Dự toán xây dựng công trình là gì?

Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Các chi phí đầu tư xây dựng là các chi phí thực hiện trong quá trình hoạt động đầu tư xây dựng. Cùng với tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình là một trong các nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về dự toán xây dựng công trình? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

1. Dự toán xây dựng công trình là gì?

Khoản 1, Điều 135, Luật Xây dựng năm 2014 quy định dự toán xây dựng là chi phí cần thiết để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu, công việc xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, yêu cầu công việc phải thực hiện và định mức, giá xây dựng.

Bên cạnh đó, Khoản 1, Điều 11, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định chi tiết hơn về khái niệm dự toán công trình như sau: 

"Điều 11. Nội dung dự toán xây dựng công trình

1. Dự toán xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính để xây dựng công trình được xác định theo thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng."

Từ các quy định trên, có thể hiểu dự toán xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu, công việc xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng), yêu cầu công việc phải thực hiện và định mức, giá xây dựng.

2. Nội dung dự toán xây dựng công trình 

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 135, Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 2, Điều 11, Nghị định 10/2021/NĐ-CP, nội dung dự toán xây dựng gồm chi phí về xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và dự phòng.

Các khoản mục chi phí này được xác định tương tự như các khoản mục chi phí tương ứng trong nội dung tổng mức đầu tư xây dựng, được trình bày cụ thể trong bài viết Nội dung chi tiết tổng mức đầu tư xây dựng. 

3. Dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công

a. Thế nào là vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công

Vốn đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật. (quy định tại Khoản 22, Điều 3, Luật Đầu tư công năm 2019).

Khoản 44, Điều 4, Luật Đấu thầu năm 2013 quy định vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật về đấu thầu nhưng bao gồm vốn đầu tư công. 

b. Các quy định cụ thể về dự toán sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công

- Dự toán xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công

được phê duyệt theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 82 của Luật này là cơ sở xác định giá gói thầu và đàm phán, ký kết hợp đồng xây dựng.

- Dự toán xây dựng được phê duyệt của dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

+ Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng 

+ Được phép thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí dự toán xây dựng nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt;

+ Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Các quy định về việc thẩm định dự toán xây dựng công trình điều chỉnh được quy định cụ thể tại Điều 13, Nghị định 10/2021/NĐ-CP, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết trong các bài viết tiếp theo. 

3. Chủ thể điều chỉnh dự toán xây dựng các dự án sử dụng vốn khác

Khoản 5, Điều 135, Luật Xây dựng năm 2014 quy định việc điều chỉnh dự toán xây dựng các dự án sử dụng vốn khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư quyết định.

4. Dự toán xây dựng trong trường hợp dự án có nhiều công trình.

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định 10/2021/NĐ-CP, đối với dự án có nhiều công trình, chủ đầu tư xác định tổng dự toán để quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Tổng dự toán gồm các dự toán xây dựng công trình và chi phí tư vấn, chi phí khác, chi phí dự phòng tính chung cho cả dự án.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng là gì?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 06/10/2021

Bài viết trình bày các nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với một số công trình cụ thể

Các quy định chi tiết về nội dung tổng mức đầu tư xây dựng là gì?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 06/10/2021

Bài viết trình bày về chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chi phí xây dựng, Chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án

Dự toán công trình được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 06/10/2021

Bài viết trình bày căn cứ xác định các dự toán xây dựng công trình và việc xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng

Các quy định chi tiết về nội dung tổng mức đầu tư xây dựng là gì?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 06/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, các chi phí khác, chi phí dự phòng và nội dung của tổng mức đầu tư xây dựng trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Các quy định về tổng mức đầu tư xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 06/10/2021

Bài viết trình bày khái niệm, nội dung, xác định tổng mức đầu tư xây dựng, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng

Các quy định về việc quản lý đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 06/10/2021

Bài viết trình bày về chủ thẻ quyết định xây dựng công trình khẩn cấp, hình thức và nội dung lệnh xây dựng công trình khẩn cấp , trách nhiệm của người được giao, quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp

Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày cơ sở để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, Các phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng

Các quy định về việc xác định, thẩm định, phê duyệt sơ bộ tổng mức chi phí đầu tư xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày khái niệm và nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, thẩm định, phê duyệt sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng