mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Sửa đổi so với Nghị định 158/2013/NĐ-CP khi phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật không đúng với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

 • Đối với hành vi quảng cáo thuốc thú y khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lưu hành.

Tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú ý, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y nộp hồ sơ đăng ký cho Cục Thú y; Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký, Cục Thú y có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký biết để hoàn thiện đối với những trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu. Cục Thú y tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu hành, thẩm định hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng khoa học chuyên ngành thuốc thú y, cấp giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. (Trường hợp cấp lại không tổ chức họp hội đồng khoa học chuyên ngành)

Sau đó trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận bổ sung vào Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam. Đối với thuốc thú y đã có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam đăng ký sản xuất gia công, san chia, Cục Thú y không tổ chức họp Hội đồng khoa học chuyên ngành thuốc thú y.

Như vậy, khi quảng cáo chưa được Cục Thú ý cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận bổ sung vào Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam thì cá nhân, tổ chức đó không được quảng cáo. Khi vi phạm chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Điểm mới của Nghị định 158/2013/NĐ-CP khi chưa quy định rõ vấn đề này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm quy định về quảng cáo thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

Biện pháp khắc phục hậu quả được hiểu là hình thức cưỡng chế do Nhà nước tiến hành, buộc người có hành vi vi phạm hành chính phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra. Trong đó, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm là một trong những biện pháp chung quy định trong xử phạt vi phạm hành chính nhằm khắc phục lỗi của chủ thể.

Việc vi phạm quy định về quảng cáo thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y ngoài mức phạt tiền tối thiểu là 10.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 thì một số hành vi còn phải chịu các biện pháp phục hậu quả bổ sung như sau:

a. Buộc cải chính thông tin

Cải chính thông tin là một trong các biện pháp khắc phục hậu quả tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP trên tinh thần của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Theo đó, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đã được công bố, đưa tin trên chính phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử đã công bố, đưa tin; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện. Biện pháp này áp dụng đối với hành vi:

Đối với hành vi quảng cáo thuốc thú y không đúng nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

b. Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện là một trong những biện pháp được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Các hành vi sau ngoài việc chịu mức phạt tiền theo Điều 58, Nghị định 38/2021/NĐ-CP thì không được quảng cáo những sản phẩm này:

 • Đối với hành vi quảng cáo thuốc thú y không đúng nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.
 • Đối với hành vi quảng cáo thuốc thú y khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lưu hành.

Như vậy, thuốc Thú y và những chế phẩm sinh học và vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được xem là một trong các yếu tố quan trọng bảo vệ sức khỏe, không những cho con vật mà còn cho con người. Góp phần giải quyết các vấn đề về thực phẩm từ gốc, bảo toàn hoạt động của con người trong cuộc sống hiện đại đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập, thì các loại dịch bệnh nguy hiểm có thể lây lan giữa các quốc gia một cách nhanh chóng thông qua các con đường như buôn lậu động vật qua biên giới, qua người du lịch từ nước này sang nước khác.

Chính từ những rủi ro đó, Nghị định 38/2021/NĐ-CP ra đời, trên tinh thần kết thừa các quy định của Nghị định 158/2013/NĐ-CP và các văn bản khác như Luật Quảng cáo năm 2012, Luật Thú y năm 2015,… đưa ra hình thức xử phạt chính và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Xử phạt hành chính thế nào khi vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế?

Hỏi đáp luật Dân Sự 14/07/2021

rang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư cấy ghép, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm (software) đáp ứng đồng thời các yêu cầu do Bộ Y tế quy định

Phạt tiền đến 30.000.000 khi vi phạm các quy định về quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ

Hỏi đáp luật Dân Sự 14/07/2021

Khi quảng cáo sữa, sản phẩm dinh dưỡng cần phải đáp ứng những quy định của pháp luật quảng cáo và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp khi vi phạm thì chịu chế tài hành chính theo Điều 55, Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Phạt tiền đến 40.000.000 khi vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Hỏi đáp luật Dân Sự 14/07/2021

Một trong các cách làm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh biết đến nhiều hơn là có sự góp mặt của hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, khi vi phạm các chế tài hành chính phải chịu quy định tại Điều 56, Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Phạt tiền đến 40.000.000 đồng phạm các quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật

Hỏi đáp luật Dân Sự 16/07/2021

Thuốc bảo vệ thực vật là chất hoặc hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm vi sinh vật có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn, xua đuổi, dẫn dụ, tiêu diệt hoặc kiểm soát sinh vật gây hại thực vật; điều hòa sinh trưởng thực vật hoặc côn trùng,...