So sánh tội mua dâm người dưới 18 tuổi với tội môi giới mại dâm?

Nội dung

Tội mua dâm người dưới 18 tuổi

Tội môi giới mại dâm

Căn cứ pháp lý

Điều 329 Bộ luật Hình sự

Điều 328 Bộ luật Hình sự

Khách thể

Mua dâm người chưa thành niên là hành vi dùng tiền hoặc lợi ích khác trả cho người bán dâm dưới 18 tuổi để được giao cấu.

Tội mua dâm người dưới 18 tuổi là tội xâm phạm đến sự phát triển bình thường của người chưa thành niên về thể chất, tâm sinh lý, đồng thời xâm phạm đến trật tự trị an xã hội.

Như vậy, khách thể của tội phạm là sức khỏe của người dưới 18 tuổi; truyền thống văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh của dân tộc và trật tự công cộng.

Môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm. bán dâm.

Cũng như đối với tội chứa mại dâm, tội môi giới mại dâm là tội xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, đến đời sống văn hoá, trật tự trị an xã hội.

Như vậy, khách thể của tội phạm là truyền thống văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh của dân tộc và trật tự công cộng.

Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội phạm gồm 01 hành vi duy nhất là hành vi mua dâm. Mua dâm là hành vi dùng tiền hoặc lợi ích khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

Việc mua dâm có thể diễn ra không giống như việc mua bán hàng hoá bình thường khác nhất là đối với trẻ em từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Người bán dâm có thể bị cưỡng bức, bị mua chuộc dụ dỗ nên mới bán dâm; vì vậy, nếu trong quá trình giao cấu người được coi là “bán dâm” có biểu hiện của sự không đồng ý như chống cự, van xin hoặc miễn cưỡng để người mua dâm giao cấu thì tuỳ trường hợp người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm, cưỡng dâm, chứ không phải là mua dâm.

Người bán dâm là người chưa thành niên nhưng phải là từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi và những người này phải là người bán dâm.

Nếu họ không phải là người bán dâm hoặc dưới 13 tuổi thì cũng không gọi mua dâm mà tuỳ trường hợp người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm cụ thể.

Trường hợp nạn nhân là người dưới 13 tuổi thì người thực hiện hành vi mua dâm sẽ phải chịu trách nhiệm về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 142, kể cả nạn nhân dưới 13 tuổi muốn bán dâm.

Hậu quả không phải dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm. Tội phạm hoàn thành kể từ thời điểm hành vi mua dâm xảy ra.

Mặt khách quan của tội phạm gồm 01 hành vi duy nhất là hành vi môi giới mại dâm. Hành vi môi giới mại dâm được thực hiện với nhiều thủ đoạn khác nhau như: dụ dỗ hoặc dẫn dắt với vai trò là người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm. bán dâm.

Môi giới mại dâm là hành vi làm trung gian, tổ chức móc nối, dụ dỗ, dẫn dắt để cho người mại dâm và người khác quan hệ tình dục với nhau.

Người phạm tội môi giới mại dâm phải là người làm trung gian cho người mua dâm và người bán dâm, nhưng không nhất thiết phải biết cụ thể người bán dâm bán dâm cho người nào hoặc người mua dâm mua dâm với ai. Trong các lĩnh vực khác nhất thiết người làm trung gian phải biết hai bên mà mình trung gian còn làm trung gian để thực hiện việc mua dâm, bán dâm, người làm trung gian không cần phải biết cả hai bên. Ví dụ: A làm nghề lái xe ôm, A biết B là gái bán dâm và thường xuyên chở B đến khách sạn để B thực hiện việc mua bán dâm, tuy nhiên A không biết khách mua dâm là ai. Hành vi của A vẫn là hành vi môi giới mại dâm.

Trường hợp một hoặc một số người “chăn dắt” một số gái mại dâm để chuyên “cung cấp” cho các khách sạn, nhà nghỉ khi có yêu cầu thì cần phân biệt: nếu có sự bàn bạc, thoả thuận từ trước, thành đường dây “gái gọi” thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa mại dâm với vai trò đồng phạm; nếu không có sự bàn bạc, thoả thuận từ trước thì truy cứu trách nhiệm hình sự về tội môi giới mại dâm với các tình tiết định khung là: có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; phạm tội nhiều lần; đối với nhiều người hoặc tái phạm nguy hiểm.

Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm người phạm tội đã thực hiện các hành vi dụ dỗ, móc nối, dẫn dắt người mại dâm, và người mại dâm đã có sự nhận lời, thoả thuận.

Chủ thể

Chủ thể của tội phạm không phải chủ thể đặc biệt, bất kì ai cũng có thể là chủ thể của tội phạm này.

Chủ thể của tội phạm phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Chủ thể của tội phạm không phải chủ thể đặc biệt, bất kì ai cũng có thể là chủ thể của tội phạm này.

Chủ thể của tội phạm phải là người từ đủ 16 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Mặt chủ quan

Người phạm tội mau dâm người chưa thành niên thực hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là người phạm tội biết rõ việc mình bỏ tiền hoặc lợi ích vật chất ra là để trả cho người bán dâm và được giao cấu với người bán dâm

Động cơ của người phạm tội là thoả mãn dục vọng là chủ yếu. Tuy nhiên, cũng có trường hợp người phạm tội vì những động cơ cá nhân khác như trả thù, truyền bệnh cho người bán dâm…

Người phạm tội môi giới mại dâm thực hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là người phạm tội biết rõ việc dụ dỗ, dẫn dắt người mua dâm hoặc người bán dâm để họ thực hiện việc mua dâm, bán dâm. Nếu vì một lý do nào đó mà họ không biết hoặc không thể biết có việc mua bán dâm thì không phạm tội môi giới mại dâm.

 

Hình phạt

Điều 329 Bộ luật Hình sự quy định 04 Khung hình phạt đối với cá nhân phạm tội như sau:

- Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Mua dâm 02 lần trở lên;

b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

- Khung hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 328 Bộ luật Hình sự quy định 04 Khung hình phạt đối với cá nhân phạm tội như sau:

- Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

- Khung hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Bộ luật Hình sự            

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 25/10/2021

Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy quy định tại Điều 326 BLHS

Tội rửa tiền có điểm gì khác tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả?

Hỏi đáp luật Hình Sự 25/10/2021

Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ so sánh tội rửa tiền với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Tội có điểm gì khác tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm?

Hỏi đáp luật Hình Sự 25/10/2021

Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ so sánh tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy với tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.

Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 25/10/2021

Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp quy định tại Điều 325 BLHS

Tội chứa mại dâm là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 28/10/2021

Tội chứa mại dâm quy định tại Điều 327 BLHS

Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 28/10/2021

Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử quy định tại Điều 286 BLHS

So sánh tội mua dâm người dưới 18 tuổi với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi?

Hỏi đáp luật Hình Sự 28/10/2021

Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ so sánh tội tội mua dâm người dưới 18 tuổi với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 28/10/2021

Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật quy định tại Điều 285 BLHS