Công ty mẹ, công ty con cần lập những loại báo cáo nào?

Tuy là hai chủ thể pháp lý độc lập, nhưng giữa công ty mẹ và công ty con vẫn tồn tại những mối liên kết. Điều đó được thể hiện thông qua báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con được quy định tại Điều 197 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

1. Các loại báo cáo cần lập

1.2. Đối với công ty mẹ

Cơ sở pháp lý là Khoản 1 Điều 197 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

Điều 197. Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con

1. Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây:

a) Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán;

b) Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của công ty mẹ và công ty con;

c) Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của công ty mẹ và công ty con.”

Như vậy, ngoài các báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật như Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn… công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau:

- Báo cáo tài chính hợp nhất: Để có những thông tin chính xác về hoạt động chung của tập đoàn, pháp luật yêu cầu công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty. Báo cáo tài chính hợp nhất được thực hiện theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS số 25. Báo cáo tài chính hợp nhất cung cấp những thông tin tài chính quan trọng cho cơ quan quản lý, nhà đầu tư. Cơ quan quản lý trên cơ sở những thông tin này thực hiện việc điều tiết, định hướng phát triển và phân bổ nguồn lực. Báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày như một báo cáo tài chính doanh nghiệp và được xây dựng trên cơ sở báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo quy định của chuẩn mực kế toán. Báo cáo tài chính hợp nhất được lập dựa trên cơ sở hợp nhất các báo cáo tài chính riêng lẻ của công ty mẹ và công ty con. Đây là một báo cáo quan trọng trong mô hình nhóm công ty.

- Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của công ty mẹ và công ty con: Báo cáo kết quả kinh doanh là văn bản được doanh nghiệp sử dụng để phản ánh tổng quan tình hình kinh doanh theo từng kỳ. Đồng thời cũng ghi chép lại chi tiết các hoạt động kinh doanh. Bao gồm các hoạt động thu chi, lợi nhuận, thua lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh. Nhờ vào những số liệu này, Đại hội đồng cổ đông sẽ kịp thời nắm bắt tình hình tài chính. Cân đối giữa nguồn thu và nguồn chi trong từng giai đoạn. Vạch ra những định hướng phát triển trong tương lai, đồng thời có biện pháp khắc phục tình trạng xấu khẩn cấp và kịp thời.

- Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của công ty mẹ và công ty con. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty là bản tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đồng thời đề ra phương hướng quản lý, điều hành cho giai đoạn sau.

1.2. Đối với công ty con

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 197 Luật Doanh nghiệp năm 2020, ngoài báo cáo, tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty con còn phải lập báo cáo tổng hợp về mua, bán và giao dịch khác với công ty mẹ.

2. Những lưu ý khi lập báo cáo

2.1. Yêu cầu trong quá trình lập báo cáo

Khoản 2, 3, 4 Điều 197 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định như sau:

 “Điều 197. Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con

2. Khi có yêu cầu của người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ, người đại diện theo pháp luật của công ty con phải cung cấp báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con.

3. Người chịu trách nhiệm lập báo cáo của công ty mẹ sử dụng báo cáo quy định tại khoản 2 Điều này để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con nếu không có nghi ngờ về việc báo cáo do công ty con lập và đệ trình có thông tin sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

4. Người chịu trách nhiệm lập báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này chưa được lập và đệ trình các báo cáo đó nếu chưa nhận được đầy đủ báo cáo tài chính của công ty con. Trong trường hợp người quản lý công ty mẹ đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi thẩm quyền mà vẫn không nhận được báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định từ công ty con thì người quản lý công ty mẹ vẫn lập và trình báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con. Báo cáo có thể gồm hoặc không gồm thông tin từ công ty con đó, nhưng phải có giải trình cần thiết để tránh hiểu nhầm hoặc hiểu sai lệch.”

2.2. Về chế độ lưu giữ

Vấn đề này được quy định tại Khoản 3 Điều 197 Luật Doanh nghiệp năm 2020, theo đó báo cáo, tài liệu quyết toán tài chính hằng năm, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ, công ty con phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty mẹ. Bản sao của báo cáo, tài liệu quy định tại khoản này phải được lưu giữ tại chi nhánh của công ty mẹ tại Việt Nam.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Doanh nghiệp

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Khi đặt tên doanh nghiệp, doanh nghiệp cần có những lưu ý gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 23/07/2021

Bài viết này trình bày về quy định pháp luật đối với tên doanh nghiệp

Tài sản góp vốn gồm những loại nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 23/07/2021

Bài viết này trình bày về những loại tài sản góp vốn.

Điều lệ công ty là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/07/2021

Bài viết này trình bày về điều lệ công ty.

Doanh nghiệp được giải thể trong các trường hợp và điều kiện nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/07/2021

Bài viết này trình bày về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp.

Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/07/2021

Bài viết này trình bày về hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp.

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/07/2021

Bài viết này trình bày về tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Công ty mẹ và công ty con có mối quan hệ như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/07/2021

Bài viết này trình bày về mối quan hệ của công ty mẹ và công ty con.