Đối tượng điều chỉnh của Luật Đầu tư được quy định như thế nào?

Với tư cách là một lĩnh vực pháp lý, đối tượng điều chỉnh của luật đầu tư là các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể trong việc xác lập và triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư mà luật điều chỉnh. Việc xác định quan hệ đầu tư là đối tượng điều chỉnh của luật đầu tư có thể được thực hiện theo các tiêu chí khác nhau. Tuy nhiên, dù được nhận diện theo tiêu chí nào thì các quan hệ pháp luật đầu tư cũng thường hội tụ những đặc điểm giúp phân biệt các quan hệ pháp luật thuộc đối tượng điều chỉnh của lĩnh vực pháp lý khác nhau.

Theo Điều 2 Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 quy định về đối tượng áp dụng của Luật đầu tư như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.”

Quan hệ đầu tư được hiểu là các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực đầu tư, trong đó có các bên tham gia cần phải đáp ứng các điều kiện do Nhà nước quy định, có những quyền và nghĩa vụ nhất định theo quy định của pháp luật về đầu tư. Các quan hệ đầu tư được điều chỉnh bởi pháp luật tạo ra quan hệ pháp luật đầu tư. Quan hệ pháp luật đầu tư có thể được coi là một bộ phận của quan hệ pháp luật dân sự nói chung vì nó có thể xác lập các quyền và nghĩa vụ về tài sản giữa các chủ thể có địa vị pháp lý bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, quan hệ đầu tư có những đặc điểm riêng biệt nhất định so với các quan hệ dân sự khác.

1. Xét ở góc độ quá trình

Các quan hệ được pháp luật đầu tư điều chỉnh bao gồm tổng hợp các quan hệ giữa các chủ thể phát sinh từ việc bắt đầu xác lập hoạt động đầu tư đến khi triển khai thực hiện và chấm dứt hoạt động đầu tư. Tất cả các quan hệ được xác lập và được pháp luật điều chỉnh trong suốt quá trình này được gọi chung là quan hệ pháp luật đầu tư. Ví dụ: khi nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư tại cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư thì thủ tục đầu tư được quy định rõ ràng trong Luật đầu tư với các quyền và trách nhiệm cơ bản của Nhà nước cũng như quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục, như vậy, các chủ thể đã tham gia vào quan hệ pháp luật đầu tư thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật đầu tư

2. Xét ở góc độ chủ thể

Quan hệ pháp luật đầu tư có thể được xác lập giữa các cơ quan có thẩm quyền về đầu tư, sữa cơ quan có thẩm quyền với nhà đầu tư, giữa các nhà đầu tư với nhau. Ví dụ: việc ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh giữa các nhà đầu tư với nhau đã tạo ra quan hệ đầu tư được luật đầu tư điều chỉnh. Khi đó, các chủ thể chịu sự ràng buộc bởi các quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên. Quan hệ pháp luật này được nhà nước bảo đảm thực hiện.

3. Xét ở yếu tố nước ngoài xuất hiện trong quan hệ pháp luật đầu tư

Có thể phần quan hệ pháp luật đầu tư thành quan hệ pháp luật đầu tư không có yếu tố nước ngoài và quan hệ pháp luật đầu tư có yếu tố nước ngoài. Yếu tố nước ngoài xuất hiện trong quan hệ pháp luật đầu tư có thể là ở chủ thể, có thể là ở đối tượng mà quan hệ hướng tới, có thể là ở địa điểm xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đầu tư đó. Việc xác định quan hệ pháp luật đầu tư có yếu tố nước ngoài có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định pháp luật điều chỉnh quan hệ này. Ví dụ, trong trường hợp chủ thể tham gia quan hệ đầu tư là nhà đầu tư nước ngoài thì các bên có quyền thỏa thuận về pháp luật điều chỉnh quan hệ đầu tư giữa họ.

Ngoài ra việc xác định quan hệ đầu tư thuộc đối tượng điều chỉnh của luật đầu tư còn giúp việc xác định được phạm vi điều chỉnh của luật đầu tư được rõ ràng.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật đầu tư.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 30/07/2021

Bài viết này trình bày về nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Tòa án trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong trường hợp nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 30/07/2021

Bài viết này trình bày về các trường hợp tòa án trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Thẩm phán không được tham gia giải quyết phá sản trong trường hợp nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 30/07/2021

Bài viết này trình bày về các trường hợp thẩm phán không được tham gia giải quyết phá sản

Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 31/07/2021

Bài viết này trình bày về định nghĩa doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Tài sản có tranh chấp được xử lý như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 31/07/2021

Bài viết này trình bày về việc xử lý tài sản có tranh chấp

Thủ tục phá sản có yếu tố nước ngoài có những lưu ý gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 31/07/2021

Bài viết này trình bày về thủ tục phá sản có yếu tố nước ngoài

Đầu tư kinh doanh là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 09/08/2021

các cách tiếp cận về khái niệm đầu tư kinh doanh

Có các tiêu chí phân loại đầu tư nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 09/08/2021

Bài viết trình bày về các tiêu chí phân loại đầu tư