Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thuộc diện phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại là gì?

Pháp luật hiện hành quy định về quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thuộc diện phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại Điều 19, Nghị định 69/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ và có hiệu lực từ ngày 01/09/2021 của Chính phủ, cụ thể như sau: 

1. Quyền của chủ sở hữu nhà chung cư 

Chủ sở hữu nhà chung cư (trừ trường hợp quy định tại mục 2) có các quyền sau đây:

+ Được tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

+ Được tái định cư, được giải quyết chỗ ở tạm thời, được lựa chọn hình thức bồi thường; yêu cầu chủ đầu tư thanh toán tiền chênh lệch bồi thường (nếu có

+ Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai đối với nhà ở, công trình đã được bồi thường, bố trí tái định cư;

+ Được tham gia giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật;

+ Được mua nhà ở bố trí tạm thời trong trường hợp nhà ở này thuộc diện được bán nếu chủ sở hữu không có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở tái định cư;

+ Được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư, nhà ở bố trí tạm thời (nếu được mua nhà ở này); trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán được thực hiện như đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản. Người nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư cuối cùng được cấp Giấy chứng nhận.

+ Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp có thiệt hại xảy ra theo nội dung của hợp đồng đã ký kết và theo quy định của pháp luật;

+ Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền của chủ sở hữu nhà ở, công trình khác thuộc sở hữu nhà nước

 Chủ sở hữu nhà ở, công trình khác thuộc sở hữu nhà nước có các quyền tương tự mục 1, trừ: 

+ Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai đối với nhà ở, công trình đã được bồi thường, bố trí tái định cư;

+ Được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư, nhà ở bố trí tạm thời (nếu được mua nhà ở này); trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán được thực hiện như đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản. Người nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư cuối cùng được cấp Giấy chứng nhận.

3. Trách nhiệm của chủ sở hữu nhà chung cư:

Chủ sở hữu nhà chung cư có các trách nhiệm quy định tại khoản 3, Điều 19 Nghị định 69/2021/NĐ-CP như sau: 

+ Thực hiện theo phương án bồi thường đã được phê duyệt; chấp hành di dời để thực hiện việc giải tỏa, phá dỡ nhà ở và công trình xây dựng trong phạm vi dự án theo phương án, giải pháp phá dỡ đã được duyệt;

+ Chấp hành và tạo điều kiện để các tổ chức, đơn vị và cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư;

Xem thêm: Các quy định của pháp luật về việc kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư là gì?

+ Tạo điều kiện để chủ đầu tư dự án, nhà thầu xây dựng triển khai thực hiện dự án theo nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

+ Tham gia lấy ý kiến để lựa chọn chủ đầu tư dự án; tuân thủ các nội dung của hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở tái định cư đã ký kết; nộp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư khi mua, thuê mua nhà ở tái định cư theo quy định của pháp luật nhà ở;

Xem thêm: 

Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư khi các chủ sở hữu thỏa thuận với doanh nghiệp KDBĐS được quy định ra sao? (P1)

Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư khi các chủ sở hữu thỏa thuận với doanh nghiệp KD BĐS được quy định ra sao? (P2)

+ Chấp hành các quyết định có liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

4. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại

Người sử dụng nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại được bố trí tái định cư và phải thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm theo nội dung thỏa thuận với chủ sở hữu tương tự mục 3, trừ việc tham gia lấy ý kiến để lựa chọn chủ đầu tư dự án; tuân thủ các nội dung của hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở tái định cư đã ký kết; nộp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư khi mua, thuê mua nhà ở tái định cư theo quy định của pháp luật nhà ở.

Xem thêmTổng hợp các bài viết về Luật Nhà ở

Luật Hoàng Anh

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nguyên tắc, nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 12/08/2021

Bài viết trình bày các nguyên tắc, nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư

Các bên tham gia giao dịch về nhà ở cần phải có các điều kiện gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 13/08/2021

Bài viết trình bày về các điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở

Các hình thức giao dịch về nhà ở và các điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 13/08/2021

Bài viết trình về các hình thức giao dịch về nhà ở và các điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch

Các quy định về phương án bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 13/08/2021

Bài viết trình bày các quy định về phương án bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu nhà nước được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 13/08/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về phương án bồi thường , hỗ trợ, tái định cư đối với nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu nhà nước

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về nhà ở, công trình xây dựng không thuộc SHNN được quy định như thế nào? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 13/08/2021

Bài viết trình bày các quy định về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về nhà ở, công trình xây dựng không thuộc sở hữu nhà nước trong một số trường hợp

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về nhà ở, công trình xây dựng không thuộc SHNN được quy định như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 13/08/2021

Bài viết trình bày các quy định về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về nhà ở, công trình xây dựng không thuộc sở hữu nhà nước trong một số trường hợp

Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 13/08/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật hiện hành về quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư