Nghiệm thu công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

Nghiệm thu công trình xây dựng là một trong các hoạt động thuộc trình tự quản lý thi công xây dựng công trình. Hoạt động nghiệm thu được diễn ra trong khi đang tiến hành hoặc sau khi đã hoàn thành xong hoạt động thi công xây dựng công trình. Vậy pháp luật hiện hành quy định chi tiết như thế nào về việc nghiệm thu công trình xây dựng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Các thành phần của hoạt động nghiệm thu công trình xây dựng 

Khoản 1, 2, Điều 123, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 (sau đây gọi tắt là Luật Xây dựng năm 2014) quy định việc nghiệm thu công trình xây dựng bao gồm: 

1.1. Nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công và nghiệm thu các giai đoạn chuyển bước thi công khi cần thiết;

Nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công và nghiệm thu các giai đoạn chuyển bước thi công khi cần thiết hay còn gọi là nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng. 

Điều 22, Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về việc nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng như sau: 

a. Các trường hợp tổ chức nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng công trình hoặc bộ phận công trình xây dựng

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng công trình, chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan được tự thỏa thuận về việc tổ chức nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng trong 02 trường hợp sau:

+ Khi kết thúc một giai đoạn thi công hoặc một bộ phận công trình cần phải thực hiện kiểm tra, nghiệm thu để đánh giá chất lượng trước khi chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo;

+ Khi kết thúc một gói thầu xây dựng.

b. Cơ sở của việc nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng công trình hoặc bộ phận công trình xây dựng 

Việc nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng được thực hiện trên cơ sở xem xét kết quả các công việc đã được nghiệm thu theo quy định tại Điều 21 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, các kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng và các văn bản pháp lý theo quy định của pháp luật có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng để đánh giá các điều kiện nghiệm thu theo thỏa thuận giữa các bên.

c. Thời điểm tổ chức nghiệm thu, nội dung, điều kiện và thành phần tham gia nghiệm thu trong trường hợp này.

Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan được tự thỏa thuận về thời điểm tổ chức nghiệm thu, trình tự, nội dung, điều kiện và thành phần tham gia nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản.

1.2. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào khai thác, sử dụng.

Hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, quy định về quản lý sử dụng vật liệu xây dựng và được nghiệm thu. 

Điều 23, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định cụ thể, chi tiết về việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào khai thác, sử dụng.

2. Chủ thể có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng 

Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.

Khoản 3, Điều 123, Luật Xây dựng năm 2021 quy định chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng. Tổ chức, cá nhân tham gia nghiệm thu chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình xác nhận khi nghiệm thu công trình xây dựng.

3. Nghiệm thu một số công trình đặc biệt

- Dự án quan trọng quốc gia gồm: dự án quan trọng quốc gia theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công; dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; dự án do Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Công trình sử dụng vốn đầu tư công là công trình sử dụng một trong các loại vốn như vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

Căn cứ tại Khoản 4, Điều 123, Luật Xây dựng năm 2014, Công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp; công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng; công trình sử dụng vốn đầu tư công phải được kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình. 

Trách nhiệm tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu được quy định như sau: 

+ Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp;

+ Cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư đối với công trình xây dựng không thuộc trường hợp trên. 

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình là gì?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình

Các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình là gì?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình

Các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình là gì?(P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày về việc giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát thi công đối với công trình xây dựng bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án PPP là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc giám sát thi công đối với công trình xây dựng bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án PPP

Việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng được quy định ra sao?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng