Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ được pháp luật quy định như thế nào?

Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ là kết quả của Hội nghị chủ nợ. Bài viết dưới đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày các vấn đề về nội dung, hiệu lực, hệ quả của Nghị quyết Hội nghị chủ nợ và Đề nghị, kiến nghị xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ.

1. Nghị quyết Hội nghị chủ nợ

Theo Khoản 1 Điều 83 Luật Phá sản năm 2014, Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra Nghị quyết trong đó có một trong các kết luận sau:

- Đề nghị đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản đến trước ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; doanh nghiệp, hợp tác xã không mất khả năng thanh toán.

- Đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Đề nghị tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Theo Khoản 2 Điều 83 Luật Phá sản năm 2014, Nghị quyết Hội nghị chủ nợ phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Ngày, tháng, năm.

- Tên Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Tên, địa chỉ của người yêu cầu mở thủ tục phá sản.

- Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản.

- Tên, địa chỉ của người có liên quan.

- Ý kiến của người tham gia Hội nghị chủ nợ.

- Ý kiến của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản về yêu cầu của người tham gia Hội nghị chủ nợ.

- Kết luận Hội nghị chủ nợ, kết quả biểu quyết.

Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ có chữ ký của Thẩm phán, Quản tài viên, đại diện doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và thông báo trước Hội nghị chủ nợ.

Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ được thông qua khi có quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ có hiệu lực ràng buộc đối với tất cả các chủ nợ (Khoản 2 Điều 81 Luật Phá sản năm 2014). Trường hợp Hội nghị chủ nợ không thông qua được Nghị quyết thì Tòa án nhân dân tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, Tòa án nhân dân gửi Nghị quyết Hội nghị chủ nợ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và người có quyền, nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ (Điều 84 Luật Phá sản năm 2014).

2. Đề nghị, kiến nghị xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ

Những chủ nợ biểu quyết không tán thành thông qua hoặc không có quyền biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị chủ nợ có quyền đề nghị Chán án Tòa án nhân dân xem xét lại Nghị quyết Hội nghị chủ nợ đó. Khoản 1 Điều 85 Luật Phá sản năm 2014 quy định:

Điều 85. Đề nghị, kiến nghị xem xét lại và giải quyết đề nghị, kiến nghị xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ

1. Trường hợp không đồng ý với Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 77 và Điều 78 của Luật này có quyền gửi đơn đề nghị, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân đang giải quyết phá sản xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ.”

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, kiến nghị, Chánh án Tòa án nhân dân đang giải quyết phá sản xem xét và ra một trong hai quyết định: Không chấp nhận đề nghị, kiến nghị hoặc chấp nhận thì phải tổ chức lại Hội nghị chủ nợ. Quyết định của Chán án là Quyết định cuối cùng. Việc quy định quyền đề nghị xem xét là Nghị quyết Hội nghị chủ nợ cho các chủ nợ không có quyền biểu quyết hoặc biểu quyết không tán thành như là một cơ chế nhằm kiểm soát việc thông qua Nghị quyết Hội nghị chủ nợ cũng như dành cho những chủ thể đó cơ hội để thể hiện quan điểm, tiếng nói của mình. Điều này còn giúp cho những chủ nợ biểu quyết không tán thành hoặc không có quyền biểu quyết sẽ tự bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi bị ảnh hưởng nếu việc thông qua Nghị quyết hội nghị chủ nợ bởi ý chí chủ quan của nhóm chủ thể khác.

Theo Khoản 2 Điều 85 Luật Phá sản năm 2014, văn bản đề nghị, kiến nghị có các nội dung chủ yếu sau:

- Ngày, tháng, năm.

- Tên, địa chỉ của người đề nghị, Viện kiểm sát kiến nghị.

- Nội dung đề nghị, kiến nghị.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Phá sản

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực được thực hiện như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 30/07/2021

Bài viết này trình bày về việc thực hiện tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực

Đăng ký giao dịch bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được pháp luật quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 30/07/2021

Bài viết này trình bày về đăng ký giao dịch bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Hội nghị chủ nợ được tiến hành như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 30/07/2021

Bài viết này trình bày về tiến hành Hội nghị chủ nợ

Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh bao gồm các nội dung nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 30/07/2021

Bài viết này trình bày về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Những chủ thể có quyền, nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 30/07/2021

Bài viết này trình bày về quyền, nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ