Xác định thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm?

1.Căn cứ pháp lý

Xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác cũng là căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Theo đó, mức bồi thường thiệt hại được xác định dựa trên những thiệt hại quy định tại Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015, cụ thể:

Điều 592. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm
1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:
a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;
b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;
c) Thiệt hại khác do luật quy định.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”

2.Nội dung

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của chủ thể là những nội dung mang tính chất trừu tượng, nên không thể xác định chính xác theo một đơn vị đo lường cụ thể. Mà phải dựa trên quy định về những thiệt hại khi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của chủ thể bị thiệt hại để xác định mức bồi thường phù hợp. Cũng như thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tho đó, thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín cũng được xác định dựa trên thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần:

2.1.Thiệt hại về vật chất

Thiệt hại về vật chất có thể xác định cụ thể thông qua các phương pháp khác nhau, và người bị thiệt hại phải chứng minh các thiệt hại xảy ra khi yêu cầu bồi thường. Thực chất là xác định những tổn thất vật chất do danh dự, nhân phẩm, uy tín của chủ thể bị xâm phạm nhằm phục hồi tình trạng ban đầu của người bị thiệt hại. Những chi phí đó bao gồm:
-Một là, chi phí để hạn chế, khắc phục thiệt hại. Pháp luật quy định, khi một bên có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho bên kia, thì với tư cách là người có quyền và lợi ích bị xâm phạm họ có nghĩa vụ phải áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế, ngăn chặn thiệt hại xảy ra. Khoản 5 Điều 585 BLDS năm 2015 quy định: “Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình”. Tuy nhiên, nghĩa vụ này chỉ đặt ra khi bên bị thiệt hại có đủ điều kiện để áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại. Nếu họ có đủ kiện áp dụng các biện pháp đó có thể sẽ làm phát sinh các khoản chi phí cần thiết. Những khoản chi phí này là căn cứ để xác định thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín, bởi nếu không có hành vi trái pháp luật của chủ thể thì người bị thiệt hại cũng không cần bỏ chi phí để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại. Nói cách khác, hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho người khác chính là nguyên nhân làm phát sinh chi phí ngăn chặn, hạn chế thiệt hại. Các khoản chi phí này được xác định cụ thể ngay tại thời điểm có hành vi tác động của chủ thể khác
-Hai là, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Việc một chủ thể có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác có thể khiến cho người đó bị mất hoặc giảm sút thu nhập. Thu nhập là những khoản thu thường xuyên và hợp pháp trên thực tế của người bị thiệt hại. Ví dụ: A và B là đồng nghiệp cùng công ty, B tung tin, bịa đặt chuyện gia đình của A khiến cho A phải nghỉ làm 01 tuần. Như vậy, thu nhập trong 01 tuần đó là căn cứ để xác định mức bồi thường thiệt hại mà B phải bồi thường cho A. Thu nhập có thể bị mất hoàn toàn hoặc có thể bị giảm sút, tùy vào từng trường hợp mà mức thiệt hại không giống nhau. Theo đó, thu nhập bị mất là trong quãng thời gian kể từ thời điểm có hành vi gây thiệt hại đến khi khắc phục được thiệt hại đó, người bị thiệt hại không thể làm việc, không có thu nhập mà đáng lẽ họ được hưởng. Bên gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ thu nhập mà người bị thiệt hại mất trong quãng thời gian khắc phục, giải quyết thiệt hại. Còn thiệt hại bị giảm sút là phần chênh lệch giữa thu nhập trước khi xảy ra thiệt hại đến khi sự việc được giải quyết. Trong trường hợp này, bên gây thiệt hại chỉ phải bồi thường phần chênh lệch đó. 
-Ba là, các thiệt hại khác. Liên quan đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của một chủ thể có thể làm phát sinh những thiệt hại khác phụ thuộc vào từng trường hợp, mà pháp luật không thể liệt kê hết tất cả. Do đó, quy định này là quy định mở rộng bao hàm các trường hợp còn lại trên thực tế.

2.2.Thiệt hại về tinh thần

Thiệt hại về tinh thần không thể xác định cụ thể bằng các đo lường, nhưng bản thân người bị thiệt hại không có nghĩa vụ phải chứng minh thiệt hại. Bởi đây là những thiệt hại đương nhiên khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. Có thể hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của chủ thể khác không làm phát sinh thiệt hại vật chất, nhưng chắc chắn trong mọi trường hợp đều sẽ phát sinh thiệt hại về tinh thần. Bởi tinh thần của người bị thiệt dù ít hay nhiều cũng bị ảnh hưởng, mà không phụ thuộc vào mức độ thiệt hại về vật chất lớn hay nhỏ. Cũng như những nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tinh thần khi có hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe,…Mức bồi thường do các bên tự do thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

 Xem thêm: Tổng hợp các bài viết hỏi đáp Luật Dân sự

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền?

Hỏi đáp luật Dân Sự 24/09/2021

Chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền là việc làm chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên..

Nghĩa vụ thanh toán khi đòi lại tài sản chiếm hữu, sử dụng, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/09/2021

hủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản, người bị thiệt hại được hoàn trả tài sản thì phải thanh toán chi phí cần thiết mà người chiếm hữu

Quyền yêu cầu người thứ ba hoàn trả tài sản là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/09/2021

Trường hợp người chiếm hữu, người sử dụng tài sản mà không có căn cứ pháp luật đã giao tài sản cho người thứ ba thì khi bị chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/09/2021

Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật...

Căn cứ phát sinh bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/09/2021

Người có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/09/2021

Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại...

Xác định thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/09/2021

Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của BLDS...

Xác định thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/09/2021

Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại...