Xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố như thế nào? (P2)

Nếu như trong phần trước chúng tôi đã trình bày khái quát về giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, trình tự xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố và nội dung chi tiết tại bước 1, lập danh mục xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thì trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày về các nội dung sau:

Xem thêm: Xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố như thế nào?(P1)

Nội dung cụ thể của các bước trong trình tự xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố

a. Bước 1: Lập danh mục xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

b. Bước 02: Xác định định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản làm cơ sở xác định giá ca máy

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản đối với những máy và thiết bị thi công nêu tại Mục V Phụ lục V, Thông tư 13/2021/TT-BXD để làm cơ sở xác định giá ca máy.

- Đối với các loại máy và thiết bị thi công chưa có trong Mục V Phụ lục này thì định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản được xác định như sau:

- Định mức khấu hao của máy: căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định hoặc tham khảo vận dụng của loại máy có cùng tính năng kỹ thuật nêu tại Mục V Phụ lục V, Thông tư 13/2021/TT-BXD;

- Định mức sửa chữa của máy: khảo sát thu thập, tổng hợp số liệu về chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy thông qua các tài liệu sau: thống kê chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy, các hướng dẫn về bảo dưỡng, sửa chữa máy; quy đổi chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy thành tỷ lệ phần trăm (%) so với nguyên giá máy; phân bổ đều tỷ lệ % chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy theo số năm đời máy. Trường hợp không đủ thông tin, dữ liệu cần thiết thì được xác định bằng cách vận dụng định mức sửa chữa của loại máy có cùng tính năng kỹ thuật nêu tại Mục V Phụ lục V, Thông tư 13/2021/TT-BXD 

- Số ca làm việc trong năm của máy: khảo sát thu thập, tổng hợp số liệu về thời gian sử dụng máy trong thực tế từ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thời gian sử dụng máy gồm: nhật ký công trình, báo cáo thống kê định kỳ về thời gian sử dụng máy, các quy định và yêu cầu kỹ thuật về thời gian bảo dưỡng, sửa chữa máy, số liệu thống kê về thời tiết ảnh hưởng đến thời gian làm việc của máy; quy định về thời gian sử dụng và hoạt động cả đời máy trong tài liệu kỹ thuật của máy hoặc do nhà sản xuất máy công bố… Bổ sung các yếu tố ảnh hưởng đến số ca làm việc của máy trong năm theo những điều kiện cụ thể của công trình. Trường hợp không đủ thông tin, dữ liệu thì được xác định bằng cách vận dụng số ca làm việc trong năm của loại máy có cùng tính năng kỹ thuật nêu tại Mục V Phụ lục V, Thông tư 13/2021/TT-BXD;

- Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng: khảo sát số liệu mức nhiên liệu, năng lượng của máy tiêu thụ phù hợp với thời gian làm việc thực tế của máy trong ca; số liệu tính toán theo hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật của máy do nhà sản xuất máy công bố về tiêu hao nhiên liệu, năng lượng khi máy hoạt động;

- Số lượng nhân công điều khiển máy: theo yêu cầu về số lượng công nhân điều khiển máy, trình độ tay nghề (cấp bậc thợ); tham khảo các hướng dẫn về nhân công điều khiển máy do nhà sản xuất máy công bố. Trường hợp không đủ thông tin, dữ liệu cần thiết thì được xác định bằng cách vận dụng số lượng nhân công điều khiển máy của loại máy có cùng tính năng kỹ thuật nêu tại Mục V Phụ lục này.

- Định mức chi phí khác của máy: khảo sát thu thập, tổng hợp số liệu về chi phí khác của máy gồm các chi phí cần thiết để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình; quy đổi giá trị khoản chi phí này theo tỷ lệ % so với giá tính khấu hao của máy; phân bổ chi phí quản lý máy theo năm. Trường hợp không đủ thông tin, dữ liệu cần thiết thì được xác định bằng cách vận dụng định mức chi phí khác của loại máy có cùng tính năng kỹ thuật nêu tại Mục V Phụ lục này;

- Nguyên giá của máy và thiết bị thi công được xác định theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 1 Mục III Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 13/2021/TT-BXD.

c. Bước 03: Tính toán, xác định giá ca máy và thiết bị thi công

Giá ca máy và thiết bị thi công được tính toán, xác định theo nội dung nêu tại Mục III Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 13/2021/TT-BXD.

 

Hồ sơ xác định/trình công bố giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố

Thành phần hồ sơ xác định giá ca máy và thiết bị thi công do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố gồm:

- Thuyết minh, xử lý số liệu, tính toán giá ca máy và thiết bị thi công để công bố.

- Đối với các loại máy và thiết bị thi công chưa có trong Mục V Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 13/2021/TT-BXD, thì hồ sơ bao gồm các thành phần sau: 

+ Các tài liệu liên quan đến thông số kỹ thuật chủ yếu của máy và thiết bị thi công cần xác định, thông tin về nguyên giá máy và thiết bị thi công (hợp đồng, hóa đơn mua bán máy; báo giá của nhà cung cấp máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; nguyên giá máy và thiết bị thi công của công trình/dự án tương tự).

+ Phiếu khảo sát, thu thập số liệu và báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát (nếu có). Số lượng phiếu khảo sát phải đảm bảo độ tin cậy, mang tính đại diện và được xác định phù hợp với nhu cầu sử dụng máy trên địa bàn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Suất vốn đầu tư xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Sự cố về máy, thiết bị được khai báo, báo cáo, giải quyết như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 26/10/2021

Bài viết trình bày về việc khai báo, báo cáo, giải quyết sự cố về máy, thiết bị

Các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công được xác định như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc xác định khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công

Các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công được xác định như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công

Các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công được xác định như thế nào? (P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công

Giá ca máy và thiết bị thi công của công trình được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công của công trình

Xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố