Chủ đầu tư, nhà thầu có quyền và nghĩa vụ gì khi thi công xây dựng công trình?(P1)

Thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng. Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu trong việc thi công xây dựng công trình? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

1. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thi công xây dựng công trình

Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng. Trong việc thi công và xây dựng công trình, chủ đầu tư có các quyền nghĩa vụ quy định tại Điều 112, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 (sau đây gọi tắt là Luật Xây dựng năm 2014), cụ thể: 

a. Quyền của chủ đầu tư 

Trong việc thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có các quyền sau: 

- Tự thực hiện thi công xây dựng công trình khi có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp hoặc lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng;

- Đàm phán, ký kết hợp đồng thi công xây dựng; giám sát và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; xem xét, chấp thuận biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường do nhà thầu trình;- Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng theo quy định của pháp luật và của hợp đồng xây dựng;

- Dừng thi công xây dựng công trình, yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng khắc phục hậu quả khi vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn và bảo vệ môi trường;

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện các công việc trong quá trình thi công xây dựng công trình;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b. Nghĩa vụ của chủ đầu tư 

Trong khi thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau:

- Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động thi công xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình và công việc thi công xây dựng;

- Phối hợp, tham gia với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng xây dựng để bàn giao cho nhà thầu thi công xây dựng;

- Tổ chức giám sát và quản lý chất lượng trong thi công xây dựng phù hợp với hình thức quản lý dự án, hợp đồng xây dựng;

- Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường;

- Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình;

- Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết;

- Xem xét, quyết định các đề xuất liên quan đến thiết kế của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng;

- Lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình;

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng do mình cung cấp sử dụng vào công trình;

- Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và hành vi vi phạm khác do mình gây ra;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng trong việc thi công xây dựng công trình 

Căn cứ tại Khoản 28, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây gọi là nhà thầu) là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng. Theo đó, nhà thầu thi công xây dựng là nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực để tiến hành các hoạt động thi công xây dựng công trình. Khi tiến hành việc thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 113, Luật Xây dựng năm 2014, cụ thể: 

a. Quyền của nhà thầu thi công xây dựng

Trong giai đoạn thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng có các quyền sau:

- Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật;

- Đề xuất sửa đổi thiết kế xây dựng cho phù hợp với thực tế thi công để bảo đảm chất lượng và hiệu quả;

- Yêu cầu thanh toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành theo đúng hợp đồng;

- Dừng thi công xây dựng khi có nguy cơ gây mất an toàn cho người và công trình hoặc bên giao thầu không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng;

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại do bên giao thầu xây dựng gây ra;

- Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

b. Nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng 

Trong giai đoạn thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng có các nghĩa vụ sau:

+ Chỉ được nhận thầu thi công xây dựng, công việc phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của mình và thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết;

+ Lập và trình chủ đầu tư chấp thuận biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường;

+ Thi công xây dựng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và bảo vệ môi trường;

+ Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và thiết lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình;

+ Tuân thủ yêu cầu đối với công trường xây dựng;

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng do mình cung cấp sử dụng vào công trình;

+ Quản lý lao động trên công trường xây dựng, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường;

+ Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình;

+ Bảo hành công trình;

+ Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, không bảo đảm yêu cầu theo thiết kế được duyệt, thi công không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường và hành vi vi phạm khác do mình gây ra;

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng theo thiết kế, kể cả phần việc do nhà thầu phụ thực hiện (nếu có); nhà thầu phụ chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần việc do mình thực hiện trước nhà thầu chính và trước pháp luật;

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật.

Trên đây là những quy định của pháp luật hiện hành về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình trong việc thi công xây dựng công trình. Các quy định về quyền và nghãi vụ của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng công trình chúng tôi sẽ trình bày trong phần tiếp theo. 

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nội dung và trình tự đánh giá an toàn công trình được quy định như thế nào như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 27/09/2021

Bài viết trình bày về các nội dung và trình tự đánh giá an toàn công trình

Quản lý đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 27/09/2021

Bài viết trình bày về việc quản lý đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng

Việc đánh giá an toàn công trình được thực hiện như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 27/09/2021

Bài viết trình bày về việc thực hiện đánh giá an toàn công trình

Các quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 27/09/2021

Bài viết trình bày về các quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình