Quy định của pháp luật chứng khoán về thanh tra chứng khoán?

1. Khái niệm thanh tra chứng khoán

Theo Khoản 1, 2, 3 Điều 129 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về thanh tra chứng khoán như sau:

“Điều 129. Thanh tra chứng khoán

1. Thanh tra chứng khoán là thanh tra chuyên ngành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Thanh tra chứng khoán có Chánh thanh tra, các Phó Chánh thanh tra và các Thanh tra viên.

3. Thanh tra chứng khoán chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Tài chính, hoạt động theo quy định của pháp luật về thanh tra và quy định của Luật này.”

Vậy thanh tra chứng khoán thanh tra chuyên ngành về chứng khoán và thị trường chứng khoán gồm có Chánh thanh tra, các Phó Chánh thanh tra và các Thanh tra viên.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra chứng khoán.

Theo Khoản 4 Điều 129 Luật chứng khoán 2019 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra chứng khoán gồm:

“4. Thanh tra chứng khoán có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

b) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

d) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.”

Cụ thể theo Điều 9 Thông tư 97/2020/TT-BTC quy định về hoạt động thành tra kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam như sau:

- Chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và được công ty mẹ chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về mọi hoạt động của mình tại Việt Nam.

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam như sau:

+ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành.

+ Công ty mẹ và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại nước ngoài nơi công ty mẹ đóng trụ sở chính trước khi thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam phải thông báo và gửi đề cương nội dung kiểm tra cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận của công ty mẹ hoặc của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại nước ngoài, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại Việt Nam gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, kết luận thanh tra, kiểm tra của công ty mẹ, cơ quan quản lý có thẩm quyền tại nước ngoài đối với hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật chứng khoán.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định chung về công bố thông tin của công ty đại chúng?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

Quy định chung về công bố thông tin của công ty đại chúng theo Điều 120 Luật chứng khoán

Quy định của pháp luật về công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

Quy định của pháp luật về công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng theo Điều 120 Luật chứng khoán

Quy định về công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

Quy định về công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo Điều 125 Luật chứng khoán

Quy định của pháp luật về công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

Quy định của pháp luật về công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng theo Điều 121 Luật chứng khoán

Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

bài viết trình bày về cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành; phạm vi,nội dung hoạt động; quyền và nghĩa vụ của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

bài viết trình bày về cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành; phạm vi,nội dung hoạt động; quyền và nghĩa vụ của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

khái niệm, kỳ hạn trái phiếu,, khối lượng phát hành, đồng tiền phát hành và thanh toán, mệnh giá , hình thức , lãi suất danh nghĩa, loại hình trái phiếu, phương thức thanh toán lãi, gốc của trái phiếu

Nguyên tắc xác định khoản thu trái pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

Nguyên tắc xác định khoản thu trái pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo Điều 3 Thông tư 117/2020/TT-BTC