Cổ đông công ty cổ phần của nghĩa vụ gì?

Nghĩa vụ tạo cơ sở ràng buộc các cổ đông phải có trách nhiệm trong việc quản trị, điều hành, duy trì công ty cổ phần. Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã quy định cụ thể về các nghĩa vụ của cổ đông công ty cổ phần tại Điều 119:

Điều 119. Nghĩa vụ của cổ đông

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

3. Tuân thủ Điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

4. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

5. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

Theo đó, với tư cách là cổ đông công ty cổ phần, chủ thế đó phải có các nghĩa vụ sau:

- Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn này (Khoản 1 Điều 113 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

- Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

- Tuân thủ Điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty. Điều lệ công ty là bản cam kết của tất cả các thành viên, cổ đông trong công ty khi thành lập và hoạt động. Quy chế nội bộ trong doanh nghiệp được hiểu là một loại văn bản do doanh nghiệp ban hành nhằm điều chỉnh các mối quan hệ trong nội doanh nghiệp. Các văn bản này được xem như " pháp luật" của mỗi doanh nghiệp, là nền tảng để xây dựng và quản lý một tổ chức phát triển bền vững, văn minh và tiến bộ, vì vậy các cổ đông khi tham gia vào doanh nghiệp cần phải tuân thủ.

- Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Đây là đều những văn bản được sự đồng tình và chấp thuận của cơ quan cao nhất trong công ty cổ phần hoặc cơ quan quản lý công ty. Mọi cổ đông trong công ty phải chấp hành các vấn đề đã được thông qua bởi hai cơ quan này.

- Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. Đây là nghĩa vụ mới được nêu trong Luật Doanh nghiệp năm 2020. bổ sung quy định mới nêu này sẽ bảo vệ tốt hơn bí mật kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và các thông tin khác nói chung, cũng như đảm bảo được quyền lợi chính đáng của các cổ đông. Tuy nhiên, các thông tin được cung cấp cần bảo mật, nghiêm cấm phát tán là các thông tin nội bộ của doanh nghiệp, và được quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật. Còn đối với các thông tin có tính chất công khai, doanh nghiệp thông báo thì không bị hạn chế bởi quy định này.

- Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Doanh nghiệp

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Pháp luật quy định như thế nào về thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 13/07/2021

Bài viết này trình bày về thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty được thực hiện như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 13/07/2021

Bài viết này trình bày về việc mua lại cổ phần theo quyết định của công ty.

Pháp luật quy định như thế nào về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 13/07/2021

Bài viết này trình bày quy định pháp luật về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần.

Pháp luật quy định như thế nào về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 13/07/2021

Bài viết này trình bày về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần.