Có các tiêu chí phân loại đầu tư nào?

Hoạt động đầu tư (gọi tất là đầu tư) là quá trình sử dụng các nguồn lực về tài chính, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế nói chung. Vậy hoạt động đầu tư gồm những hoạt động nào và có các tiêu chí phân loại đầu tư nào?

1. Dựa vào lĩnh vực hoạt động

Đầu tư được phân thành đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật, đầu tư cho quản lý...

2. Dựa vào thời gian thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra

Đầu tư được phân thành: đầu tư ngắn hạn (thời gian dự định đạt được mục tiêu đặt ra nhỏ hơn hoặc bằng 1 năm); đầu tư trung hạn và dài hạn (thời gian dự định đạt được mục tiêu đặt ra lớn hơn 1 năm).

3. Dựa vào tính chất đầu tư.

Đầu tư được phân thành đầu tư chiều rộng hay đầu tư mới (nhằm hình thành nên cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới); đầu tư thay thế (nhằm đổi mới tài sản cố định làm cho chúng đồng bộ và tiến bộ về mặt kỹ thuật); đầu tư mở rộng hai đầu tư chiều sâu (nhằm mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, cải tạo, nâng cấp trang bị lại, đồng bộ hoá, hiện đại hóa... với mục đích cung cấp thêm sản phẩm cùng loại).

4. Dựa vào chức năng quản lý vốn đầu tư

Đầu tư được phân thành: đầu tư gián tiếp là trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp tham gia vào quản lý vốn đầu tư (như việc mua cổ phiếu trái phiếu...) Và đầu tư trực tiếp là phương thức đầu tư trong đó nhà đầu tư trực tiếp tham gia quản lý vốn đầu tư (khi đó, người bỏ vốn và người quản lý sử dụng vốn là một chủ thể). Trong đầu tư trực tiếp lại có thể phân thành đầu tư dịch chuyển (là loại đầu tư trong đó nhà đầu tư mua một lượng vốn đủ lớn để nắm quyền chi phối hoạt động doanh nghiệp, việc đầu tư không làm gia tăng tài sản mà chỉ làm thay đổi quyền sở hữu đối với doanh nghiệp) và đầu tư phát triển (là đầu tư nhằm tạo nên năng lực sản xuất mới, cả về lượng và vật chất, hình thức này là tiền đề để thực hiện đầu tư gián tiếp và đầu tư dịch chuyển).

5. Dựa vào lãnh thổ thực hiện hoạt động đầu tư

Khoản 18 Điều 3 Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (sau đây gọi là Luật đầu tu 2020) quy định về nhà đầu tư như sau:

“18. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.”

Theo đó có thể phân loại thành đầu tư trong nước (là hoạt động đầu tư được thực hiện ở Việt Nam) và đầu tư ra nước ngoài (là đầu tư được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam).

6. Dựa vào đối tượng đầu tư.

Có thể phân thành đầu tư vật chất đầu tư tài sản như nhà xưởng, máy móc, thiết bị... và đầu tư tài chính.

7. Dựa vào hình thức đầu tư

Theo Điều 21 Luật đầu tư 2020 quy đinh về các hình thức đầu tư như sau:

“Điều 21. Hình thức đầu tư

1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.

2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

3. Thực hiện dự án đầu tư.

4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

5. Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.”

Theo quy định trên có thể phân thành đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư mua cổ phần, phần vốn góp, góp vốn; thực hiện dự án đầu tư; đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật đầu tư.

Luật Hoàng Anh

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản bao gồm những nội dung gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 30/07/2021

Bài viết này trình bày về nội dung quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 30/07/2021

Bài viết này trình bày về nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Tòa án trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong trường hợp nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 30/07/2021

Bài viết này trình bày về các trường hợp tòa án trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Thẩm phán không được tham gia giải quyết phá sản trong trường hợp nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 30/07/2021

Bài viết này trình bày về các trường hợp thẩm phán không được tham gia giải quyết phá sản

Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 31/07/2021

Bài viết này trình bày về định nghĩa doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Tài sản có tranh chấp được xử lý như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 31/07/2021

Bài viết này trình bày về việc xử lý tài sản có tranh chấp

Thủ tục phá sản có yếu tố nước ngoài có những lưu ý gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 31/07/2021

Bài viết này trình bày về thủ tục phá sản có yếu tố nước ngoài

Đầu tư kinh doanh là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 09/08/2021

các cách tiếp cận về khái niệm đầu tư kinh doanh