Quy định của pháp luật về công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng?

Theo Khoản 1 Điều 120 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng như sau:

“Điều 120. Công bố thông tin của công ty đại chúng

1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về một hoặc một số nội dung sau đây:

a) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý;

b) Báo cáo thường niên;

c) Báo cáo tình hình quản trị công ty;

d) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;

đ) Thông tin khác theo quy định của pháp luật.”

Cụ thể công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng được quy định tại Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC như sau:

- Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo nguyên tắc sau:

+ Báo cáo tài chính phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp:

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của tổ chức khác, công ty đại chúng phải công bố 02 báo cáo: báo cáo tài chính năm của riêng đơn vị mình và báo cáo tài chính năm hợp nhất theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp;

Trường hợp công ty đại chúng là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố báo cáo tài chính năm tổng hợp theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp;

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của tổ chức khác, đồng thời là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng, công ty đại chúng phải công bố 02 báo cáo: báo cáo tài chính năm tổng hợp và báo cáo tài chính năm hợp nhất theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp;

+ Công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm cả báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đó và văn bản giải trình của công ty trong trường hợp tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính;

+ Thời hạn công bố báo cáo tài chính năm: Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- Công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC và công bố báo cáo này trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thông tin tài chính trong báo cáo thường niên phải phù hợp với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

- Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

+ Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có);

+ Biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải được công bố theo thời hạn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

- Công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm và kết thúc năm đương lịch.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật chứng khoán

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định của pháp luật về quỹ thành viên?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 23/09/2021

Quy định của pháp luật về quỹ thành viên theo Khoản 41 Luật chứng khoán 2019

Quy định của pháp luật về Công ty đầu tư chứng khoán?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 23/09/2021

Quy định của pháp luật về Công ty đầu tư chứng khoán

Quy định của pháp luật về ngân hàng giám sát?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 23/09/2021

Quy định của pháp luật về khái niệm, nghĩa vụ và hạn chế hoạt động của ngân hàng giám sát

Quy định của pháp luật về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 23/09/2021

Quy định của pháp luật về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường đối với các sự kiện nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường đối với các sự kiện quy định tại Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC

Quy định về công bố thông tin của quỹ đại chúng?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

Quy định về công bố thông tin của quỹ đại chúng theo Điều 124 Luật chứng khoán và Điều 26 Thông tư 96/2020/TT-BTC

Đối tượng, nguyên tắc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

Đối tượng, nguyên tắc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo Điều 118 Luật chứng khoán

Quy định chung về công bố thông tin của công ty đại chúng?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

Quy định chung về công bố thông tin của công ty đại chúng theo Điều 120 Luật chứng khoán