Chủ tịch Hội đồng quản trị có được kiêm Giám đốc trong công ty cổ phần?

Giám đốc của công ty là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp và sẽ chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, giám đốc của công ty cổ phần còn phải chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị của công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trong nhiệm kỳ đó. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên của Hội đồng quản trị, đồng thời là người đứng đầu, đại diện cho Hội đồng quản trị. Trong công ty cổ phần, người nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị có được kiêm Giám đốc hay không? Luật Hoàng Anh xin giải đáp ngay sau đây.

Khoản 2 Điều 156 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định như sau:

Điều 156. Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.”

Công ty đại chúng được quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019:

Điều 32. Công ty đại chúng

1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

b) Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.”

Điểm b Khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về doanh nghiệp nhà nước như sau:

Điều 88. Doanh nghiệp nhà nước

1. Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.”

Cụ thể hơn, tại Khoản 2 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định rõ ràng:

Điều 275. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của 01 công ty đại chúng.”

Kết hợp các quy định trên, có thể thấy trong công ty cổ phần Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức vụ Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Ngoại trừ trường hợp khi công ty đó là công ty đại chúng và công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Lý do đưa ra quy định là bởi: Vai trò của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc khác nhau về mặt bản chất. Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành Hội đồng quản trị để thực hiện các nghĩa vụ về giám sát, trả thù lao và thay thế, bổ nhiệm Ban điều hành. Tổng giám đốc thường là những người rất bận rộn vì công việc điều hành công ty hàng ngày. Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng giám đốc thì sẽ xảy ra tình huống “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Việc phân chia vai trò rõ ràng trong bộ máy lãnh đạo công ty là một tiêu chí quan trọng để quản trị công ty hiệu quả, do đó cần có sự tách bạch giữa hai chức danh này.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Doanh nghiệp

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên doanh nghiệp Nhà nước như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 12/07/2021

Bài viết này trình bày về chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên doanh nghiệp Nhà nước.

Ban kiểm soát doanh nghiệp Nhà nước có chế độ làm việc như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 12/07/2021

Bài viết này trình bày về chế độ làm việc của Ban kiểm soát doanh nghiệp Nhà nước.

Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên Doanh nghiệp Nhà nước?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 12/07/2021

Bài viết này trình bày tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên Doanh nghiệp Nhà nước.

Giám đốc, Tổng giám đốc trong Doanh nghiệp Nhà nước có quyền và nghĩa vụ gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 12/07/2021

Bài viết này trình bày về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc trong Doanh nghiệp Nhà nước.

Những giao dịch nào trong công ty cổ phần sẽ bị kiểm soát?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 13/07/2021

Bài viết này trình bày về những giao dịch bị kiểm soát trong công ty cổ phần.

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty được thực hiện như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 13/07/2021

Bài viết này trình bày về việc mua lại cổ phần theo quyết định của công ty.

Pháp luật quy định như thế nào về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 13/07/2021

Bài viết này trình bày quy định pháp luật về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần.

Pháp luật quy định như thế nào về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 13/07/2021

Bài viết này trình bày về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần.