Hệ thống định mức xây dựng là gì?

Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Các chi phí đầu tư xây dựng là các chi phí thực hiện trong quá trình hoạt động đầu tư xây dựng. Định mức xây dựng là một trong những nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Cụ thể pháp luật hiện hành quy định như thế nào về hệ thống định mức xây dựng? Chúng tôi sẽ trình bày cụ thể trong các bài viết dưới đây. 

Điều 20, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về hệ thống định mức xây dựng như sau: 

1. Thành phần của hệ thống định mức xây dựng

 Hệ thống định mức xây dựng gồm định mức kinh tế-kỹ thuật và định mức chi phí. Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm định mức cơ sở và định mức dự toán.

2. Quy định chi tiết về từng thành phần trong định hệ thống định mức 

a. Các quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật 

Theo quy định trên, định mức kinh tế, kỹ thuật bao gồm định mức cơ sở và định mức dự toán. Cụ thể: 

- Định mức cơ sở gồm định mức sử dụng vật liệu, định mức năng suất lao động, định mức năng suất máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và được sử dụng để xác định hoặc điều chỉnh định mức dự toán.

- Định mức dự toán là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình. Định mức dự toán được áp dụng, tham khảo để lập dự toán xây dựng, là căn cứ để xác định giá xây dựng công trình, làm cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

b. Các quy định về định mức chi phí 

Định mức chi phí gồm: định mức tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) và định mức tính bằng giá trị. Định mức chi phí là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình, dự toán chi phí của một số loại công việc, chi phí trong đầu tư xây dựng như chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số nội dung chi phí khác.

3. Các quy định về việc xây dựng, ban hành định mức xây dựng trong phạm vi cả nước 

Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng, ban hành định mức xây dựng sử dụng chung trong phạm vi cả nước. 

Cụ thể Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

4. Các quy định về định mức dự toán không thuộc hệ thống định mức xây dựng 

Định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của chuyên ngành, của địa phương là định mức cho các công tác chưa được quy định trong hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành và chỉ xuất hiện trong các công trình xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý hoặc tại địa phương.

Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức xây dựng, ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng, ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của địa phương.

Việc xây dựng và ban hành định mức này có thể tham khảo, áp dụng hệ thống định mức xây dựng trong cả nước theo các trường hợp như sau: 

- Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, chủ đầu tư căn cứ quy định về quản lý chi phí, áp dụng hệ thống định mức được ban hành để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP, chủ đầu tư căn cứ quy định về quản lý chi phí, tham khảo hệ thống định mức được ban hành để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Đối với dự án sử dụng vốn khác, chủ đầu tư tham khảo hệ thống định mức được ban hành để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem thêm: Các quy định về dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP, mời quý bạn đọc tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết Giám sát thi công đối với công trình xây dựng bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án PPP là gì?

Khi các cơ quan này tổ chức lập kế hoạch và tổ chức xây dựng định mức dự toán thì phải xin ý kiến Bộ Xây dựng về phương pháp, căn cứ xây dựng định mức, sự phù hợp của kết quả tính toán các thành phần hao phí trước khi ban hành.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với từng trường hợp cụ thể

Các quy định về việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình

Các quy định về việc phê duyệt, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc phê duyệt, điểu chỉnh dự toán xây dựng công trình

Dự toán gói thầu được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định chung về xác định dự toán gói thầu, xác định dự toán gói thầu đối với một số dự án cụ thể

Dự toán gói thầu xây dựng được thẩm tra, thẩm định, phê duyệt ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về việc thẩm định, thẩm tra, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng

Dự toán gói thầu xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 08/10/2021

Bài viết trình bày về khái niệm, quy định chi tiết về các thành phần chi phí của dự toán gói thầu