Phạt đến 200.000.000 đồng khi vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình

Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.

Báo nói là loại hình báo chí sử dụng tiếng nói, âm thanh, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau.

Báo hình là loại hình báo chí sử dụng hình ảnh là chủ yếu, kết hợp tiếng nói, âm thanh, chữ viết, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau.

Các hành vi vi phạm sau thì chịu mức phạt tiền lên đến 200.000.000 đồng:

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Quảng cáo vượt quá 10% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo.

Thời gian quảng cáo trên báo nói, báo hình không vượt quá 10% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức phát sóng, trừ thời lượng quảng cáo trên kênh, chương trình chuyên quảng cáo; phải có dấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo với các nội dung khác, được quy định tại Khoản 1, Điều 22, Luật Quảng cáo 2012.

Do vậy, các tổ chức phát sóng quảng cáo không phải trên kênh, chương trình chuyên quảng cáo thì chỉ được phép quảng cáo trong phạm vi 10% trở xuống tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức phát sóng. Việc vi phạm quy định trên sẽ áp dụng mức xử phạt hành chính là từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

b. Quảng cáo trong chương trình thời sự

Chương trình thời sự là một chương trình phát thanh hoặc truyền hình được lên lịch phát sóng đều đặn thường xuyên, chuyên đưa tin về các sự kiện đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Các bản tin điển hình được đọc lên thành một loạt, một chuỗi các câu chuyện riêng lẻ, do một hoặc nhiều biên tập viên tường thuật. Chương trình thời sự có thể bao gồm các bài phỏng vấn lên sóng trực tiếp hoặc đã thu sẵn, chiếu theo các phóng viên của lĩnh vực đó, theo ý kiến chuyên gia, theo kết quả bỏ phiếu và nội dung xã luận theo dòng sự kiện.

Như vậy, chương trình thời sự mang bản chất chính thuần túy là truyền tải các thông tin, nội dung nổi bật quan trọng của quốc gia trong một ngày, một cách lên sóng trực tiếp hoặc thu sẵn. Do đó, điều này không cho phép quảng cáo trong khoảng thời gian diễn ra thời sự. Vì vậy, khi quảng cáo trong chương trình thời sự vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 22 Luật Quảng cáo 2012, chịu mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, giữ nguyên quy định với Nghị định 158/2013/NĐ-CP.

c. Quảng cáo trong chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.

Việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm một năm nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc.

Vì vậy, Điểm b, Khoản 3, Điều 22, Luật Quảng cáo năm 20112 quy định không được phát sóng quảng cáo trong chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Việc vi phạm hành vi này tức là vi phạm điều không được phép làm và chịu mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, giữ nguyên quy định với Nghị định 158/2013/NĐ-CP.

d. Quảng cáo quá hai lần trong mỗi chương trình phim truyện trên đài truyền hình.

Chương trình phim truyện trên đài truyền hình thường được phát sóng vào trong khung giờ cố định để đem đến những giây phút giải trí cho người xem. Để tránh gián đoạn cảm xúc hoặc tạo cảm giác khó chịu, trong thời gian chiếu phim truyện, không được ngắt để quảng cáo quá hai lần. Khi vi phạm chịu mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, giữ nguyên quy định với Nghị định 158/2013/NĐ-CP.

đ. Quảng cáo quá bốn lần trong mỗi chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình.

Điều này tương tự quy định trên, Chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình được phát sóng vào trong khung giờ cố định để đem đến những giây phút giải trí cho người xem. Để tránh gián đoạn cảm xúc hoặc tạo cảm giác khó chịu, trong thời gian chiếu phim truyện, không được ngắt để quảng cáo quá bốn lần trong một lần chiếu. Khi vi phạm chịu mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, giữ nguyên quy định với Nghị định 158/2013/NĐ-CP.

e. Quảng cáo một lần quá 5 phút trong chương trình phim truyện, chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình.

Khoản 4, Điều 22, Luật Quảng cáo năm 2012 quy định, mỗi chương trình phim truyện không được ngắt để quảng cáo quá hai lần, mỗi lần không quá 05 phút. Mỗi chương trình vui chơi giải trí không được ngắt để quảng cáo quá bốn lần, mỗi lần không quá 05 phút.

Như vậy, thời lượng quảng cáo của trong thời gian chiếu chương trình phim truyện, chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình không được quá 5 phút trong 1 lần chiếu. khi vi phạm vẫn chịu mức phạt tiền lên đến 100.000.000 đồng.

g. Quảng cáo trên truyền hình trả tiền quá 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo.

Nếu không phải là chương trình truyền hình chuyên quảng cáo thì thời lượng quảng cáo trên kênh truyền hình trả tiền không vượt quá 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức phát sóng. Việc phát sóng quảng cáo chỉ được tối đa 5% tổng thời lượng, vượt quá phạm vi này thì chịu mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

h. Chiếu toàn bộ nội dung phim để quảng cáo khi chưa có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có quyết định phát sóng của của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình.

Phổ biến phim là việc đưa phim đến công chúng thông qua chiếu phim, phát sóng trên truyền hình, đưa lên mạng Internet và phương tiện nghe nhìn khác. Để có thể phổ biến phim, cần phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim. Như vậy, đây là một trong các điều kiện để chủ thể được phát hành phim tới công chúng. Nếu không thuộc trường hợp xin giấy phép phổ biến phim thì việc chiếu trên đài truyền hình, đài phát thanh phải có sự cho phép của người đứng đầu.

Do vậy, nếu khi thực hiện hành vi chiếu toàn bộ nội dung phim để quảng cáo khi chưa có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có quyết định phát sóng của của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình thì chịu mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng

Đối với hành vi ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan báo nói, báo hình có nhu cầu ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo.
 • Ý kiến của cơ quan chủ quản.
 • Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động báo chí.

Việc không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp mà tiến hành ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo (chuyên giới thiệu sản phẩm đến công chúng) thì chịu mức phạt tiền trong khoảng từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng. Giữ nguyên mức xử phạt tại Nghị định 158/2013/NĐ-CP

3. Biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình

Biện pháp khắc phục hậu quả được hiểu là hình thức cưỡng chế do Nhà nước tiến hành, buộc người có hành vi vi phạm hành chính phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra. Trong đó, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm là một trong những biện pháp chung quy định trong xử phạt vi phạm hành chính nhằm khắc phục lỗi của chủ thể.

Với hành vi vi phạm quy định về quảng cáo ngoài việc chịu mức phạt tiền như trên thì phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại số lợi bất hợp pháp có được. Theo đó, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp là tiền, tài sản, giấy tờ và vật có giá có được từ vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đó đã thực hiện để sung vào ngân sách nhà nước hoặc hoàn trả cho đối tượng bị chiếm đoạt; phải nộp lại số tiền bằng với giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nếu tang vật, phương tiện đó đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện.Trong trường hợp này, việc xác định số lợi bất hợp pháp được quy định tại Thông tư 149/2014/TT-BTC, áp dụng với các hành vi dưới đây:

 • Quảng cáo trên báo nói, báo hình mà không có dấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo với các nội dung khác.
 • Quảng cáo sản phẩm bằng hình thức chạy chữ hoặc chuỗi hình ảnh chuyển động mà sản phẩm quảng cáo không đặt sát phía dưới màn hình hoặc vượt quá 10% chiều cao màn hình và gây ảnh hưởng tới các nội dung chính trong chương trình.
 • Quảng cáo vượt quá 10% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo.
 • Quảng cáo trong chương trình thời sự.
 • Quảng cáo trong chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.
 • Quảng cáo quá hai lần trong mỗi chương trình phim truyện trên đài truyền hình.
 • Quảng cáo một lần quá 5 phút trong chương trình phim truyện, chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình.
 • Quảng cáo trên truyền hình trả tiền quá 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo.
 • Chiếu toàn bộ nội dung phim để quảng cáo khi chưa có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có quyết định phát sóng của của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình.
 • Ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhìn chung, Điều 40, Nghị định 38/2021/NĐ-CP không thay đổi so với Nghị định 158/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính với những hành vi vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình, tương thích, không trùng chéo với quy định tại Luật Quảng cáo năm 2012.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Vi phạm quy định sau về quảng cáo trên sản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử thì bị phạt tiền đến 10.000.000 đồng

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Điều 41, Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm quy định về quảng cáo trên sản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử thì chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền từ 3.000.000 đến 10.000.000 đồng

Vi phạm quy định sau về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình chuyên quảng cáo sẽ bị phạt đến 5.000.000 đồng

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Khi vi phạm quy định về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình chuyên quảng cáo áp dụng xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng như sau

Phạt tiền đến 15.000.000 đồng khi vi phạm về tắt mở quảng cáo hoặc quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin, bài

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định một số biện pháp xử phạt chính và bổ sung đối với các hành vi liên quan đến quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử, cùng các hành vi chính sau

Phạt tiền đến 10.000.000 đồng khi tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới vi phạm

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Điều 38. Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử quy định xử phạt với các hành vi này như sau. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây