Mời họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành như thế nào?

Sau khi danh sách cổ đông được hoàn tất, bước tiếp theo là tiến hành mời họp Đại hội đồng cổ đông. Vậy hoạt động này được tiến hành như thế nào? Luật Hoàng Anh xin giải đáp vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định như sau:

Điều 143. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

2. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty; trường hợp công ty xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương theo quy định của Điều lệ công ty.

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

b) Phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu.”

Căn cứ vào quy định pháp luật trên, có thể rút ra những lưu ý khi mời họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thời hạn gửi thông báo mời họp

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên) phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Đây là khoảng thời gian hợp lý cho phép cổ đông có đủ thời gian để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, đồng thời cho phép các cổ đông có đủ thời gian để liên lạc với các cổ đông khác.

2. Cách thức thông báo mời họp

Thông báo mời họp cần bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử thì thông báo mời họp và các tài liệu họp kèm theo phải được công bố trên trang thông tin điện tử đó. Đây là một phương thức công bố thông tin tới đông đảo công chúng một cách đơn giản và ít tốn kém.

Trường hợp công ty xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương theo quy định của Điều lệ công ty.

3. Nội dung thông báo và tài liệu mời họp

Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. Trường hợp công bố thông báo mời họp trên trang thông tin điện tử của công ty thì thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu.

Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

- Phiếu biểu quyết.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Doanh nghiệp

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/07/2021

Bài viết này trình bày về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

Pháp luật quy định như thế nào về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/07/2021

Bài viết này trình bày về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chủ thể nào có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/07/2021

Bài viết này trình bày về thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.