Vi phạm quy định về hoạt động triển lãm bị phạt bao nhiêu tiền?

Nghị định 38/2021/NĐ-CP (Nghị định 38) về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo chính thức có hiệu lực từ ngày 01/06/2020 đã chấm dứt hiệu lực pháp lý của Nghị định 158/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Sự ra đời của Nghị định 38 đã quy định chi tiết những hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả với từng hành vi vi phạm, trong đó có những quy định cụ thể, chi tiết về hoạt động nhiếp ảnh. Để làm rõ vấn đề này, Luật Hoàng Anh sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây!

Nội dung:

Phạt tiền là một hình thức xử lý vi phạm do cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật nhằm tước bỏ một khoản tiền nhất định của cá nhân, tổ chức vi phạm đó để sung công quỹ nhà nước. Đây là một trong các hình thức phạt chính, áp dụng phổ biến hơn và tác động trực tiếp đến lợi ích vật chất, kinh tế của cá nhân, tổ chức vi phạm, gây cho họ hậu quả bất lợi về tài sản nên hình thức xử phạt này có hiệu quả rất lớn trong việc đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính nói chung và trong hoạt động nhiếp ảnh nói riêng. Điều 18, Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm quy định về hoạt động nhiếp ảnh. Theo đó, mức phạt tiền được áp dụng như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

- Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam theo quy định.

- Không thông báo lại trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong văn bản đã thông báo theo quy định.

- Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan theo quy định.

- Kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh.

Các hành vi quy định trong mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng chủ yếu liên quan đến văn bản chấp thuận, giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tính hợp pháp của hồ sơ trong hoạt động nhiếp ảnh. Về cơ bản, những hành vi vi phạm trên đây có tính chất nhẹ cho nên chế tải xử phạt hành chính tương đối cơ bản và không thay đổi so với Nghị định 158/2013/NĐ-CP

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

  • Đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh.

Khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh thì chúng chỉ có giá trị khi giữ nguyên trạng thái ban đầu, không sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung đã được cấp trước đó. Trong trường hợp thực hiện các hoạt động nêu trên thì làm mất đi giá trí, tính hợp pháp của giấy phép này do đó, với tính chất của hành vi thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

- Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam không đúng nội dung ghi trong giấy phép.

- Đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm không đúng nội dung ghi trong giấy phép.

Mẫu quy định chung của Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh gồm: Thông tin cơ bản của cá nhân, tổ chức được cấp giấy phép; Tên triển lãm, chủ đề, nội dung, thời gian, địa điểm triển lãm cũng như số lượng tác phẩm, tác giả và cam kết thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép này và các quy định khác có liên quan. Được ký tên và đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép.

Điều này đồng nghĩa với việc không thực hiện đúng nội dung là làm trái quy định của pháp luật, chịu mức phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, được tăng lên so với Nghị định 158/2013/NĐ-CP khi áp dụng mức tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

- Không làm thủ tục xin cấp lại giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam theo quy định.

Trường hợp thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm ghi trong giấy phép thì tổ chức, cá nhân đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép. Do đó, nếu như thay đổi mà không xin cấp phép lại thì dẫn tới trường hợp làm không đúng nội dung đã được cấp trong giấy phép, vì vậy, chịu mức phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Đối với hành vi tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam mà không có giấy phép theo quy định.

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam là phải có giấy phép triển lãm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp, khi đó mới được tiến hành hoạt động triển lãm trên thực tế. Khi không thực hiện tức là làm những việc mà pháp luật không cho phép, không đủ điều kiện để thực hiện. Vì vậy, áp dụng mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm mà không có giấy phép theo quy định.

Tổ chức, cá nhân đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm phải có giấy phép triển lãm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp là một trong những quy định của Nhà nước áp dụng với các trường hợp liên quan đến đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm. Việc không có giấy phép mà vẫn thực hiện tức là làm trái quy định tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định 72/2016/NĐ-CP thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

b. Triển lãm những tác phẩm nhiếp ảnh thuộc loại cấm phổ biến.

Trừ trường hợp triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam có nội dung kích động bạo lực; khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Có thể hiểu tác phẩm nhiếp ảnh thuộc loại cấm phổ biến là những tác phẩm có nội dung không lành mạnh, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và đi ngược lại tư tưởng của phần lớn cộng đồng dân cư hoặc xâm phạm quyền và lợi ích của người khác. Tuy nhiên trừ trường hợp triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam có nội dung kích động bạo lực; khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự vì tính chất nguy hiểm của hành vi cao hơn, cho nên mức phạt cao hơn để tránh sự chồng chéo ở các quy định pháp luật. Với hành vi này, khi vi phạm thì mức phạt tiền phải chịu là từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

c. Sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xâm phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Những tác phẩm điện ảnh được triển lãm, trình chiếu thường là những tác phẩm nguyên gốc, thể hiện được tư tưởng của tác giả hoặc các trường hợp phục chế để lan tỏa đến công chúng, cộng đồng dân cư. Do đó, hầu hết những tác phẩm sửa chữa, ghép phải tỉ mỉ đồng thời đảm bảo nội dung không vi phạm, không xâm phạm quyền hiến định là uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Khi vi phạm hành vi này, mức phạt tiền mà cá nhân, tổ chức phải chịu nằm trong khung từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam có nội dung kích động bạo lực; khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nội dung kích động bạo lực; khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự là một trong các quy định cấm, là những tệ nạn mà Việt Nam đang tiến đến để xóa bỏ. Điều này thuộc mọt trong 08 trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh là không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục, an ninh, trật tự; không tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái và vi phạm các quy định khác của pháp luật. Với tính chất nguy hiểm, không lành mạnh của hành vi này thì chịu mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

b. Sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa.

Giống hành vi trên, đây là một trong các điều cấm tại Nghị định 72/2016/NĐ-CP về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh, đó là không sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; không xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; không vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Hành vi này là sự sai lệch với chuẩn mực đạo đức xã hội, những giá trị mà mọi cá nhân đều cố gắng gìn giữ. Do đó, với hành vi này chịu mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

c. Mua, bán, sử dụng, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật hoặc đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật là những tác phẩm cấm lưu hành trên thị trường, đồng nghĩa với việc không được mua, bán, sử dụng, phổ biến trong cộng đồng dân cư.

Tương tự vậy, những quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng hạn chế các hành vi này xảy ra. Do đó, trong trường hợp vi phạm quy định trên thì chịu mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật xử lý vi phạm hành chính

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Vi phạm quy định về hoạt động nhiếp ảnh bị phạt bao nhiêu tiền?

Hỏi đáp luật Dân Sự 12/07/2021

Điều 18, Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm quy định về hoạt động nhiếp ảnh. Theo đó, mức phạt tiền được áp dụng như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng khi vi phạm quy định về hoạt động triển lãm

Hỏi đáp luật Dân Sự 12/07/2021

Hình thức xử phạt chính là hình thức xử phạt được áp dụng cho mỗi cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính mà không phụ thuộc vào hình thức xử phạt khác. Các hành vi dưới đây khi vi phạm về hoạt động triển lãm thì chịu mức phạt từ 10.000.000 đến 30.000.000

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng khi vi phạm quy định về hoạt động triển lãm

Hỏi đáp luật Dân Sự 12/07/2021

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng khi vi phạm quy định về hoạt động triển lãm sau đây.

Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm về hoạt động triển lãm

Hỏi đáp luật Dân Sự 12/07/2021

Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm về hoạt động triển lãm được áp dụng với những hành vi cụ thể sau