Phạt tiền đến 50.000.000 với cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet

Trong bối cảnh toàn cầu hóa với sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật, có nhiều dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của con người. Một trong những dịch vụ phổ biến có thể kể đến đó là hoạt động trò chơi điện tử.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, các hoạt động trò chơi điện tử bên cạnh những mặt tích cực còn có những hạn chế nhất định, do đó, với tính chất là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì Nhà nước phải quản lý chặt chẽ. Do đó, với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet thì phải chịu hình phạt chính là phạt tiền kèm theo hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

 • Đối với hành vi kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet ở địa điểm cách trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dưới 200 mét.

Khoản 9, Điều 3, Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định, Dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (gọi tắt là dịch vụ trò chơi điện tử) là việc cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng và chơi các trò chơi điện tử trên mạng.

Mặc dù pháp luật Việt Nam không quy định chi tiết về hoạt động trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet song dựa vào khái niệm trên, có thể hiểu rằng, trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet là việc người chơi sử dụng các trò chơi có sẵn trên hệ thống, không có khả năng truy nhập vào mạng và chơi các trò chơi điện tử trên mạng.

Khoản 6 Điều 7 Nghị định 142/2018/NĐ-CP quy định điều kiện hoạt động cửa hàng trò chơi điện tử là phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên. Do đó, việc chủ thể kinh doanh không đáp ứng khoảng cách quy định chịu mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Giữ nguyên so với Nghị định 158/2013/NĐ-CP về điều khoản và số tiền phạt.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 • Đối với hành vi kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày.

Khi hoạt động, tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử phải tuân theo các quy định không được hoạt động sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng. Có nghĩa là nếu hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày là vi phạm quy định pháp luật.

Hầu như, trong khoảng thời gian này là lúc mà con người tái tạo năng lượng, các cơ quan, bộ phận trong cơ thể tiến hành trao đổi chất cũng như đảm bảo cho cơ thể sống hoạt động mạnh khỏe, ổn định. Trên thực tế, việc kinh doanh trò chơi điện tử thường chỉ phổ biến ở giới trẻ, do đó, khoảng thời gian này cần được ngủ đủ giấc. Vì vậy, đối với cơ sở kinh doanh vi phạm điều này chịu mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Quy định này được sửa đổi so với Nghị định 158/2013/NĐ-CP từ tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 thành quy định trên.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

 • Đối với hành vi không có tem, nhãn kiểm soát, lưu hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền dán trên máy trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet theo quy định.

Tem, nhãn kiểm soát, lưu hành là một trong những chi tiết để kiểm tra nguồn gốc sản phẩm, do cơ quan quản lý Nhà nước cung cấp cho chủ thể kinh doanh để đảm bảo chất lượng cơ sở vật chất khi kinh doanh.

Có thể thấy rằng, máy trò chơi điện tử có hai loại, gồm sản xuất ở trong nước thì dược dán tem, nhãn kiểm soát, lưu hành sản phẩm do chính nhà sản xuất thực hiện. Còn đối với máy trò chơi điện tử được nhập khẩu ở nước ngoài thì cần phải thông qua sự kiểm tra chặt chẽ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Vì thế, với hành vi vi phạm này, không đảm bảo được chất lượng hàng hóa, sản phẩm, do đó, chịu mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Điểm mới của Nghị định 38/2021/NĐ-CP so với Nghị định 158/2013/NĐ-CP.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

 • Đối với hành vi tổ chức trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet có nội dung khiêu dâm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực.

Trong đời sống của người Việt Nam, từ xa xưa đến nay, các nội dung vi phạm quy định về nếp sống văn minh, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, tâm sinh lý của con người đều được Nhà nước nỗ lực xóa bỏ, hạn chế và ngăn chặn, tránh sự lưu truyền trên thực tế.

Trong khi đó, tổ chức trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet có khả năng tiếp cận đến nhiều người ở những độ tuổi chưa hoàn thiện về tâm sinh lý. Nếu để các trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực phổ biến trên thực tế đồng nghĩa với việc cổ súy, tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, đi ngược lại phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, đạo đức xã hội của nước ta.

Hành vi này bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Tổ chức trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet có nội dung đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Giống như hành vi tổ chức trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet có nội dung khiêu dâm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực, việc tổ chức trò chơi điện tử có nội dung đồi trụy thuộc nội dung vi phạm quy định về nếp sống văn minh, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, tâm sinh lý của con người đều được Nhà nước nỗ lực xóa bỏ, hạn chế và ngăn chặn, tránh sự lưu truyền trên thực tế.

Nội dung đồi trụy có tính nguy hiểm của hành vi và tác động lên tình hình thực tế cao hơn, bởi nội dung ảnh hưởng nghiêm trọng do vậy mức phạt áp dụng từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

b. Bán, cho thuê băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực.

Bán, cho thuê băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm, đồi trụy vi phạm quy định về bán những mặt hàng mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm, bị hạn chế phổ biến trên thực tế bởi có khả năng gây ảnh hưởng đến nếp sống văn minh, cổ súy tệ nạn xã hội và gây hại cho sức khỏe, tâm sinh lý của con người. Mức phạt cho hành vi này cũng tương tự giống hành vi trên, từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Quy định này cao hơn so với Nghị định 158/2013/NĐ-CP khi quy định rằng, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi bán, cho thuê băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

 • Đối với hành vi sản xuất băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực.

Quy luật của nền kinh tế thị trường chỉ ra rằng, cung, cầu có mối quan hệ mật thiết, qua lại với nhau. Có nguồn cung cấp hàng hóa, sản phẩm trên thực tế thì mới có cầu và khi nhu cầu tăng lên thì lượng hàng hóa được tạo ra ngày càng nhiều hơn. Do đó, xét trên thực tế, việc sản xuất băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực mang tính nguy hiểm của hành vi cao hơn bởi đó là xuất phát điểm cho các tệ nạn được lưu hành. Với hành vi này, khi vi phạm chịu mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

 • Đối với hành vi sản xuất băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; làm phương hại đến chủ quyền quốc gia.

Chủ quyền quốc gia là một trong những nội dung mà bất kể các hoạt động nào cũng không được xâm phạm. Việc làm phương hại đến chủ quyền quốc gia là vi phạm nặng nề nguyên tắc hiến định, có thể dẫn tới những hệ lụy ảnh hưởng đến quyền lợi dân tộc.

Một trong những quy định cấm trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng là không hoạt động và kinh doanh văn hóa có nội dung kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khỏe và hủy hoại môi trường sinh thái.

Vì vậy, khi vi phạm quy định này thì chịu mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật xử lý vi phạm hành chính

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Vi phạm về khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh phạt gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

ên cạnh nhận hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả chủ thể phải chịu khi vi phạm về khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Phạt tiền đến 10.000.000 đồng khi vi phạm quy định liên quan đến thông báo và giấy phép của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Phạt tiền đến 10.000.000 đồng với các hành vi không báo cáo bằng văn bản, thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, tổ chức hoạt động không đúng nội dung, kê khai không trung thực trong hồ sơ xin cấp

Áp dụng xử phạt bổ sung và khắc phục hậu quả với vi phạm của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Khi vi phạm, ngoài hình thức phạt tiền là chính, với một số hành vi còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả tại Điều 30, Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Phạt tiền đến 25.000.000 đồng khi cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam khi vi phạm về thành lập và hoạt động

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Mức phạt tiền từ 10.000.000 đến 25.000.000 được áp dụng với các hành vi không thực hiện cấp lại giấy phép, giấy chứng nhận; tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung hoặc không có giấy chứng nhận, giấy phép