Cơ chế hoạt động và cơ chế phối hợp của Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Nếu như ở hai phần trước, Luật Hoàng Anh trình bày về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai thì trong phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về cơ chế hoạt động và cơ chế phối hợp để đạt hiệu quả trong hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai. 

1. Về cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai

Căn cứ tại Điều 4, Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/04/2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ tài chính, cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai được quy định như sau: 

a. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

" Tự chủ" hiểu một cách đơn giản tức là tự mình làm chủ.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định, đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

Có thể kể đến các đơn vị sự nghiệp công lập, như: trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, văn hóa, sở khoa học công nghệ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam…

 Do vậy có thể hiểu cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập là cơ chế mà theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập được tự mình làm chủ, được trao quyền tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động cũng như các khoản thu, chi của mình nhưng không vượt quá mức khung do Nhà nước quy định. [1]

b. Tài chính của Văn phòng đăng ký đất đai 

Bên cạnh các nguồn thu để hình thành nên kinh phí hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai (đã trình bày ở bài trước), nội dung chi của Văn phòng đăng ký đất đai bao gồm:

Xem thêm: Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

- Các khoản chi thường xuyên bao gồm:

Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, chi hoạt động thường xuyên phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí của đơn vị, gồm: tiền lương; tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành; dịch vụ công cộng; văn phòng phẩm; các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn; sửa chữa thường xuyên tài sản cố định và các khoản chi khác theo chế độ quy định;

- Chi hoạt động dịch vụ, bao gồm: 

Tiền lương; tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành; nguyên, nhiên, vật liệu; khấu hao tài sản cố định; sửa chữa tài sản cố định; chi các khoản thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; các khoản chi khác (nếu có);

- Chi không thường xuyên, gồm:

+ Chi thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao. Đối với nhiệm vụ có định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành thực hiện theo đơn giá đã được quy định và khối lượng thực tế thực hiện. Đối với nhiệm vụ chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dự toán, thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước và được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Chi khác.

2. Về cơ chế phối hợp của Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan khác 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác

Việc phối hợp ấy cần đảm bảo thực hiện các nguyên tắc sau:

+ Bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch;

+ Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nội dung, thời hạn, cách thức thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo;

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Luật Hoàng Anh

[1]: ThS. Nguyễn Thị Nguyệt (Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp) (2019), "Cơ chế tự chủ tài chính của những đơn vị sự nghiệp công lập", Tạp chí Công Thương

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất được xử lý như thế nào khi Nhà nước thu hồi đất?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày về việc xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành

Các quy định về việc quản lý và sử dụng tiền bồi thường, tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức trong một số trường hợp cụ thể là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày về việc quản lý, sử dụng tiền bồi thường, tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trong 02 trường hợp cụ thể quy định tại Khoản 4, Điều 4, Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về cưỡng chế thu hồi đất? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/06/2021

Bài viết trình bày về đối tượng áp dụng cưỡng chế, nguyên tắc thực hiện, điều kiện, thẩm quyền ban hành, trình tự thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia, công cộng là gì ?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về việc bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia, công cộng