Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa vô cùng lớn trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Một trong các giai đoạn rất quan trọng trong quá trình lập và thực hiện việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đó là giai đoạn thẩm định. Vậy việc thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được pháp luật hiện hành quy định như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Căn cứ tại Điều 44, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, việc thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau:

1. Về thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định 

Hội đồng thẩm định được thành lập nhằm thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

a. Thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc gia 

Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc gia. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định trong việc thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

b. Thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Cơ quan quản lý đất đai ở trung ương có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định kế hoạch sử dụng đất.

c. Thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

2. Trách nhiệm của Hội đồng thẩm định trong việc thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hội đồng thẩm định quy định có trách nhiệm thẩm định và gửi thông báo kết quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có thẩm quyền.

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có trách nhiệm tiếp thu, giải trình theo nội dung thông báo kết quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

3. Nội dung thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất

a. Nội dung thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Nội dung thẩm định quy hoạch,sử dụng đất cấp huyện: cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học của việc lập quy hoạch sử dụng đất; mức độ phù hợp của phương án quy hoạch sử dụng đất với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; hiệu quả kinh tế-xã hội, môi trường; tính khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất. 

b. Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất

Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất bao gồm: mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất, mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất. 

4. Về kinh phí tổ chức thẩm định 

Kinh phí tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được xác định thành một mục riêng trong kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất tương ứng.

Xem thêm:

Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là gì?

Trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định như thế nào?

Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là gì?

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia, công cộng là gì ?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về việc bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia, công cộng

Cơ chế hoạt động và cơ chế phối hợp của Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 22/06/2021

Bài viết trình bày về cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai và cơ chế phối hợp của Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan khác

Các quy định của pháp luật về địa giới hành chính là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày về khái niệm địa giới hành chính là gì? và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định địa giới hành chính, hồ sơ quản lý địa giới hành chính và giải quyết tranh chấp địa giới hành chính

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 22/06/2021

Bài viết trình bày về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai