Việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài phải đảm bảo các nguyên tắc nào?(P1)

Khoản 15, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014 quy định dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.  Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài là các dự án được đầu tư xây dựng trên lãnh thổ quốc gia khác ngoài lãnh thổ Việt Nam. Vậy việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng nước ngoài phải đảm bảo các nguyên tắc nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Điều 59, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về 05 nguyên tắc quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài đó là:

Nguyên tắc thứ nhất 

Khoản 1, Điều 59, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định: 

1. Việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư của các dự án sử dụng vốn đầu tư công tại nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư ra nước ngoài của các dự án còn lại thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Vốn đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật. (quy định tại Khoản 22, Điều 3, Luật Đầu tư công năm 2019).

Dự án sử dụng vốn đầu tư công là dự án sử dụng một trong các loại vốn như vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Theo quy định trên, có thể hiểu, đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công tại nước ngoài, việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định tại pháp luật về đầu tư công được quy định chi tiết tại mục 1, Chương II, Luật Đầu tư công năm 2019. 

Bên cạnh đó, đối với các dự án đầu tư còn lại tức là các dự án không sử dụng vốn đầu tư công, việc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư ra nước ngoài được thực hiện theo quy định tại pháp luật về đầu tư, được quy định chi tiết tại mục 2, Chương IV, Luật Đầu tư năm 2020.

2. Nguyên tắc thứ hai 

Nguyên tắc thứ hai đó là việc quyết định đầu tư dự án thực hiện theo pháp luật về đầu tư công đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp đối với dự án của doanh nghiệp có sử dụng vốn đầu tư của nhà nước.

Như đã trình bày tại mục 1, việc quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công được quy định chi tiết tại mục 1, Chương II, Luật Đầu tư công năm 2019.

Bên cạnh đó, Khoản 3, Điều 3, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp quy định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp là việc Nhà nước sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước hoặc vốn từ các quỹ do Nhà nước quản lý để đầu tư vào doanh nghiệp. Theo đó, đối với dự án của doanh nghiệp có sử dụng vốn đầu tư của nhà nước phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp được quy định chi tiết tại Điều 29, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014.

Nguyên tắc thứ ba 

Nội dung của nguyên tắc này đó là dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý các dự án đầu tư của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và quy định pháp luật có liên quan.

Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài là các cơ quan, tổ chức, văn phòng… hoặc các loại tổ chức khác được xác định là tổ chức đại diện cho quốc gia Việt Nam tại quốc gia khác mà Việt Nam có mối quan hệ ngoại giao. 

Khoản 1, Điều 12, Luật cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  năm 2009 quy định cơ quan đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể theo quyết định thành lập của Chính phủ, phù hợp với thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận, phù hợp với pháp luật quốc tế.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài cần phải tuân thủ quy định của Chính phủ về quản lý các dự án đầu tư của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và quy định pháp luật có liên quan. Các quy định này được quy định chi tiết tại Chương III, Nghị định 104/2018/NĐ-CP ngày 08/08/2018 của Chính phủ. 

Xem thêm: 

Việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài phải đảm bảo các nguyên tắc nào?(P2)

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh

 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các quy định về việc lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo, nghiệm thu công trình đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài là gì? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo, nghiệm thu công trình đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Mẫu đơn đề nghị cấp, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về mẫu đơn đề nghị cấp, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng và mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng và mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy phép xây dựng được áp dụng từ ngày 03/03/2021?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày mẫu đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy phép xây dựng được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, giấy phép di dời công trình được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, giấy phép di dời công trình được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Nhà thầu nước ngoài bị thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về nhà thầu nước ngoài bị thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng