Quy trình bảo trì công trình xây dựng được quy định như thế nào?(P1)

Bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quy trình bào trì công trình xây dựng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Quy trình bảo trì công trình xây dựng là tài liệu quy định về trình tự, nội dung và chỉ dẫn thực hiện các công việc bảo trì công trình xây dựng. Điều 31, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định về quy trình bảo trì công trình xây dựng như sau: 

1. Nội dung chính của quy trình bảo trì công trình xây dựng 

Quy trình bảo trì công trình xây dựng bao gồm các nội dung chính sau: 

+ Các thông số kỹ thuật, công nghệ của công trình, bộ phận công trình và thiết bị công trình;

+ Quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình;

+ Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình;

+ Quy định thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình;

+ Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp;

+ Quy định thời gian sử dụng của công trình, các bộ phận, hạng mục công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình;

+ Quy định về nội dung, phương pháp và thời điểm đánh giá lần đầu, tần suất đánh giá đối với công trình phải đánh giá an toàn trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và quy định của pháp luật có liên quan;

+ Xác định thời điểm, đối tượng và nội dung cần kiểm định định kỳ;

+ Quy định thời điểm, phương pháp, chu kỳ quan trắc đối với công trình có yêu cầu thực hiện quan trắc;

+ Quy định về hồ sơ bảo trì công trình xây dựng và việc cập nhật thông tin vào hồ sơ bảo trì công trình xây dựng;

+ Các chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì công trình xây dựng và quy định các điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng.

2. Chủ thể có trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng

Các chủ thể có trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng bao gồm: 

a. Trách nhiệm của nhà thầu 

Căn cứ tại Khoản 28, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014, Nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây gọi là nhà thầu) là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình là nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt đông trong lĩnh vực thiết kế công trình. (Điều kiện của tổ chức thi công công trình xây dựng được quy định tại Điều 148, 154, Luật Xây dựng năm 2014, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết trong các bài viết tiếp theo).  

Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có trách nhiệm lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì công trình xây dựng, bộ phận công trình cùng với hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; cập nhật quy trình bảo trì cho phù hợp với các nội dung thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng (nếu có) trước khi nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng;

- Nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình là nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt đông hoạt động xây dựng (quy định tại Điều 147, Luật Xây dựng năm 2014, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn trong các bài viết tiếp theo). 

Nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình có trách nhiệm lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì đối với thiết bị do mình cung cấp trước khi lắp đặt vào công trình;

b. Trách nhiệm của chủ đầu tư 

Căn cứ tại Khoản 9, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014, chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.

Căn cứ tại Khoản 18, khoản 19, Điều 2, Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chủ sở hữu công trình là cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu công trình theo quy định của pháp luật, người quản lý, sử dụng công trình là chủ sở hữu trong trường hợp chủ sở hữu trực tiếp quản lý, sử dụng công trình hoặc là người được chủ sở hữu công trình ủy quyền quản lý, sử dụng công trình trong trường hợp chủ sở hữu không trực tiếp quản lý, sử dụng công trình hoặc là người quản lý, sử dụng công trình theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Trường hợp nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị không lập được quy trình bảo trì, chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn khác có đủ điều kiện năng lực để lập quy trình bảo trì và có trách nhiệm chi trả chi phí tư vấn;

- Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định mục 1. 

Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ quy trình bảo trì công trình xây dựng do nhà thầu thiết kế lập làm cơ sở cho việc phê duyệt.

Trên đây là các quy định của pháp luật về các nội dung chính của quy trình bảo trì công trình xây dựng, chủ thể có trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng. 

Các quy định khác về quy trình bảo trì công trình xây dựng chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong phần sau. 

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được quy định ra sao?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 03/10/2021

Bài viết trình bày về các trường hợp thực hiện thí nghiệm đối chứng, Các trường hợp thực hiện kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình.

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được quy định ra sao?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 03/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung kiểm định xây dựng, Chi phí kiểm định xây dựng, Trình tự thực hiện kiểm định xây dựng

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được quy định ra sao? (P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 03/10/2021

Bài viết trình bày về Nội dung, trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng và trách nhiệm của chủ đầu tư

Chi phí việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được quy định ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 03/10/2021

Bài viết trình bày về chi phí việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Các quy định về việc bàn giao công trình xây dựng là gì?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 03/10/2021

Bài viết trình bày về Các nguyên tắc bàn giao công trình xây dựng, Trách nhiệm của các chủ thể tham gia bàn giao công trình, Các quy định đối với việc bàn giao công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị

Các quy định về việc bàn giao công trình xây dựng là gì?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 03/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc bàn giao công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, Hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình xây dựng và Xử lý trong trường hợp đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng

Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng được lập và lưu trữ như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 03/10/2021

Bài viết trình bày về việc lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng

Quan trắc công trình được pháp luật quy định chi tiết như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 03/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về quan trắc công trình trong quá trình thi công xây dựng, Quan trắc công trình trong quá trình khai thác, sử dụng