Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?

Những dự án nào thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh? Và quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ trong Luật đầu tư 2020 có điểm gì khác so với quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ trong Luật đầu tư 2014?

Điều 32 Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 quy định về thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau:

“Điều 32. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Trừ các dự án đầu tư quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

c) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

d) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.”

Đối với dự án đầu tư quy định tại các điểm a, b và d nêu trên thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.

Như vậy, so với Luật đầu tư cũ năm 2014 chỉ bao gồm:

- Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

- Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Quy định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh tại Luật Đầu tư 2020 đã được mở rộng thêm phạm vi các dự án. Các thủ tục hành chính về chấp thuận chủ trương đầu tư với cá nhân hộ gia đình không cần thiết đã được bỏ. Đầu tư sân golf cũng được phân cấp cho chính quyền tỉnh.

Từ ngày 01/03/2022, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt đã được thay đổi bằng dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên. 

Bên cạnh đó, Điều 3, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp, Luật Điện lực, Luật thuế tiêu thục đặc biệt và Luật thi hành án dân sự năm 2022 bổ sung thêm dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đó là dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, trừ di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

Xem thêm: Tổng hợp các bài viêt về Luật đầu tư.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong đấu thầu?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong hoạt động đấu thầu bao gồm thực hiện các công việc tại Điều 74 Luật đấu thầu 2013.

Thế nào là tổ chuyên gia? Trách nhiệm của tổ chuyên gia trong đấu thầu?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Yêu cầu đối với thành viên tổ chuyên gia, trách nhiệm của tổ chuyên gia được quy định ra sao?

Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư trong đấu thầu?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Cùng với việc quy định trách nhiệm của bên mời thầu, pháp luật cũng quy định trách nhiệm tương ứng đối với nhà thầu, nhà đầu tư tham gia đấu thầu.

Lựa chọn nhà đầu tư được thông qua các hình thức nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

3 hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo Khoản 1 Điều 29

Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Khái niệm chấp thuận chủ trương đầu tư theo Khoản 1 Điều 3

Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo Điều 33 Luật đầu tư 2020

Thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư của Quốc hội?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư của Quốc hội theo Điều 30

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo Điều 31