Các nguyên tắc xây dựng, quản lý và danh mục thông tin, dữ liệu định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng là gì?

 Hệ thống định mức xây dựng gồm định mức kinh tế-kỹ thuật và định mức chi phí. Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm định mức cơ sở và định mức dự toán. Bên cạnh đó, giá xây dựng là cơ sở để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, bao gồm đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng tổng hợp. Không chỉ vậy, chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian, làm cơ sở xác định, điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trình bày về các nguyên tắc xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng, danh mục thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng. 

Các nguyên tắc xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

Điều 3, Thông tư 12/2019/TT-BXD quy định về 04 nguyên tắc xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng bao gồm: 

- Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, đồng bộ kết nối và phù hợp với các quy định của pháp luật và thị trường; phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Việc thu thập, bổ sung các thông tin, dữ liệu phải bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ; có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thu thập thông tin, dữ liệu; tận dụng tối đa nguồn thông tin, dữ liệu sẵn có; đảm bảo thực hiện hiệu quả, khả thi, tiết kiệm kinh phí, nguồn lực; thông tin, dữ liệu đã được kiểm tra, xử lý và cập nhật theo quy định trong hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng có giá trị pháp lý như hồ sơ, văn bản dạng giấy.

- Góp phần nâng cao năng suất ngành xây dựng, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế trong đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, góp phần chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin, dữ liệu do mình cung cấp, cập nhật cho hệ thống cơ sở dữ liệu.

Danh mục thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

Điều 4, Thông tư 12/2019/TT-BXD quy định về danh mục thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng như sau: 

a. Các thông tin, dữ liệu về định mức xây dựng

Các thông tin, dữ liệu về định mức xây dựng bao gồm: Định mức sử dụng vật liệu; định mức năng suất lao động; định mức năng suất máy và thiết bị thi công; định mức dự toán xây dựng công trình; định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; định mức chi phí gián tiếp.

b. Các thông tin, dữ liệu về giá xây dựng 

Các thông tin, dữ liệu về giá xây dựng bao gồm: suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình; giá vật liệu xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá xây dựng công trình.

c. Các thông tin, dữ liệu về chỉ số giá xây dựng.

d. Các thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng

Các thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng bao gồm: thông tin dự án; tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; giá trúng thầu; giá hợp đồng; giá quyết toán.

Các thông tin, dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng được mã hóa theo hệ thống mã hiệu quy định tại Phụ lục II của Thông tư 12/2019/TT-BXD. 

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng và mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng và mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy phép xây dựng được áp dụng từ ngày 03/03/2021?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày mẫu đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy phép xây dựng được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, giấy phép di dời công trình được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, giấy phép di dời công trình được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Nhà thầu nước ngoài bị thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về nhà thầu nước ngoài bị thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng

Việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài phải đảm bảo các nguyên tắc nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về nguyên tắc quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài

Việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài phải đảm bảo các nguyên tắc nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về nguyên tắc quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài

Biểu mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng

Hỏi đáp luật Đất đai 29/10/2021

Bài viết trình bày về biểu mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng

Các dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng được lưu trữ, bảo quản thông tin như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc lưu trữ, bảo quản thông tin dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng