Các quy định về việc lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo, nghiệm thu công trình đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài là gì? (P2)

Nếu như trong phần trước chúng tôi đã trình bày khái quát về dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, các quy định về việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công tại nước ngoài thì trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về các vấn đề sau: 

Xem thêm: Các quy định về việc lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo, nghiệm thu công trình đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài là gì? (P1)

Các quy định về việc thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài có sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công. 

Thẩm tra 

Theo từ điển Tiếng Việt, thẩm tra là việc điều tra, xem xét lại xem có đúng, có chính xác không.

Đối với việc thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài có sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư có trách nhiệm thuê tổ chức thẩm tra thiết kế xây dựng có đủ năng lực để thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; kiểm tra, đánh giá đối với Báo cáo kết quả thẩm tra do tổ chức thẩm tra thiết kế xây dựng thực hiện trước khi gửi đến cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư để thực hiện thẩm định.

Thẩm định 

Theo từ điển Tiếng Việt, thẩm định là việc xem xét nhằm đánh giá để quyết định một vấn đề gì đó. 

Việc thẩm định đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công được quy định như sau: 

Trên cơ sở Báo cáo kết quả thẩm tra, cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và xin ý kiến phối hợp của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong trường hợp cần thiết. Thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng được xin ý kiến phối hợp là thẩm quyền thẩm định đối với dự án có quy mô tương đương.

- Nội dung thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm:

+ Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định;

+ Sự phù hợp của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng với chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận;

+ Kiểm tra Báo cáo kết quả thẩm tra về sự phù hợp của thiết kế xây dựng phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch khác theo quy định của pháp luật nước sở tại, việc bảo đảm an toàn xây dựng, an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật có liên quan;

+ Yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án bao gồm lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng, quy mô đầu tư xây dựng dự án, xác định chủ đầu tư, hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án;

+ Yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án bao gồm xác định tổng mức đầu tư xây dựng, khả năng huy động vốn theo tiến độ, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế-xã hội;

+ Các nội dung khác theo yêu cầu của người quyết định đầu tư (nếu có).

Các quy định về việc nghiệm thu công trình

Theo Từ điển Tiếng Việt, nghiệm thu công trình là việc kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng

Điều 61, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về việc tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, cụ thể 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình, tự quyết định việc nghiệm thu công trình xây dựng và thanh lý hợp đồng đối với các dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài. Chủ đầu tư lập Báo cáo hoàn thành công trình gửi người quyết định đầu tư để theo dõi và quản lý.

 

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố

Xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố

Giá thuê máy trong thi công xây dựng được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định giá thuê máy trong thi công xây dựng

Từ ngày 15/10/2021, Danh mục nhóm nhân công xây dựng, khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân được quy định ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về danh mục nhóm nhân công xây dựng, khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân

So sánh tội mua dâm người dưới 18 tuổi với tội môi giới mại dâm?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ so sánh tội mua dâm người dưới 18 tuổi với tội môi giới mại dâm.

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Các quy định về việc lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo, nghiệm thu công trình đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài là gì? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo, nghiệm thu công trình đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài