Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được quy định như thế nào?(P1)

Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 62, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 (sau đây gọi tắt là Luật Xây dựng năm 2014) sửa đổi tại Khoản 19, Điều 1, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 quy định Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực là 02 trong các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về các hình thức này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 

Điều 63, Luật Xây dựng năm 2014 quy định như sau: 

"Điều 63. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án, tham gia tư vấn quản lý dự án khi cần thiết.

3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực có trách nhiệm sau:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 68 của Luật này, trực tiếp quản lý đối với những dự án do người quyết định đầu tư giao và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 69 của Luật này;

b) Bàn giao công trình cho cơ quan, đơn vị quản lý vận hành, khai thác sử dụng; trường hợp cần thiết được người quyết định đầu tư giao thì trực tiếp quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình.

4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được thực hiện tư vấn quản lý dự án đối với dự án khác khi có yêu cầu và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70 của Luật này."

Từ quy định trên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực có các trách nhiệm sau: 

+ Được giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án, tham gia tư vấn quản lý dự án khi cần thiết.

Căn cứ quy định tại Khoản 9, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014, Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.

+ Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 68 của Luật Xây dựng năm 2014, trực tiếp quản lý đối với những dự án do người quyết định đầu tư giao và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 69 của Luật năm 2014;

+ Bàn giao công trình cho cơ quan, đơn vị quản lý vận hành, khai thác sử dụng; trường hợp cần thiết được người quyết định đầu tư giao thì trực tiếp quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình.

+ Được thực hiện tư vấn quản lý dự án đối với dự án khác khi có yêu cầu và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70 của Luật Xây dựng năm 2014.

Các quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, nhà thầu tư vấn và người quyết định đầu tư quy định tại Điều 68, Điều 69, Điều 70, Luật Xây dựng năm 2014 chúng tôi sẽ trình bày chi tiết, cụ thể hơn trong các bài viết tiếp theo. 

2. Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực

Điều 21, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực như sau: 

a. Cơ quan quyết định về số lượng, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực

Người quyết định thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực quyết định về số lượng, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng?

Hỏi đáp luật Đất đai 20/09/2021

Bài viết trình bày về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng

Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án đầu tư xây dựng đặc biệt là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 20/09/2021

Bài viết trình bày về cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án đầu tư xây dựng đặc biệt

Dự án đầu tư xây dựng được điều chỉnh như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 20/09/2021

Bài viết trình bày về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là bao lâu?

Hỏi đáp luật Đất đai 20/09/2021

Bài viết trình bày về thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Trình tự thực hiện thẩm định thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư đặc biệt là gì? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 20/09/2021

Bài viết trình bày về trình tự thực hiện thẩm định thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư đặc biệt

Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng được lựa chọn như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/09/2021

Bài viết trình bày về việc lựa chọn các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Trình tự thực hiện thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư đặc biệt là gì? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 21/09/2021

Bài viết trình bày về trình tự thực hiện thẩm định, có ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư đặc biệt

Các quy định chung về thiết kế xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/09/2021

Bài viết trình bày các quy định chung về thiết kế xây dựng