Phạt tiền đến 40.000.000 đồng phạm các quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật luôn đóng vai trò quan trọng sản xuất nông nghiệp nói chung và trồng trọt nói riêng. Bên cạnh sứ mệnh bảo vệ sản xuất cây trồng nông nghiệp, sự ra đời của bảo vệ thực vật đã mang lại giá trị hiệu quả thiết thực cho người dân là nâng cao sản lượng và giá trị hàng hóa, tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích cây trồng. Đặc biệt, ngành còn đóng góp quan trọng cho việc cải thiện rõ rệt công tác bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Bảo vệ thực vật là hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật. Nghiên cứu về đất, môi trường sống, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng, đặc biệt đi sâu vào các kiến thức về sâu, bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, dịch hại trên cây trồng… qua đó tổ chức xây dựng, điều hành mạng lưới bảo vệ thực vật các cấp, sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cho đến việc thực hiện các thao tác bảo vệ cây trồng trên đồng ruộng. Từ đó, cải thiện thu nhập của nông dân, sản xuất những giống cây trồng bền vững và đảm bảo cân bằng sinh học.

Trước hiện trạng nền nông nghiệp Việt Nam đang tồn tại việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hay sử dụng chúng thiếu kiểm soát dẫn tới các tổn hại tới môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái nông nghiệp thì Bảo vệ thực vật càng mang trọng trách to lớn trong việc xây dựng một nền nông nghiệp sạch và bền vững. Do vậy, thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích ra đời để duy trì hoạt động này khi quảng cáo, phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

Khoản 16, Điều 3, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013 quy định: Thuốc bảo vệ thực vật là chất hoặc hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm vi sinh vật có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn, xua đuổi, dẫn dụ, tiêu diệt hoặc kiểm soát sinh vật gây hại thực vật; điều hòa sinh trưởng thực vật hoặc côn trùng; bảo quản thực vật; làm tăng độ an toàn, hiệu quả khi sử dụng thuốc.

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật không đúng với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

Giấy chứng nhận đăng ký thực vật được cấp bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được áp dụng theo các nguyên tắc chung về đăng ký như sau:

- Tất cả thuốc bảo vệ thực vật dùng để phòng trừ sinh vật gây hại thực vật; điều hòa sinh trưởng cây trồng; bảo quản thực vật; khử trùng kho; trừ mối hại công trình xây dựng và đê điều; trừ cỏ trên đất không trồng trọt; làm tăng độ an toàn, hiệu quả khi sử dụng (có tên thương phẩm riêng) phải được đăng ký vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

- Tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài (có văn phòng đại diện, công ty, chi nhánh công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đang được phép hoạt động tại Việt Nam) sản xuất hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật hoặc thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm từ thuốc kỹ thuật được trực tiếp đứng tên đăng ký thuốc bảo vệ thực vật do mình sản xuất.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật hoặc thuốc thành phẩm không trực tiếp đứng tên đăng ký được ủy quyền cho duy nhất 01 tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 50 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật đứng tên đăng ký mỗi loại thuốc bảo vệ thực vật của mình.

- Mỗi tổ chức, cá nhân được ủy quyền đứng tên đăng ký được nhận ủy quyền duy nhất của 01 nhà sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật hoặc thuốc thành phẩm cho mỗi loại hoạt chất, thuốc kỹ thuật hoặc thuốc thành phẩm.

- Tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký:

 • Được đăng ký 01 tên thương phẩm cho mỗi hoạt chất, thuốc kỹ thuật hoặc thuốc thành phẩm để phòng, trừ sinh vật gây hại hoặc điều hòa sinh trưởng cây trồng. Trường hợp các hoạt chất, thuốc kỹ thuật hoặc thuốc thành phẩm này dùng để khử trùng kho; bảo quản thực vật; trừ mối hại công trình xây dựng, đê điều; thuốc xử lý hạt giống phải đăng ký thêm 01 tên thương phẩm khác;
 • Chỉ đăng ký 01 hàm lượng hoạt chất cho mỗi dạng thành phẩm của thuốc bảo vệ thực vật;
 • Sau 05 năm kể từ ngày tổ chức, cá nhân đăng ký đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chính thức cho thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất chưa có trong Danh mục, các tổ chức, cá nhân khác mới được nộp hồ sơ đăng ký bổ sung tên thương phẩm mới cho thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất đó.

Tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật hoặc sản xuất thuốc thành phẩm từ thuốc kỹ thuật; Tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật hoặc sản xuất thuốc thành phẩm từ thuốc kỹ thuật có văn phòng đại diện, công ty, chi nhánh công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đang được phép hoạt động tại Việt Nam; Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có đủ điều kiện về sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật được tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký ủy quyền được thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật với nội dung: Số đăng ký, thời hạn có giá trị của Giấy chứng nhận, thông tin của cơ sở được cấp, thông tin của thuốc bảo vệ thực vật, Nhà sản xuất, phạm vi và phương pháp sử dụng.

Như vậy, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật không đúng với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật thuốc có thể gây ra hậu quả trên thực tế, khi vi phạm bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, được kế thừa tại Điểm a, Khoản 1, Điều 76, Nghị định 158/2013/NĐ-CP.

b. Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật không phù hợp với Giấy phép kiểm dịch thực vật.

Kiểm dịch thực vật là hoạt động ngăn chặn, phát hiện, kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ. Kiểm dịch thực vật được thực hiện đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và kiểm dịch thực vật nội địa theo quy định tại Luật này, trừ trường hợp được miễn trừ kiểm dịch thực vật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung của giấy kiểm dịch thực vật bao gồm Tên và địa chỉ của người xuất khẩu, Số lượng và loại bao bì, ký –mã hiệu, nơi sản xuất, phương tiện chuyên chở, Tên khoa học của thực vật cũng như những thông tin khác liên quan đến sản phẩm.

Việc vi phạm quy định quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật không phù hợp với Giấy phép kiểm dịch thực vật bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, được kế thừa tại Điểm b, Khoản 1, Điều 76, Nghị định 158/2013/NĐ-CP.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật không có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam được quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT. Theo đó:

- Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

 • Thuốc trừ sâu: 861 hoạt chất với 1821 tên thương phẩm.
 • Thuốc trừ bệnh: 587 hoạt chất với 1282 tên thương phẩm.
 • Thuốc trừ cỏ: 241 hoạt chất với 702 tên thương phẩm.
 • Thuốc trừ chuột: 8 hoạt chất với 26 tên thương phẩm.
 • Thuốc điều hoà sinh trưởng: 54 hoạt chất với 157 tên thương phẩm.
 • Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.
 • Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 151 tên thương phẩm.
 • Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ mối: 15 hoạt chất với 25 tên thương phẩm.

- Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

- Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 10 tên thương phẩm.

- Thuốc sử dụng cho sân golf:

 • Thuốc trừ bệnh: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm.
 • Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.
 • Thuốc điều hoà sinh trưởng: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

- Thuốc xử lý hạt giống:

 • Thuốc trừ sâu: 10 hoạt chất với 15 tên thương phẩm.
 • Thuốc trừ bệnh: 12 hoạt chất với 13 tên thương phẩm.

- Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch

01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

Như vậy, khi quảng cáo một trong những sản phẩm không có trong danh mục trên thì chịu mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, giữ nguyên mức phạt so với Nghị định 158/2013/NĐ-CP.

b. Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật thiếu một trong các nội dung: tên sản phẩm; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; tính năng, tác dụng và những điều cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản.

Khoản 1, Điều 60, Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT quy định khi quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật bắt buộc phải có các nội dung sau:

 • Tên thương phẩm, tên hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật;
 • Tính năng tác dụng và những điều lưu ý khi sử dụng, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật;
 • Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký, phân phối;
 • Hướng dẫn sử dụng;
 • Cảnh báo về mức độ nguy hiểm, độc hại và chỉ dẫn phòng ngừa tác hại của thuốc bảo vệ thực vật.

Nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật trên bảng, biển, panô, kệ giá kê hàng, các vật dụng khác, vật thể trên không, dưới nư­ớc, vật thể di động, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, phương tiện giao thông, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo không nhất thiết phải chứa đầy đủ các nội dung bắt buộc. Với các hành vi vi phạm về việc quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật thiếu một trong các nội dung: tên sản phẩm; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; tính năng, tác dụng và những điều cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản thì chịu mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, giữ nguyên mức phạt so với Nghị định 158/2013/NĐ-CP.

3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Đối với hành vi quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

 • Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.
 • Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.
 • Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.
 • Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

Như vậy, tổng thể gồm 31 thuốc bảo vệ thực vật cấm thì chịu mức phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật

Biện pháp khắc phục hậu quả được hiểu là hình thức cưỡng chế do Nhà nước tiến hành, buộc người có hành vi vi phạm hành chính phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra. Trong đó, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm là một trong những biện pháp chung quy định trong xử phạt vi phạm hành chính nhằm khắc phục lỗi của chủ thể. Ngoài hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì chịu 02 biện pháp khắc phục hậu quả:

a. Buộc cải chính thông tin

Cải chính thông tin là một trong các biện pháp khắc phục hậu quả tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP trên tinh thần của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Theo đó, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đã được công bố, đưa tin trên chính phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử đã công bố, đưa tin; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện. Biện pháp này áp dụng đối với hành vi:

 • Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật không đúng với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;
 • Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật không phù hợp với Giấy phép kiểm dịch thực vật.

b. Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện là một trong những biện pháp được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Các hành vi sau ngoài việc chịu mức phạt tiền theo Điều 57, Nghị định 38/2021/NĐ-CP thì không được quảng cáo những sản phẩm này:

 • Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật không đúng với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;
 • Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật không phù hợp với Giấy phép kiểm dịch thực vật.
 • Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật không có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam:
 • Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật thiếu một trong các nội dung: tên sản phẩm; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; tính năng, tác dụng và những điều cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản.
 • Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Phạt tiền đến 30.000.000 đồng khi vi phạm các quy định về quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

Hỏi đáp luật Dân Sự 14/07/2021

Đối với quảng cáo, ngoài việc tuân thủ quy định tại Luật Quảng cáo năm 2012, việc vi phạm các hành vi sau về quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế chịu phạt tiền và biện pháp tại Điều 53, Nghị định 38

Xử phạt hành chính thế nào khi vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế?

Hỏi đáp luật Dân Sự 14/07/2021

rang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư cấy ghép, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm (software) đáp ứng đồng thời các yêu cầu do Bộ Y tế quy định

Phạt tiền đến 30.000.000 khi vi phạm các quy định về quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ

Hỏi đáp luật Dân Sự 14/07/2021

Khi quảng cáo sữa, sản phẩm dinh dưỡng cần phải đáp ứng những quy định của pháp luật quảng cáo và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp khi vi phạm thì chịu chế tài hành chính theo Điều 55, Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Phạt tiền đến 40.000.000 khi vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Hỏi đáp luật Dân Sự 14/07/2021

Một trong các cách làm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh biết đến nhiều hơn là có sự góp mặt của hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, khi vi phạm các chế tài hành chính phải chịu quy định tại Điều 56, Nghị định 38/2021/NĐ-CP.