Nguyên tắc và trình tự điều chỉnh các loại quy hoạch xây dựng được quy định như thế nào?(P2)

Nếu như trong phần trước chúng tôi đã trình bày về nguyên tắc và các loại điều chỉnh quy hoạch xây dựng thì trong phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về trình tự của từng loại điều chỉnh quy hoạch xây dựng, cụ thể như sau: 

Xem thêm: Nguyên tắc và trình tự điều chỉnh các loại quy hoạch xây dựng được quy định như thế nào?(P1)

2. Trình tự điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

b. Trình tự điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng

Điều 38, Luật Xây dựng năm 2014 quy định về trình tự điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng như sau: 

+ Căn cứ : 

Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yếu tố tác động đến quá trình phát triển vùng, khu chức năng đặc thù, khu vực nông thôn; điều kiện điều chỉnh và sau khi rà soát quy hoạch xây dựng, cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng để xem xét, điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng.

+ Chấp thuận chủ trương

Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chấp thuận về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng.

+ Lấy ý kiến, thẩm định, chấp thuận chủ trương và công bố quy hoạch xây dựng điều chỉnh

Việc tổ chức lập, lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể các quy hoạch xây dựng, công bố quy hoạch xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và các mục 2, 3, 4 và 5 Chương II, Luật Xây dựng năm 2014.

Xem thêm: Gắn link bài viết lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng.

c. Trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng 

Điều 39, Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12, Điều 28, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch năm 2018, cụ thể như sau:

- Lập báo cáo, xin ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm lập báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng; tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng trực tiếp về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng.

- Thẩm định nội dung điều chỉnh 

Cơ quan quản lý quy hoạch có thẩm quyền quy định tại Điều 32 của Luật Xây dựng năm 2014 thẩm định về các căn cứ, điều kiện và nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Cụ thể:

+ Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

+ Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

+ Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

- Phê duyệt quy hoạch xây dựng 

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng xem xét, quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm định quy hoạch xây dựng. 

Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng phải có các nội dung điều chỉnh và bản vẽ kèm theo.

- Cập nhật nội dung điều chỉnh quy hoạch 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong hồ sơ quy hoạch những nội dung điều chỉnh. 

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng phải được công bố công khai theo quy định tại các điều 40, 41 và 42 của Luật Xây dựng năm 2014.

Xem thêm: 

Pháp luật quy định như thế nào về hình thức công bố, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng?

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các căn cứ điều chỉnh quy hoạch xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 17/09/2021

Bài viết trình bày về các căn cứ điều chỉnh quy hoạch xây dựng

Các quy định về việc cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 17/09/2021

Bài viết trình bày về việc cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa

Hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng bao gồm những nội dung nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 17/09/2021

Bài viết trình bày về nội dung hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng

Hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng bao gồm những nội dung nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 17/09/2021

Bài viết trình bày về nội dung hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng

Nguyên tắc và trình tự điều chỉnh các loại quy hoạch xây dựng được quy định như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 17/09/2021

Bài viét trình bày các nguyên tắc và trình tự điều chỉnh các loại quy hoạch xây dựng

Thời hạn, nội dung công bố và trách nhiệm tổ chức công bố công khai quy hoạch xây dựng được quy định ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 17/09/2021

Bài viết thời hạn, nội dung công bố và trách nhiệm tổ chức công bố công khai quy hoạch xây dựng

Pháp luật quy định như thế nào về hình thức công bố, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng?

Hỏi đáp luật Đất đai 17/09/2021

Bài viết trình bày về hình thức công bố, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng