Thiết kế xây dựng được điều chỉnh như thế nào?

Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Trong đó, thiết kế xây dựng là một trong các hoạt động xây dựng, diễn ra trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc điều chỉnh thiết kế xây dựng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

1. Các trường hợp điều chỉnh thiết kế xây dựng 

Khoản 1, Điều 84, Luật Xây dựng năm 2014 quy định thiết kế xây dựng đã được phê duyệt điều chỉnh trong 02 trường hợp sau: 

+ Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng;

+ Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án.

2. Các trường hợp thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng 

Khoản 2, Điều 84, Luật Xây dựng năm 2014 quy định như sau: 

"Điều 84. Điều chỉnh thiết kế xây dựng

2. Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều này mà có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này."

Theo quy định trên, khi điều chỉnh thiết kế xây dựng trong 02 trường hợp quy định tại mục 1 mà có các thay đổi như thau đổi về địa chất, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt tương tự như trường hợp thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. 

Xem thêm: Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định ra sao?

3. Các quy định về việc thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

Căn cứ tại Điểm c, Khoản 1, Điều 78, Luật Xây dựng năm 2014 quy định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở là một bộ phận thuộc thiết kế xây dựng. Các thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể (Front - End Engineering Design, sau đây gọi là thiết kế FEED), thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế. Chi tiết hơn về các thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, mời quý bạn đọc tìm hiểu trong bài viết các quy định chung về thiết kế xây dựng.

Điều 39, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định về việc thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở như sau: 

a. Các trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện việc thẩm định thiết thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền quy định tại Điều 36 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thực hiện việc thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh đối với các trường hợp:

+ Điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình;

+ Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế cơ sở.

Xem thêm:

Thẩm quyền cụ thể của các cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở là gì? (P1)

Thẩm quyền cụ thể của các cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở là gì? (P2)

Thẩm quyền cụ thể của các cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở là gì? (P3)

Thẩm quyền cụ thể của các cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở là gì? (P4)

Với các trường hợp khác, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định làm cơ sở phê duyệt.

b. Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh

Việc thẩm tra thiết kế xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, cụ thể: 

+ Trong quá trình thẩm định, trường hợp báo cáo kết quả thẩm tra chưa đủ cơ sở để kết luận thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng được quyền yêu cầu bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra;

+ Tổ chức tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và với các nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng;

+ Nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục I Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Các bản vẽ được thẩm tra phải được đóng dấu theo quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

c. Thành phần hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở 

Hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở bao gồm các thành phần sau: 

+ Các thành phần hồ sơ tương tự như hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng

+ Báo cáo tình hình thực tế thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư (trường hợp công trình đã thi công xây dựng).

Xem thêm: Thành phần hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn xây dựng?

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các quy định chung về cấp giấy phép xây dựng là gì?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 24/09/2021

Bài viết trình bày về đối tượng cấp giấy phép xây dựng, các loại giấy phép xây dựng, cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn, cấp Giấy phép đối với dự án đầu tư xây dựng có nhiều công trình

Các quy định chung về cấp giấy phép xây dựng là gì?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 24/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về trường hợp được cấp Giấy phép xây dựng

Chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có quyền và nghĩa vụ gì trong việc thiết kế xây dựng?

Hỏi đáp luật Đất đai 24/09/2021

Bài viết về quyền và nghĩa vụ chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong việc thiết kế

Doanh nghiệp có được đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhà chung cư không?

Hỏi đáp luật Đất đai 24/09/2021

Bài viết trình bày về việc đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp tại nhà chung cư có mục đích

Hồ sơ công trình xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng được lưu trữ như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 24/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng

Việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo quy trình nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 24/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng

Việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo quy trình nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 24/09/2021

Bài ét tình bày về quy trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng

Thành phần hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn xây dựng?

Hỏi đáp luật Đất đai 24/09/2021

Bài viết trình bày về thành phần hồ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn xây dựng