Thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được quy định ra sao?(P1)

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng và thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được thực hiện để phát hiện những dấu hiệu không đảm bảo an toàn của công trình. Vậy cụ thể pháp luật hiện hành quy định như thế nào về thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Điều 5, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 06/2021/NĐ-CP) quy định về thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình, cụ thể như sau: 

1. Các trường hợp thực hiện thí nghiệm đối chứng

Thí nghiệm đối chứng trong quá trình thi công xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau:

+ Được quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật, hợp đồng xây dựng;

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 2, Nghị định 06/2021/NĐ-CP, Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, quy định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, Điều 138, Luật Xây dựng năm 2014 quy định hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Như vậy, thí nghiệm đối chứng được thực hiện trong trường hợp chỉ dẫn kỹ thuật, hợp đồng xây dựng có quy định về việc thực hiện các thí nghiệm này. 

+  Khi vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình hoặc công trình được thi công xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế;

+ Theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Trong qúa trình thi công công trình xây dựng, thí nghiệm đối chứng được thực hiện khi các cơ quan chuyên môn về xây dựng có yêu cầu

2. Các trường hợp thực hiện kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình. 

Khoản 9, Điều 2, Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định về kiểm định xây dựng như sau: 

"Điều 2. Giải thích từ ngữ 

9. Kiểm định xây dựng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích."

 

Từ quy định trên, có thể thấy cùng với thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình, kiểm định xây dựng là hoạt động rất quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng của công trình. 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được thực hiện trong các trường hợp sau:

+ Được quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật, hợp đồng xây dựng;

+ Khi công trình đã được thi công xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế hoặc không đủ các căn cứ để đánh giá chất lượng, nghiệm thu;

+ Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án PPP

Dự án PPP là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc đầu tư để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thông qua việc thực hiện một hoặc các hoạt động sau xây dựng, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có; vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có (theo quy định tại Khoản 9, Điều 3, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020).

+ Theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP;

Trong trường hợp này, chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm trình cơ quan yêu cầu xem xét, chấp thuận nội dung đề cương kiểm định trước khi tiến hành phê duyệt. Trong trường hợp này, tổ chức kiểm định phải độc lập với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình và các nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, cung ứng vật tư - thiết bị, quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình.

+ Khi công trình hết tuổi thọ thiết kế mà chủ sở hữu công trình có nhu cầu tiếp tục sử dụng;

Tuổi thọ thiết kế của công trình là là khoảng thời gian công trình được dự kiến sử dụng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và công năng sử dụng. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng có liên quan, nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. 

Khi hết tuổi thọ thiết kế, công trình có thể sẽ không đảm bảo yêu cầu về an toàn và công năng sử dụng. Do vậy, khi công trình hết tuổi thọ thiết kế, chủ sở hữu có nhu cầu sử dụng tiếp thì phải thực hiện kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình

+ Khi công trình đang khai thác, sử dụng có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn;

+ Kiểm định xây dựng công trình phục vụ công tác bảo trì.

Trên đây chúng tôi đã trình bày về các trường hợp thực hiện thí nghiệm đối chứng, các trường hợp thực hiện kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình. Các vấn đề khác liên quan đến nội dung kiểm định xây dựng, chi phí kiểm định xây dựng chúng tôi sẽ trình bày trong bài viết tiếp theo. 

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng được quy định ra sao?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng

Nghiệm thu công việc xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc nghiệm thu công việc xây dựng

Chủ đầu tư, nhà thầu có quyền và nghĩa vụ gì trong việc giám sát thi công xây dựng công trình?

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về quyèn và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu trong việc giám sát thi công xây dựng công trình

Các quy định về quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được quy định ra sao? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 03/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được quy định ra sao? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 03/10/2021

Bài viết trình ày các quy định về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, Nội dung, trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng