Dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng được thu thập, cung cấp như thế nào?

Hệ thống định mức xây dựng gồm định mức kinh tế-kỹ thuật và định mức chi phí. Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm định mức cơ sở và định mức dự toán. Bên cạnh đó, giá xây dựng là cơ sở để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, bao gồm đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng tổng hợp. Không chỉ vậy, chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian, làm cơ sở xác định, điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bên cạnh các nguyên tắc xây dựng, quản lý và danh mục thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng thì trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày về việc thu thập, cung cấp các dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

Điều 5, Thông tư 12/2019/TT-BXD quy định về việc thu thập và cung cấp thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng như sau: 

Các chủ thể có trách nhiệm thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin 

Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

Sở Xây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và cung cấp đầy đủ các thông tin, dữ liệu theo danh mục theo lĩnh vực quản lý nhà nước của mình tại địa phương cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng 

Theo quy định tại Khoản 13, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014, Cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng của các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và cung cấp các thông tin, dữ liệu trong danh mục theo lĩnh vực quản lý của mình cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

Trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các chủ thể có liên quan 

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các chủ thể có liên quan thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng trong danh mục cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

Trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có hoạt động liên quan 

Các cá nhân, tổ chức có hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng thu thập, tổng hợp và cung cấp các thông tin, dữ liệu trong danh mục theo lĩnh vực hoạt động của mình cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

Các yêu cầu đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp vào hệ thống cơ sở dữ liệu

Yêu cầu đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp vào hệ thống cơ sở dữ liệu, cụ thể như sau:

- Đối với các số liệu từ các báo cáo định kỳ và đột xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có xác nhận của người có thẩm quyền ban hành.

- Đối với các số liệu lấy từ kết quả điều tra, khảo sát phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu.

- Các thông tin, dữ liệu cung cấp cho hệ thống cơ sở dữ liệu được thể hiện dưới dạng văn bản kèm theo tệp dữ liệu điện tử (file); các tệp dữ liệu điện tử phải theo đúng hình thức, biểu mẫu quy định tại các Phụ lục của Thông tư này.

- Các thông tin, dữ liệu phải đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình của từng khu vực. Khi có chỉnh sửa, bổ sung đối với số liệu đã gửi hoặc số liệu trong kỳ gửi có biến động khác thường thì cơ quan, tổ chức phải gửi các thuyết minh bằng tài liệu điện tử hoặc văn bản cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu.

Chế độ cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu

Chế độ cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu được quy định như sau: 

- Sở Xây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: Cung cấp các thông tin, dữ liệu về giá vật liệu xây dựng định kỳ hàng tháng lên hệ thống cơ sở dữ liệu, chậm nhất trước ngày đầu tiên của tháng tiếp theo; cung cấp các thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ban hành.

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng của các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm cung cấp các thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ban hành.

- Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các chủ thể có liên quan thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có trách nhiệm: Cung cấp các thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng trong vòng 10 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt; cung cấp các thông tin, dữ liệu về hợp đồng xây dựng trong vòng 10 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng; cung cấp thông tin, dữ liệu về giá trị quyết toán trong vòng 10 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán công trình, dự án.

- Các cá nhân, tổ chức có hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng thu thập, tổng hợp và cung cấp các thông tin, dữ liệu theo lĩnh vực hoạt động của mình khi có phát sinh thông tin, dữ liệu mới.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chủ thể được cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải nộp lệ phí bao nhiêu?

Hỏi đáp luật Đất đai 29/10/2021

Bài viết trình bày về lệ phí chủ thể được cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải nộp

Từ ngày 05/07/2021, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư được quy định như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 29/10/2021

Bài viết trình bày quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư từ ngày 05/07/2021

Từ ngày 05/07/2021, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư được quy định như thế nào? (P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 30/10/2021

Bài viết trình bày quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư từ ngày 05/07/2021

Việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở được thu phí như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 30/10/2021

Bài viết trình bày thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

Việc thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng được thu phí như nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 30/10/2021

Bài viết trình bày về việc thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng