Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có quyền và nghĩa vụ gì?

Để bảo vệ cũng như ràng buộc trách nhiệm của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, pháp luật đã quy định cụ thể rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể này. Cụ thể như sau:

1. Nghĩa vụ của Quản tài viên trong hoạt động hành nghề

Nghĩa vụ của Quản tài viên trong hoạt động hành nghề được quy định tại Điều 7 Nghĩa vụ của Quản tài viên trong hoạt động hành nghề Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. Các nghĩa vụ cụ thể như sau:

- Tuân thủ nguyên tắc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo Điều 2 Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

Điều 2. Nguyên tắc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

2. Tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Quản tài viên.

3. Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, tính trung thực, minh bạch, khách quan.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động hành nghề.”

- Chịu trách nhiệm về hoạt động nghề nghiệp của mình theo quy định của pháp luật về phá sản.

- Ký báo cáo, văn bản về kết quả thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về phá sản.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật đối với trường hợp Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân.

- Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hành nghề về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong hoạt động hành nghề

Nghĩa vụ của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong hoạt động hành nghề được quy định tại Điều 13 Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. Cụ thể:

- Quản lý Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hoạt động nghề nghiệp do Quản tài viên mà doanh nghiệp cử quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 của Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

Điều 16. Thông báo tham gia vụ việc phá sản của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản chỉ định của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản cử Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp của mình đại diện cho doanh nghiệp tham gia vụ việc phá sản cho Thẩm phán, trong đó ghi rõ tên, số, ngày cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của Quản tài viên hoặc các Quản tài viên được cử; trong trường hợp từ chối tham gia vụ việc phá sản thì doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản.

3. Trong trường hợp Quản tài viên được doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cử theo quy định tại Khoản 2 Điều này bị tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Quản tài viên được cử bị tạm đình chỉ hành nghề, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cử Quản tài viên khác hành nghề trong doanh nghiệp thay thế.

Trường hợp doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không thể cử Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp thay thế thì thông báo bằng văn bản cho Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản để chỉ định Quản tài viên khác hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khác.”

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm xem xét, ký các văn bản do Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp mình thực hiện.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hành nghề về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

3. Quyền và nghĩa vụ chung

Ngoài các nghĩa vụ cụ thể trên, Điều 16 Luật Phá sản năm 2014 quy định các quyền và nghĩa vụ chung đối với Quản tài viên và Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản như sau:

Thứ nhất, quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, gồm:

- Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ.

- Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản.

- Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

- Được thuê cá nhân, tổ chức thực hiện công việc theo quy định của pháp luật.

- Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản.

- Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản.

- Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định của Luật này; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản.

- Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.

Thứ hai, đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật.

Thứ ba, báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Thứ tư, đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc sau:

- Thu thập tài liệu, chứng cứ.

- Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp.

- Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, được hưởng thù lao và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thứ sáu, báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo yêu cầu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự; chịu trách nhiệm trước Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Phá sản

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh khi nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 26/07/2021

Bài viết này trình bày về các trường hợp doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh.

Có các phương thức chuyển đổi doanh nghiệp nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 26/07/2021

Bài viết này trình bày về các phương thức chuyển đổi doanh nghiệp.

Sau khi có quyết định giải thể, doanh nghiệp bị cấm thực hiện những hoạt động nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 26/07/2021

Bài viết này trình bày về những hành vi cấm doanh nghiệp thực hiện sau khi có quyết định giải thể.

Chủ thể nào có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 26/07/2021

Bài viết này trình bày về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Thẩm quyền giải quyết phá sản được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 26/07/2021

Bài viết này trình bày về thẩm quyền giải quyết phá sản.

Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 26/07/2021

Bài viết này trình bày về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản.

Chủ thể hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cần đáp ứng những điều kiện gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 27/07/2021

Bài viết này trình bày về điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Cơ quan thi hành án dân sự có nhiệm vụ, quyền hạn gì trong quá trình giải quyết yêu cầu phá sản?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 27/07/2021

Bài viết này trình bày về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình giải quyết yêu cầu phá sản.