Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu khảo sát xây dựng là gì?

Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Trong đó, khảo sát xây dựng là một trong các hoạt động xây dựng, diễn ra trong giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư, nhà thầu khảo sát xây dựng có các quyền và nghĩa vụ gì trong khảo sát xây dựng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

1. Quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư trong khảo sát xây dựng 

Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng. Điều 76, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 (sau đây gọi tắt là Luật Xây dựng năm 2014) quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong khảo sát xây dựng như sau: 

a. Quyền của chủ đầu tư trong khảo sát xây dựng 

Trong hoạt động khảo sát xây dựng, chủ đầu tư có các quyền sau:

- Thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực;

Điều kiện năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng được quy định tại Điều 153, Luật Xây dựng năm 2014 quy định bao gồm: 

+ Có đủ năng lực khảo sát xây dựng.

Các quy định chi tiết hơn vè năng lực khảo sát xây dựng của tổ chức được quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn trong bài viết tiếp theo. 

+ Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải có chủ nhiệm khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng chỉ định. Chủ nhiệm khảo sát xây dựng phải có đủ năng lực hành nghề khảo sát xây dựng và chứng chỉ hành nghề phù hợp. Cá nhân tham gia từng công việc khảo sát xây dựng phải có chuyên môn phù hợp với công việc được giao.

+ Máy, thiết bị phục vụ khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bảo đảm an toàn cho công tác khảo sát và bảo vệ môi trường.

+ Phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng phải đủ tiêu chuẩn theo quy định và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng công nhận.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng; giám sát, yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện đúng hợp đồng ký kết;

- Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát do tư vấn thiết kế hoặc do nhà thầu khảo sát lập và giao nhiệm vụ khảo sát cho nhà thầu khảo sát xây dựng;

- Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu hợp lý của tư vấn thiết kế xây dựng;

- Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khảo sát xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b. Các nghĩa vụ của chủ đầu tư trong khảo sát xây dựng 

Trong hoạt động khảo sát xây dựng, Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau:

- Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng;

- Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác khảo sát;

- Xác định yêu cầu đối với khảo sát xây dựng và bảo đảm điều kiện cho nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện công việc;

- Thực hiện đúng hợp đồng khảo sát xây dựng đã ký kết;

- Tổ chức giám sát công tác khảo sát xây dựng; nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát theo quy định của pháp luật;

- Bồi thường thiệt hại khi cung cấp thông tin, tài liệu không phù hợp, vi phạm hợp đồng khảo sát xây dựng;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và của pháp luật có liên quan.

2. Các quyền, nghĩa vụ của nhà thầu khảo sát xây dựng 

Nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây gọi là nhà thầu) là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

Trong hoạt động khảo sát xây dựng, nhà thầu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 77, Luật Xây dựng năm 2014, cụ thể như sau: 

a. Quyền của nhà thầu khảo sát xây dựng:

Nhà thầu khảo sát xây dựng có các quyền: 

+ Yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan cung cấp số liệu, thông tin liên quan theo quy định của hợp đồng để thực hiện khảo sát xây dựng;

+ Từ chối thực hiện yêu cầu ngoài hợp đồng khảo sát xây dựng;

+ Thuê nhà thầu phụ thực hiện khảo sát xây dựng theo quy định của hợp đồng khảo sát xây dựng;

+ Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và của pháp luật có liên quan.

b. Nghĩa vụ của nhà thầu khảo sát xây dựng 

Nhà thầu khảo sát xây dựng có các nghĩa vụ sau:

+ Thực hiện đúng yêu cầu khảo sát xây dựng theo quy định của Luật này và hợp đồng khảo sát xây dựng;

+ Đề xuất, bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi phát hiện yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế;

+ Chịu trách nhiệm về kết quả khảo sát xây dựng và chất lượng khảo sát do mình thực hiện; chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng khảo sát của nhà thầu phụ (nếu có) và kết quả khảo sát của nhà thầu phụ. Nhà thầu phụ khi tham gia khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm về kết quả khảo sát trước nhà thầu chính và trước pháp luật;

+ Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng không phù hợp và vi phạm hợp đồng khảo sát xây dựng;

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và của pháp luật có liên quan.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được quy định như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 21/09/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực

Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được quy định như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 21/09/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/09/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án

Các quy định về nhiệm vụ khảo sát xây dựng và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về nhiệm vụ khảo sát xây dựng và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

Các quy định về quản lý công tác khảo sát xây dựng và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về quản lý công tác khảo sát xây dựng và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

Các quy định về việc quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Chủ đầu tư có các quyền và nghĩa vụ gì trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/09/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Khảo sát xây dựng và các yêu cầu đối với khảo sát xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 22/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về khảo sát xây dựng và các yêu cầu đối với khảo sát xây dựng