Đơn giá nhân công xây dựng của công trình được xác định theo phương pháp nào?

Khái quát về đơn giá nhân công xây dựng 

Theo từ điển Tiếng việt, nhân công là công sức lao động của con người được sử dụng vào một công việc nào đó.

Từ đó có thể hiểu, đơn giá nhân công xây dựng là chi phí phải trả cho công sức lao động của con người được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng.

Căn cứ tại Điều 9, Thông tư 11/2021/TT-BXD, giá xây dựng công trình bao gồm đơn giá xây dựng chi tiết (được xác định cho các công tác xây dựng) và giá xây dựng tổng hợp (được xác định theo nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình). Bên cạnh đó, Khoản 2, Điều 24, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định đơn giá xây dựng chi tiết của công trình được xác định trên cơ sở định mức xây dựng, giá vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công và các yếu tố chi phí cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình.

Như vậy, có thể hiểu đơn giá nhân công là một trong các cơ sở để xác định đơn giá chi tiết xây dựng công trình, từ đó xác định giá xây dựng công trình. 

Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình 

Mục II, Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng của công trình như sau: 

Nguồn thông tin để thực hiện khảo sát

- Khảo sát trực tiếp người lao động thực hiện các công tác xây dựng phù hợp với các công tác cần xác định đơn giá nhân công xây dựng của công trình, dự án.

- Khảo sát các doanh nghiệp thi công xây dựng công trình, doanh nghiệp có sử dụng lao động (gồm thợ chính và thợ phụ) thực hiện các công tác xây dựng tương tự với các công tác xây dựng của công trình, dự án.

- Khảo sát chuyên gia có kinh nghiệm, chủ đầu tư, nhà thầu và cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực xây dựng cần khảo sát.

- Thống kê số liệu từ hồ sơ quyết toán hoàn thành, số liệu kết quả trúng thầu của công trình xây dựng tương tự (nếu có), có điều chỉnh theo chỉ số giá nhân công xây dựng về thời điểm xác định và địa điểm xây dựng.

- Kết hợp các nguồn thông tin trên.

Nguyên tắc khảo sát để xác định đơn giá nhân công xây dựng

Việc khảo sát giá để xác định đơn giá nhân công xây dựng được thực hiện theo các nguyên tắc sau: 

- Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát phải phù hợp với đơn giá nhân công xây dựng trên thị trường xây dựng (đã bao gồm các khoản phụ cấp và bảo hiểm người lao động phải nộp theo quy định và không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp theo quy định). Đơn giá nhân công xây dựng được xác định cho thời gian làm việc là 8h/ngày và 26 ngày/tháng.

- Thời điểm điều tra khảo sát đơn giá nhân công xây dựng phải phù hợp với thời gian thực hiện dự án.

- Điều tra, khảo sát thông qua người sử dụng lao động và người lao động làm các công việc xây dựng bằng cách phỏng vấn trực tiếp hoặc gửi phiếu điều tra gián tiếp; điều tra, khảo sát thu thập các hồ sơ, tài liệu liên quan đến bảng lương của người sử dụng lao động trả cho người lao động để làm cơ sở tính toán xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình (các bảng lương có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc chữ ký của người lao động).

Khảo sát đơn giá nhân công xây dựng.

Việc khảo sát đơn giá nhân công xây dựng được thực hiện như sau: 

- Trường hợp đơn giá nhân công xây dựng công bố của địa phương không phù hợp với đặc thù của một số công tác xây dựng của công trình thì thực hiện khảo sát xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình cho từng công tác xây dựng. Mỗi công tác xây dựng cần thực hiện khảo sát với yêu cầu số lượng nguồn thông tin tối thiểu đối với 06 người lao động (nêu tại điểm a khoản 1 Mục II) hoặc 03 doanh nghiệp (nêu tại điểm b khoản 1 Mục II) hoặc 06 cá nhân, tổ chức (nêu tại điểm c khoản 1 Mục II) có kinh nghiệm đối với việc thực hiện các công tác xây dựng có điều kiện, yêu cầu thi công tương ứng với điều kiện, yêu cầu thi công của công trình.

- Trường hợp đơn giá nhân công xây dựng công bố của địa phương không phù hợp với đặc thù của công trình, dự án (áp dụng cho tất cả các công tác xây dựng của công trình, dự án) thì thực hiện khảo sát xác định đơn giá nhân công công trình để áp dụng cho tất cả các công tác xây dựng của công trình, dự án. Việc khảo sát đơn giá nhân công công trình thực hiện đối với từng nhóm nhân công như quy định tại khoản 1.4 Mục I Phụ lục này và với yêu cầu số lượng nguồn thông tin tối thiểu như quy định tại điểm a nêu trên.

Các quy định khác

- Trường hợp trên khu vực, địa phương cần khảo sát thiếu đối tượng khảo sát thì có thể lựa chọn nguồn thông tin khảo sát (nêu tại điểm d khoản 1), các đối tượng khảo sát phù hợp với các đặc điểm của dự án cần khảo sát đơn giá nhân công ở các khu vực, địa phương lân cận.

- Mẫu các phiếu điều tra khảo sát được quy định tại các Bảng 4.8, Bảng 4.9 Phụ lục IV, Nghị định 13/2021/NĐ-CP.

Xác định đơn giá nhân công xây dựng

Việc xác định đơn giá nhân công xây dựng được thực hiện như sau: 

- Số liệu điều tra khảo sát đơn giá nhân công xây dựng phải được rà soát, xử lý.

- Phương pháp xác định nhân công xây dựng như quy định tại khoản 5 Mục I Phần A Phụ lục IV, Nghị định 13/2021/NĐ-CP.

- Việc quy đổi đơn giá nhân công xây dựng theo cấp bậc trong hệ thống định mức dự toán xây dựng theo hướng dẫn khoản 3 Mục I Phụ lục IV, Nghị định 13/2021/NĐ-CP.

Hồ sơ xác định đơn giá nhân công xây dựng

Hồ sơ xác định đơn giá nhân công xây dựng (gửi Sở Xây dựng tham gia ý kiến) gồm:

- Công văn đề nghị tham gia ý kiến về đơn giá nhân công xây dựng cho công trình, dự án.

- Hồ sơ xác định đơn giá nhân công xây dựng gửi kèm gồm:

+ Quyết định thành lập tổ khảo sát của đơn vị tổ chức khảo sát;

+ Kế hoạch khảo sát;

+ Thuyết minh, các bước thực hiện khảo, các phiếu khảo sát lập theo mẫu… theo quy định tại Phụ lục này;

+ File phần mềm tính toán đơn giá nhân công xây dựng.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chung cư có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng được xử lý như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 25/10/2021

Bài viết trình bày về việc xử lý chung cư có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng

Chung cư có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng được xử lý như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 25/10/2021

Bài viết trình bày về việc xử lý chung cư có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng

Công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng bị xử lý như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 25/10/2021

Bài viết trình bày về việc xử lý các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng

Công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng bị xử lý như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 25/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc xử lý trong trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm gì trong việc quản lý thi công xây dựng công trình? (P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 25/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quản lý thi công xây dựng công trình

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm gì trong việc quản lý thi công xây dựng công trình? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng trong quản lý thi công xây dựng công trình

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm gì trong việc quản lý thi công xây dựng công trình? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của nhà thầu thi công trong việc quản lý thi công xây dựng công trình

Các quy định của pháp luật về điều tra sự cố về máy, thiết bị và hồ sơ xử lý sự cố về máy, thiết bị là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về việc điều tra sự cố về máy, thiết bị và hồ sơ xử lý sự cố về máy, thiết bị