Dự toán gói thầu xây dựng là gì?

Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Các chi phí đầu tư xây dựng là các chi phí thực hiện trong quá trình hoạt động đầu tư xây dựng. Cùng với tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng là một trong các nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Khoản 1, Điều 135, Luật Xây dựng năm 2014 quy định dự toán xây dựng là chi phí cần thiết để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu, công việc xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, yêu cầu công việc phải thực hiện và định mức, giá xây dựng. 

Cùng với dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng là một trong những nội dung của dự toán xây dựng. Vậy pháp luật hiện hành quy định dự toán gói thầu xây dựng là gì?, chúng tôi sẽ trình bày cụ thể trong bài viết dưới đây. 

1. Thế nào là dự toán gói thầu xây dựng 

Điều 16, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về dự toán gói thầu xây dựng như sau: 

"Điều 16. Quy định chung về dự toán gói thầu xây dựng

1. Dự toán gói thầu xây dựng (sau đây gọi là dự toán gói thầu) là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu được xác định cho từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

2. Dự toán gói thầu được xác định cho các gói thầu sau:

a) Gói thầu thi công xây dựng;

b) Gói thầu mua sắm thiết bị;

c) Gói thầu lắp đặt thiết bị;

d) Gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng;

đ) Gói thầu hỗn hợp."

Từ quy định trên, ta có thể hiểu dự toán gói thầu xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu được xác định chi tiết cho từng gói thầu bao gồm: gói thầu thi công xây dựng, gói thầu mua sắm thiết bị, gói thầu lắp đặt thiết bị, gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng, gói thầu hỗn hợp. Các chi phí này phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

2. Các quy định chi tiết về các thành phần chi phí của dự toán gói thầu 

Điều 5, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về nội dung của các khoản mục chi phí của dự toán gói thầu như sau: 

a. Dự toán gói thầu thi công xây dựng

Dự toán gói thầu thi công xây dựng gồm một số hoặc toàn bộ các thành phần chi phí sau: chi phí xây dựng, chi phí khác có liên quan và chi phí dự phòng của gói thầu.

b. Dự toán gói thầu mua sắm thiết bị 

Dự toán gói thầu mua sắm thiết bị gồm một số hoặc toàn bộ các thành phần chi phí sau: chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; chi phí gia công, chế tạo thiết bị; chi phí quản lý mua sắm thiết bị; chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị; chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ; chi phí vận chuyển; chi phí khác có liên quan và chi phí dự phòng của gói thầu.

c. Dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị

Dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị gồm một số hoặc toàn bộ các thành phần chi phí sau: chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí chạy thử thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật; chi phí khác có liên quan và chi phí dự phòng của gói thầu.

d. Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng 

Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng gồm một số hoặc toàn bộ các thành phần chi phí sau: chi phí thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác có liên quan và chi phí dự phòng của gói thầu.

đ. Dự toán gói thầu hỗn hợp 

Dự toán gói thầu hỗn hợp (bao gồm cả dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED).

Khoản 11, Điều 2, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định Thiết kế kỹ thuật tổng thể (Front - End Engineering Design), sau đây gọi là thiết kế FEED, là bước thiết kế được lập theo thông lệ quốc tế đối với dự án có thiết kế công nghệ sau khi dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt để cụ thể hóa các yêu cầu về dây chuyền công nghệ, thông số kỹ thuật của các thiết bị, vật liệu sử dụng chủ yếu, giải pháp xây dựng phục vụ lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu theo hợp đồng EPC hoặc theo yêu cầu đặc thù để triển khai bước thiết kế tiếp theo.

Đối với các dự toán gói thầu hỗn hợp (bao gồm cả dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED), tùy theo phạm vi, tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu, dự toán gói thầu hỗn hợp gồm một số hoặc toàn bộ các thành phần chi phí thuộc các gói thầu quy định tại mục 2.a, 2.b, 2.c, 2.d. 

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với từng trường hợp cụ thể

Các quy định về việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình

Các quy định về việc phê duyệt, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc phê duyệt, điểu chỉnh dự toán xây dựng công trình

Dự toán gói thầu được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định chung về xác định dự toán gói thầu, xác định dự toán gói thầu đối với một số dự án cụ thể

Dự toán gói thầu xây dựng được thẩm tra, thẩm định, phê duyệt ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về việc thẩm định, thẩm tra, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng