Tổng hợp các bài viết về Luật Phá sản

1. Chủ thể nào có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

2. Thẩm quyền giải quyết phá sản được xác định như thế nào?

3. Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản có nhiệm vụ quyền hạn gì?

4. Chủ thể hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cần đáp ứng điều kiện gì?

5. Cơ quan thi hành án dân sự có nhiệm vụ, quyền hạn gì trong quá trình giải quyết yêu cầu phá sản?

6. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có quyền và nghĩa vụ gì?

7. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết phá sản như thế nào?

8. Pháp luật quy định như thế nào về lệ phí, chi phí phá sản?

9. Phân công thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được thực hiện như thế nào?

10. Người tham gia thủ tục phá sản có quyền, nghĩa vụ gì?

11. Thẩm phán xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản như thế nào?

12. Thương lượng giữa chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được tiến hành như thế nào?

13. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản cần có lưu ý gì?

14. Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thực hiện nghĩa vụ về tài sản được thực hiện như thế nào?

15. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được pháp luật quy định như thế nào?

16. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động kinh doanh như thế nào?

17. Chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được quy định như thế nào?

18. Doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm thực hiện những hoạt động nào sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản?

19. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị giám sát như thế nào?

20. Tiền lãi đối với khoản nợ được xác định như thế nào?

21. Tài sản được phân chia theo thứ tự nào?

22. Trong trường hợp nghĩa vụ liên đối hoặc bảo lãnh, nghĩa vụ tài sản được thực hiện như thế nào?

23. Khoản nợ có bảo đảm được xử lý như thế nào?

24. Phân biệt phá sản và giải thể?

25. Thẩm phán không được tham gia giải quyết phá sản trong trường hợp nào?

26. Một số nghĩa vụ về tài sản khác liên quan tài sản thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, tài sản nhận đảm bảo và hàng hóa đã bán?

27. Những giao dịch nào của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán bị coi là vô hiệu?

28. Tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực được thực hiện như thế nào?

29. Kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được tiến hành như thế nào?

30. Bù trù nghĩa vụ được Luật Phá sản quy định như thế nào?

31. Luật Phá sản quy định như thế nào về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời?

32. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được xác định như thế nào?

33. Đăng ký giao dịch bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được pháp luật quy định như thế nào?

34. Triệu tập Hội nghị chủ nợ được pháp luật quy định như thế nào?

35. Ban đại diện chủ nợ được pháp luật quy định như thế nào?

36. Luật Phá sản quy định như thế nào về giấy đòi nợ?

37. Hội nghị chủ nợ được tiến hành như thế nào?

38. Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh bao gồm các nội dung nào?

39. Những chủ thể có quyền, nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ?

40. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ được pháp luật quy định như thế nào?

41. Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh được thực hiện trong thời hạn như thế nào?

42. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh được tiến hành trong trường hợp nào?

43. Phá sản tổ chức tín dụng cần lưu ý những gì?

44. Tòa án giải quyết phá sản theo thủ tục rút gọn khi nào?

45. Có những căn cứ nào để tòa án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản?

46. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản bao gồm những nội dung gì?

47. Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản?

48. Tòa án trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong trường hợp nào?

49. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là gì?

50. Tài sản có tranh chấp được xử lý như thế nào?

51. Thủ tục phá sản có yếu tố nước ngoài có những lưu ý gì?

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan