Nội dung thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư là gì?

Các thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở là một trong các nội dung thuộc thiết kế xây dựng bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể (Front - End Engineering Design, sau đây gọi là thiết kế FEED), thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế. Vậy pháp luật hiện hành quy định các nội dung thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Xem thêm: Các quy định chung về thiết kế xây dựng là gì?

Nếu như trong bài Các quy định cụ thể về bước thiết kế xây dựng, thẩm định, kiểm soát và nhiệm vụ thiết kế xây dựng là gì? chúng tôi đã trình bày khái quát về thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, các bước thiết kế… thì trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về nội dung thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư được quy định tại Điều 83, Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi tại Khoản 25, Điều 1, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, cụ thể như sau: 

"Điều 83. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư 

1. Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư thẩm định các nội dung sau: 

a) Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan; 

b) Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có); 

c) Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; xác định giá trị dự toán xây dựng công trình. 

2. Đối với công trình xây dựng thuộc dự án PPP, nội dung thẩm định thiết kế xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này và các nội dung quy định tại hợp đồng dự án PPP. 

3. Đối với công trình xây dựng quy định tại khoản 6 Điều 82 của Luật này và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 83a của Luật này, chủ đầu tư căn cứ nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 2 Điều 83a của Luật này để tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng. 

4. Đối với công trình xây dựng không thuộc quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, chủ đầu tư quyết định nội dung thẩm định bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế, hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan."

 

Bên cạnh đó, căn cứ tại Khoản 9, điều 3, Luật Xây dựng năm 2014, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.

Từ quy định trên, có thể thấy nội dung thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư được quy định đối từng từng loại công trình xây dựng, cụ thể: 

1. Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công 

Vốn đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật. (quy định tại Khoản 22, Điều 3, Luật Đầu tư công năm 2019). Công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật về đấu thầu nhưng bao gồm vốn đầu tư công. 

Đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công và công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư thẩm định sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan; sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có) và việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; xác định giá trị dự toán xây dựng công trình.

2. Nội dung thẩm định đối với các công trình xây dựng thuộc dự án PPP 

Dự án PPP là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc đầu tư để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thông qua việc thực hiện một hoặc các hoạt động sau xây dựng, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có; vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có (theo quy định tại Khoản 9, Điều 3, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020).

Đối với các công trình thuộc dự án PPP, chủ đầu tư thực hiện thẩm định các nội dung tương tự mục 1 và các nội dung quy định tại hợp đồng PPP.

3. Nội dung thẩm định đối với các công trình xây dựng quy định tại Khoản 6 Điều 82 và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 83a Luật Xây dựng năm 2014.

Đối với công trình xây dựng xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho việc thẩm định (quy định tại Khoản 6, Điều 82, Luật Xây dựng năm 2014) và không thuộc đối tượng các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền thẩm định về thiết kế xây dựng của các cơ quan chuyên môn quy định tại khoản 1 Điều 83a của Luật Xây dựng năm 2014, chủ đầu tư căn cứ nội dung quy định tại mục 1 và các nội dung thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc dự án có quy mô nhóm B trở lên hoặc công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng và công trình xây dựng thuộc dự án PPP thành phần sử dụng vốn đầu tư công (quy định tại khoản 2 Điều 83a của Luật Xây dựng năm 2014) để tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng.

Xem thêm: Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định ra sao?

4. Nội dung thẩm định đối với các công trình xây dựng không thuộc trường hợp tại mục 1, mục 2, mục 3.

Đối với công trình xây dựng không thuộc trường hợp tại mục 1, mục 2, mục 3, chủ đầu tư quyết định nội dung thẩm định bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế, hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các quy định về nhiệm vụ khảo sát xây dựng và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về nhiệm vụ khảo sát xây dựng và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

Các quy định về quản lý công tác khảo sát xây dựng và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về quản lý công tác khảo sát xây dựng và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

Các quy định về việc quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Chủ đầu tư có các quyền và nghĩa vụ gì trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/09/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Khảo sát xây dựng và các yêu cầu đối với khảo sát xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 22/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về khảo sát xây dựng và các yêu cầu đối với khảo sát xây dựng

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu khảo sát xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 22/09/2021

Bài viết trình bày về quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu khảo sát xây dựng

Các quy định cụ thể về bước thiết kế xây dựng, thẩm định, kiểm soát và nhiệm vụ thiết kế xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 22/09/2021

Bài viết trình bày các quy định cụ thể về bước thiết kế xây dựng, thẩm định, kiểm soát và nhiệm vụ thiết kế xây dựng

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 22/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng