Chủ đầu tư, nhà thầu có quyền và nghĩa vụ gì trong việc giám sát thi công xây dựng công trình?

Giám sát thi công xây dựng công trình là một trong các bước thuộc trình tự quản lý thi công xây dựng công trình. Trong quá trình giám sát thì công xây dựng công trình, chủ đầu tư, nhà thầu có các quyền và nghĩa vụ gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

1. Khái quát về việc giám sát thi công xây dựng công trình 

Khoản 38, Điều 3, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 (sau đây gọi tắt là  là Luật Xây dựng năm 2014) quy định: 

"Điều 3. Giải thích từ ngữ

28. Thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng."

Từ quy định trên, có thể hiểu giám sát thi công xây dựng công trình là việc theo dõi, quan sát quá trình thi công xây dựng bao gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.

2. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình 

Khoản 9, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014 quy định chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng. 

Trong việc giám sát thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 121, Luật Xây dựng năm 2014, cụ thể như sau:

a. Quyền của chủ đầu tư 

Khi thực hiện việc giám sát thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có các quyền sau:

+ Tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình;

+ Đàm phán, ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình; theo dõi, giám sát và yêu cầu nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết;

+ Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định;

+ Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

+ Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

b. Nghĩa vụ của chủ đầu tư 

Chủ đầu tư có các nghĩa vụ khi thực hiện việc giám sát thi công xây dựng công trình, cụ thể gồm:

+ Lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng để ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp không tự thực hiện giám sát thi công xây dựng;

Điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn giám sát được pháp luật hiện hành quy định cụ thể tại Điều 155, Luật Xây dựng năm 2014, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn trong các bài viết tiếp theo.

+ Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát;

+ Xử lý kịp thời những đề xuất của người giám sát;

+ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình;

+ Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng công trình;

+ Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do mình gây ra;

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình 

Nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây gọi là nhà thầu) là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình là nhà thầu có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công công trình quy định tại Điều 155, Luật Xây dựng năm 2014.

Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 122, Luật Xây dựng năm 2014, cụ thể như sau: 

a. Quyền của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình 

Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các quyền sau:

+ Tham gia nghiệm thu, xác nhận công việc, công trình đã hoàn thành thi công xây dựng;

+ Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện đúng thiết kế được phê duyệt và hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết;

+ Bảo lưu ý kiến đối với công việc giám sát do mình đảm nhận;

+ Tạm dừng thi công trong trường hợp phát hiện công trình có nguy cơ xảy ra mất an toàn hoặc nhà thầu thi công sai thiết kế và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư để xử lý;

+ Từ chối yêu cầu bất hợp lý của các bên có liên quan;

+ Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

b. Nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình 

Trong quá trình giám sát thi công xây dựng công trình, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau:

+ Thực hiện giám sát theo đúng hợp đồng;

+ Không nghiệm thu khối lượng không bảo đảm chất lượng; không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật và theo yêu cầu của thiết kế công trình;

+ Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng;

+ Đề xuất với chủ đầu tư những bất hợp lý về thiết kế xây dựng;

+ Giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường;

+ Bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả giám sát đối với khối lượng thi công không đúng thiết kế, không tuân theo tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, nhưng người giám sát không báo cáo với chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền xử lý và hành vi vi phạm khác do mình gây ra;

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình là gì?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình

Các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình là gì?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình

Các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình là gì?(P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày về việc giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát thi công đối với công trình xây dựng bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án PPP là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc giám sát thi công đối với công trình xây dựng bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án PPP

Việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng được quy định ra sao?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng

Nghiệm thu công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc nghiệm thu công trình xây dựng

Việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng được quy định ra sao?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng

Nghiệm thu công việc xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc nghiệm thu công việc xây dựng