Quy định của pháp luật về trả lại tài sản cầm cố?

1.Căn cứ pháp lý

Trả lại tài sản cầm cố là nghĩa vụ của bên nhận bảo đảm có trách nhiệm trả lại tài sản cầm cố cho bên cầm cố. Điều 316 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về việc trả lại tài sản cầm cố như sau:

Điều 316. Trả lại tài sản cầm cố
Khi việc cầm cố tài sản chấm dứt theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 315 của Bộ luật này hoặc theo thỏa thuận của các bên thì tài sản cầm cố, giấy tờ liên quan đến tài sản cầm cố được trả lại cho bên cầm cố. Hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản cầm cố cũng được trả lại cho bên cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”

2.Trường hợp được trả lại tài sản cầm cố

Căn cứ vào quy định trên tài sản cầm cố được trả lại trong những trường hợp sau:
-Trường hợp 1: Nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt. Nghĩa vụ được bảo đảm chấm dứt khi bên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, đúng nghĩa vụ của mình với bên có quyền. Bản chất của cầm cố là bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ, do đó, khi nghĩa vụ chính chấm dứt thì bên nhận bảo đảm không còn căn cứ để tiếp tục chiếm giữ tài sản. Nếu bên cầm cố có nghĩa vụ giao tài sản cho bên nhận cầm cố khi xác lập biện pháp cầm cố, thì khi kết thúc hiệu lực của biện pháp cầm cố bên nhận bảo đảm có nghĩa vụ trả lại tài sản cho bên cầm cố. Khoản 4 Điều 313 BLDS năm 2015 có quy định về nghĩa vụ của bên nhận bảo đảm là phải trả lại tài sản và giấy tờ liên quan (nếu có), khi nghĩa vụ được bảo đảm chấm dứt.
-Trường hợp 2: Việc cầm cố tài sản được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp khác. Khi xác lập giao dịch cầm cố các bên có thể thỏa thuận về các trường hợp hủy bỏ biện pháp cầm cố và ghi nhận trong hợp đồng như: bên nhận cầm cố gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản cầm cố, hoặc các căn cứ khác,…Lúc Này, khi xảy ra các sự kiện làm hủy bỏ biện pháp cầm cố thì biện pháp cầm cố chấm dứt hiệu lực với các bên. Bên cạnh đó pháp luật cũng cho phép các bên được thỏa thuận thay thế biện pháp bảo đảm từ cầm cố sang bất kỳ biện pháp bảo đảm nào khác, như: thế chấp, bảo lãnh,…Khi thay thế biện pháp bảo đảm thì biện pháp cầm cố chấm dứt, thay vào đó làm phát sinh hiệu lực của biện pháp bảo đảm thay thế. Do đó, bên nhận cầm cố có nghĩa vụ phải trả tài sản cầm cố cho bên cầm cố. Khoản 4 Điều 313 BLDS năm 2015 quy định về nghĩa vụ của bên nhận cầm cố là trả lại tài sản cầm cố nếu thay thế biện pháp bảo đảm khác. 
-Trường hợp 3: Theo thỏa thuận của các bên. Các bên có thể thỏa thuận về việc trả lại tài sản bảo đảm mà chưa kết thúc nghĩa vụ được bảo đảm. 
Theo đó, bên nhận cầm cố phải trả cho bên cầm cố không chỉ tài sản mà cả những giấy tờ liên quan đến tài sản cầm cố. Thông thường, giấy tờ liên quan đến tài sản cầm cố là giấy tờ chứng nhận quyền sử hữu đối với tài sản đó. Những loại tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu như: nhà, xe, đất đai,…khi cầm cố, bên cầm cố sẽ chuyển giao cho bên nhận cầm cố những giấy tờ liên quan. Nên khi trả lại tài sản bên nhận cầm cố phải trả cho bên cầm cố cả giấy tờ đó. Đồng thời, pháp luật quy định bên nhận cầm cố có thể cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng của tài sản trong quá trình nắm giữ tài sản nếu bên cầm cố đồng ý. Do đó, khi trả lại tài sản bên nhận cầm cố phải trả cho bên cầm cố kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản. 

 Xem thêm: Tổng hợp các bài viết hỏi đáp Luật Dân sự

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định pháp luật về việc thanh toán số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp?

Hỏi đáp luật Dân Sự 08/07/2021

Số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ, xử lý tài sản cầm cố, thế chấp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên

Nghĩa vụ của bên cầm cố là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 08/07/2021

Nghĩa vụ là những gì mà bên cầm cố phải thực hiện để đảm bảo cho quyền và lợi ích của bên nhận cầm cốv

Cầm cố tài sản là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 08/07/2021

Cầm cố là kết quả của sự thỏa thuận từ hai phía với mục đích bên có nghĩa vụ, hoặc người thứ ba dùng tài sản của mình để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ

Quy định của pháp luật về thứ tự ưu tiên thanh toán giữ các bên cùng nhận tài sản bảo đảm?

Hỏi đáp luật Dân Sự 08/07/2021

Khi một tài sản dùng để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ khác nhau thì khi một trong những nghĩa vụ đó đến hạn mà bên có nghĩa không thực hiện nghĩa vụ