Các quy định về việc thu thập, tổng hợp , cập nhật chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

Pháp luật hiện hành quy định về việc thu thập, tổng hợp, cập nhật chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản tại Điều 5, Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Cơ quan có trách nhiệm thu thập, tổng hợp và cập nhật chỉ tiêu thống kê

a. Đối với các chỉ tiêu thống kê quốc gia trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản 

Các chỉ tiêu thống kê quốc gia trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản được Tổng cục Thống kê thu thập, tổng hợp theo quy định của pháp Luật về thống kê. Sau khi các chỉ tiêu này được cơ quan thống kê Trung ương công bố, Bộ Xây dựng cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

b. Đối với các chỉ tiêu thông kế ngành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản

+ Các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản (trừ chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản) được Bộ Xây dựng định kỳ tổng hợp cho cả nước và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản từ các chỉ tiêu do Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, tính toán theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư 27/2016/TT-BXD.

Xem thêm: Danh mục chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

+ Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan thống kê và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan tại địa phương thực hiện việc thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu này để cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương. Trường hợp cần thiết có thể thuê các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản thực hiện công việc thu thập, tổng hợp, tính toán. Tổ chức được thuê phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan của các số liệu do mình thực hiện.

Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét, đánh giá sự phù hợp của các chỉ tiêu do các tổ chức, cá nhân được thuê thực hiện với diễn biến thực tế tại địa phương.

2. Lộ trình thực hiện các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản 

Lộ trình thực hiện các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản như sau:

- Đối với các chỉ tiêu tổng số nhà ở khởi công theo dự án, tổng số nhà hoàn thành trong năm, tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm, số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn: tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thu thập, tổng hợp từ năm 2017;

- Đối với các chỉ tiêu chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản, chỉ số lượng giao dịch bất động sản: 

+ Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Phụ lục II của Thông tư 27/2016/TT-BXD tổ chức thu thập số liệu, xây dựng các dữ liệu về lượng, giá và quyền số kỳ gốc trong năm 2017;

+ Các thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại nhóm 1 của Phụ lục II tại Thông tư 27/2016/TT-BXD thực hiện thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018;

+ Các tỉnh quy định tại nhóm 2 của Phụ lục II tại Thông tư 27/2016/TT-BXD thực hiện thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Khuyến khích các tỉnh còn lại thực hiện việc tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu để công bố và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương.

3. Kinh phí để thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu 

Nguồn kinh phí để thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê tại địa phương được cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương hàng năm. 

Sở Xây dựng lập kế hoạch, dự toán kinh phí cho công tác này trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Nhà ở

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các quy định về việc thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 18/08/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Các quy định về việc xây dựng và thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 18/08/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Các quy định về việc cập nhật thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 18/08/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc cập nhật thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu

Các quy định về việc xử lý thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 18/08/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc xử lý thông tin , dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Tổ chức bộ máy quản lý vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 19/08/2021

Bài viết trình bày các quy định về tổ chức bộ máy quản lý vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Pháp luật quy định như thế nào về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu của cơ quan, tổ chức? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 19/08/2021

Bài viết trình bày các quy định về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu của cơ quan, tổ chức

Pháp luật quy định như thế nào về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu của cơ quan, tổ chức? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 19/08/2021

Bài viết trình bày các quy định về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu của cơ quan, tổ chức