Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư là gì?

Pháp luật hiện hành quy định về quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại Điều 18, Nghị định 69/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 01/09/2021, cụ thể như sau: 

1. Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án khi chủ đầu tư được lựa chọn trong trường hợp quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định 69/2021/NĐ-CP

Trong trường hợp chủ đầu tư được lựa chọn khi các chủ sở hữu thoả thuận với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc bằng hình thức đầu thầu hoặc được lựa chọn bằng hình thức đấu thầu, chủ đàu tư có các quyền và trách nhiệm sau: 

a. Các quyền của chủ đầu tư dự án 

Khoản 1, Điều 18, Nghị định 69/2021/NĐ-CP quy định về các quyền của chủ sở hữu trong trường hợp này đó là: 

+ Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật;

+ Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở và công trình dịch vụ thương mại (nếu có) trong phạm vi dự án; thực hiện huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình trong dự án theo quy định của pháp luật nhà ở và pháp luật kinh doanh bất động sản;

+ Được thực hiện quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện kinh doanh đối với các công trình kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi dự án theo nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

+ Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở và các công trình khác (nếu có) trong dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về nhà ở;

+ Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất sử dụng vào mục đích để ở, kinh doanh, dịch vụ, thương mại và các loại đất khác trong phạm vi dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật;

+ Được hưởng các cơ chế ưu đãi theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án;

+ Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án 

Khoản 3, Điều 18, Nghị định 69/2021/NĐ-CP quy định chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư quy định tại Điều 14 và Điều 15 của Nghị định này có trách nhiệm sau đây:

+ Thực hiện các trách nhiệm của chủ đầu tư dự án theo quy định tại các khoản 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 26 của Luật Nhà ở năm 2014 và các quy định có liên quan của pháp luật kinh doanh bất động sản;

Xem thêm: Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại là gì?

+ Thực hiện bố trí chỗ ở tạm thời, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ theo phương án bồi thường đã được phê duyệt.

+ Tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà ở và các công trình xây dựng tái định cư theo quy định của pháp luật về xây dựng cho các chủ sở hữu theo đúng phương án bồi thường đã được phê duyệt; bàn giao các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho nhà nước theo nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư và theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác.

2. Quyền và trách nhiệm của các chủ đầu tư dự án đối với trường hợp Nhà nước trực tiếp thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Khoản 2, Khoản 4, Điều 18, Nghị định 69/2021/NĐ-CP quy định về quyền và trách nhiệm của các chủ đầu tư dự án đối với trường hợp Nhà nước trực tiếp thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư như sau: 

a. Quyền của các chủ đầu tư dự án 

Quyền của các chủ đầu tư dự án trong trường hợp này gồm: 

+ Bán, cho thuê, cho thuê mua căn hộ tái định cư, diện tích khác không phải là nhà ở theo quy định của pháp luật;

+ Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật;

+ Được thực hiện quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện kinh doanh đối với các công trình kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi dự án theo nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

+ Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất sử dụng vào mục đích để ở, kinh doanh, dịch vụ, thương mại và các loại đất khác trong phạm vi dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật;

+ Các quyền khác.

b. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án 

Chủ đầu tư dự án tròn trường hợp này có trách nhiệm: 

+ Thực hiện các trách nhiệm của chủ đầu tư dự án theo quy định tại các khoản 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 26 của Luật Nhà ở năm 2014 và các quy định có liên quan của pháp luật kinh doanh bất động sản;

Xem thêm: Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại là gì?

+ Thực hiện bố trí chỗ ở tạm thời, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ theo phương án bồi thường đã được phê duyệt theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định này và pháp luật có liên quan;

+ Tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà ở và các công trình xây dựng tái định cư theo quy định của pháp luật về xây dựng cho các chủ sở hữu theo đúng phương án bồi thường đã được phê duyệt; bàn giao các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho nhà nước theo nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư và theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các nghĩa vụ khác.

Xem thêmTổng hợp các bài viết về Luật Nhà ở

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 12/08/2021

Bài viết trình bày về các nguyên tắc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Nguyên tắc, nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 12/08/2021

Bài viết trình bày các nguyên tắc, nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư

Các bên tham gia giao dịch về nhà ở cần phải có các điều kiện gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 13/08/2021

Bài viết trình bày về các điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở

Các hình thức giao dịch về nhà ở và các điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 13/08/2021

Bài viết trình về các hình thức giao dịch về nhà ở và các điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch

Các quy định về phương án bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 13/08/2021

Bài viết trình bày các quy định về phương án bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu nhà nước được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 13/08/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về phương án bồi thường , hỗ trợ, tái định cư đối với nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu nhà nước

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về nhà ở, công trình xây dựng không thuộc SHNN được quy định như thế nào? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 13/08/2021

Bài viết trình bày các quy định về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về nhà ở, công trình xây dựng không thuộc sở hữu nhà nước trong một số trường hợp

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về nhà ở, công trình xây dựng không thuộc SHNN được quy định như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 13/08/2021

Bài viết trình bày các quy định về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về nhà ở, công trình xây dựng không thuộc sở hữu nhà nước trong một số trường hợp