Giá xây dựng công trình là gì?

Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Các chi phí đầu tư xây dựng là các chi phí thực hiện trong quá trình hoạt động đầu tư xây dựng. Giá xây dựng công trình là một trong những nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Vậy cụ thể giá xây dựng là gì? Việc xác định giá xây dựng được quy định ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

1. Khái niệm giá xây dựng công trình 

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 24, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định giá xây dựng công trình là cơ sở để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng.

Trong đó: 

- Căn cứ tại Khoản 1, Điều 134, Luật Xây dựng năm 2014, tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng. (căn cứ tại Khoản 2, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014) 

- Khoản 1, Điều 135, Luật Xây dựng năm 2014 quy định dự toán xây dựng là chi phí cần thiết để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu, công việc xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, yêu cầu công việc phải thực hiện và định mức, giá xây dựng.

Giá xây dựng công trình gồm đơn giá xây dựng chi tiết (được xác định cho các công tác xây dựng) và giá xây dựng tổng hợp (được xác định theo nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình). 

2. Các quy định chi tiết các thành phần của giá xây dựng công trình 

Theo quy định tại mục 1, giá xây dựng công trình giá xây dựng công trình gồm đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng tổng hợp. Do vậy, xác định giá xây dựng công trình tức là xác định các thành phần của giá xây dựng công trình. Căn cứ tại khoản 2, Khoản 3, Điều 24, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ, các thành phần của giá xây dựng công trình được xác định như sau: 

a. Xác định đơn giá xây dựng chi tiết

Đơn giá xây dựng chi tiết được xác định cho các công tác xây dựng.

Khoản 2, Điều 24, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định đơn giá xây dựng chi tiết của công trình được xác định trên cơ sở định mức xây dựng, giá vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công và các yếu tố chi phí cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình tại thời điểm xác định và các quy định khác có liên quan hoặc theo đơn giá xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố hoặc được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện.

b. Xác định giá xây dựng tổng hợp 

Giá xây dựng tổng hợp được xác định theo nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình.

Khoản 3, Điều 24, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định giá xây dựng tổng hợp của công trình được xác định trên cơ sở tổng hợp từ các đơn giá xây dựng chi tiết cho một đơn vị tính của nhóm công tác, đơn vị kết cấu, bộ phận công trình, theo giá được công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các quy định về việc phê duyệt, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc phê duyệt, điểu chỉnh dự toán xây dựng công trình

Dự toán gói thầu được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định chung về xác định dự toán gói thầu, xác định dự toán gói thầu đối với một số dự án cụ thể

Dự toán gói thầu xây dựng được thẩm tra, thẩm định, phê duyệt ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về việc thẩm định, thẩm tra, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng

Dự toán gói thầu xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 08/10/2021

Bài viết trình bày về khái niệm, quy định chi tiết về các thành phần chi phí của dự toán gói thầu

Hệ thống định mức xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 08/10/2021

Bài viết trình bày về Thành phần của hệ thống định mức xây dựng, Quy định chi tiết về từng thành phần trong định hệ thống định mức, xây dựng, ban hành định mức xây dựng trong phạm vi cả nước, các định mức dự toán không thuộc hệ thống định mức xây dựng

Dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện FEED, dự án triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở được xác định ra sao?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 08/10/2021

Bài viết trình bày khái quát và Xác định dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện FEED để triển khai hợp đồng EPC, dự án triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở

Dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện FEED, dự án triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở được xác định ra sao?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 08/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện FEED, dự án triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở