Việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?

Căn cứ tại Điều 43, Luật đất đai năm số 45/2013QH13 ngày 29/11/2013 được sửa đổi tại Khoản 1 Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất được quy định cụ thể như sau:

Việc lấy ý kiến đối với quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Cụ thể theo quy định tại Điều 19, Luật quy hoạch năm 2017, Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp của địa phương liên quan và cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân khác có liên quan về quy hoạch.

1. Quy định về lấy ý kiến đối với quy hoạch sử dụng đất quốc gia 

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4,7 Điều 1, nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, đối với quy hoạch sử dụng đất quốc gia, hồ sơ lấy ý kiến bao gồm báo cáo tóm tắt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

2. Quy định về lấy ý kiến đối với quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 8, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, việc lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh được quy định như sau: 

+ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi hồ sơ lấy ý kiến về dự thảo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm góp ý kiến và gửi về Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 

+ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hoàn thiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

3. Quy định về lấy ý kiến đối với phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, việc lấy ý kiến góp ý vào phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh được quy định như sau:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến góp ý trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Nội dung văn bản góp ý của Bộ tài nguyên và Môi trường bao gồm: Cơ sở pháp lý của việc lập phương án, sự phù hợp của phương án, việc tuân thủ các chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất…

+ Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản góp ý kiến về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Trường hợp cần thiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và các bộ, ngành liên quan góp ý vào phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh.

4.Quy định về lấy ý kiến đối với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

Việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện bằng hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Nội dung lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các dự án công trình thực hiện trong thời kỳ quy hoạch sử dụng đất;

Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tổ chức lấy ý kiến;

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và hoàn thiện phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm: 

+ Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, địa điểm, diện tích khu vực dự kiến thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất;

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất được công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Xem thêm: Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Luật Hoàng Anh 

 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Cơ chế hoạt động và cơ chế phối hợp của Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 22/06/2021

Bài viết trình bày về cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai và cơ chế phối hợp của Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan khác

Các quy định của pháp luật về địa giới hành chính là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày về khái niệm địa giới hành chính là gì? và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định địa giới hành chính, hồ sơ quản lý địa giới hành chính và giải quyết tranh chấp địa giới hành chính

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 22/06/2021

Bài viết trình bày về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai

Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật hiện hành về việc thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất