Trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định như thế nào?

Trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định tại Điều 9, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, được sửa đổi bởi Khoản 5, Điều 1, Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, cụ thể: 

1. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được thẩm định, phê duyệt theo trình tự sau: 

Bước 01: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định

Bước 02: Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất đến các thành viên của Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến.

Thời hạn: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan gửi hồ sơ.

Bước 03: Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là khu vực chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đối với trường hợp cần thiết

Thời hạn: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 04: Các thành viên Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời hạn: không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 05: Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất và gửi Thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thời hạn: không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý

Bước 06: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ kế hoạch sử dụng đất gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Thời hạn: không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất.

Bước 07: Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong 

Thời hạn: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Việc thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm các nội dung như mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch tỉnh; mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo quốc phòng, an ninh; khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các công trình, dự án đã thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất, tính phù hợp của các giải pháp với tình hình thực tế của địa phương; nguồn lực và khả năng huy động vốn để thực hiện kế hoạch.

Xem thêm:

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

Việc tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng hệ thống thông tin đất đai cần đáp ứng các điều kiện gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 23/06/2021

Bài viết trình bày về các điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Việc cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 23/06/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, Cập nhật cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai, Cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Cập nhật cơ sở dữ liệu giá đất

Các quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu đất đai là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 25/06/2021

Bài viết trình bày về các quy định của pháp luật trong việc bảo đảm an toàn dữ liệu đất đai và bảo mật dữ liệu đất đai

Hệ thống thông tin đất đai được quản lý ra sao và được khai thác dưới hình thức nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 23/06/2021

Bài viết trình bày về các quy định của pháp luật trong việc quản lý và hình thức khai thác hệ thống thông tin đất đai