Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Các quy định của pháp luật về giám sát việc quản lý và sử dụng đất là gì?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:56 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Để việc quản lý và sử dụng đất trở nên hiệu quả cần có sự giám sát, theo dõi đến từ phía cơ quan Nhà nước và cả từ phía người sử dụng đất. Vậy pháp luật hiện hành quy định cụ thể về vấn đề này như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Các quy định về giám sát việc quản lý, sử dụng đất từ phía Nhà nước 

Căn cứ tại Điều 198, Luật đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về giám sát việc quản lý, sử dụng đất từ phía Nhà nước như sau:

1.1. Trách nhiệm giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp về việc quản lý và sử dụng đất 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát về quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của Hiến pháp và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, cụ thể: 

Căn cứ tại Điều 11, Điều 57, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai thông qua: Xem xét báo cáo công tác, xem xét văn bản quy phạm pháp luật về đất đai có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, xem xét việc trả lời chất vấn, xem xét báo cáo giám sát chuyên đề, xem xét báo cáo của Ủy ban lâm thời do Quốc hội thành lập để điều tra về các vấn đề liên quan tới đất đai.

1.2. Trách nhiệm giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận đối với việc quản lý và sử dụng đất

Căn cứ tại Điều 27, Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 2015, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện việc giám sát quản lý và sử dụng đất thông qua các hoạt động nghiên cứu, xem xét văn bản về đất đai của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tổ chức đoàn giám sát, thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở cấp xã, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý và sử dụng đất.

Từ các quy định về giám sát, theo dõi việc quản lý, sử dụng đất từ phía Nhà nước, có thể thấy đây là một nội dung mới và quy định thành điều luật riêng so với Luật đất đai năm 2003. Hoạt động này được triển khai theo hướng tăng cường hơn trách nhiệm giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc quản lý và sử dụng đất, từ đó giúp cho quá trình quản lý và sử dụng đất được hiệu quả hơn.

2. Các quy định về giám sát việc quản lý, sử dụng đất từ phía công dân

Căn cứ tại Điều 199, Luật đất đai năm 2013 quy định về việc giám sát của công dân đối với việc quản lý, sử dụng đất đai như sau:

a. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc giám sát giám sát quản lý và sử dụng đất 

Công dân có quyền tự mình hoặc thông qua các tổ chức đại diện thực hiện quyền giám sát và phản ánh các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.

Việc giám sát và phản ánh phải bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật; không được lợi dụng quyền giám sát để khiếu nại, tố cáo không đúng quy định của pháp luật, làm mất trật tự xã hội. Đồng thời, công dân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác các thông tin do mình phản ánh.

b. Nội dung giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất đai 

Các nội dung giám sát bao gồm: việc lập, điều chỉnh, công bố, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc thu, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế liên quan đến đất đai; định giá đất và việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Xem thêm:

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì? Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập dựa trên nguyên tắc nào?

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật được quy định như thế nào?

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cần tuân thủ các nguyên tắc nào?

c. Hình thức giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất đai

Công dân thực hiện việc giám sát trong quản lý và sử dụng đất đai thông qua hình thức: trực tiếp thực hiện quyền giám sát thông qua việc phản ánh, gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết; hoặc gửi đơn kiến nghị đến các tổ chức đại diện được pháp luật công nhận để các tổ chức này thực hiện việc giám sát.

d. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được ý kiến của công dân và tổ chức đại diện cho người dân

Khi nhận được ý kiến của công dân và tổ chức đại diện cho người dân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, xử lý, trả lời bằng văn bản theo thẩm quyền. Đồng thời, chuyển đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết trong trường hợp không thuộc thẩm quyền và thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân đã phản ánh.

Luật Hoàng Anh 

 

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư