Thế nào là tổ chuyên gia? Trách nhiệm của tổ chuyên gia trong đấu thầu?

Khoản 43 Điều 4 Luật đấu thầu năm 2013 định nghĩa, tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Yêu cầu đối với thành viên tổ chuyên gia, trách nhiệm của tổ chuyên gia được hướng dẫn bởi Điều 76 Luật đấu thầu năm 2013, Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Điều 15 Nghị định 25/2020/NĐ-CP

1. Yêu cầu đối với thành viên tổ chuyên gia

1.1. Yêu cầu đối với thành viên tổ chuyên gia trong lựa chọn nhà thầu

- Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, trừ cá nhân quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 116 bao gồm:

“Điều 116. Tổ chuyên gia

3. Cá nhân không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Đấu thầu, khi tham gia tổ chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

b) Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;

c) Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu;

d) Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu.

4. Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.”

Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Nếu không thì phải đáp ứng 4 điều kiện là có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu; có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu; am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu; và có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu.

- Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan.

1.2. Yêu cầu đối với thành viên tổ chuyên gia trong lựa chọn nhà đầu tư

Căn cứ Điều 15 Nghị định 25/2020/NĐ-CP, thành viên tổ chuyên gia trong lựa chọn nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo lộ trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định, trừ cá nhân quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này.

- Căn cứ theo tính chất và mức độ phức tạp của dự án, thành phần tổ chuyên gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý, đất đai và các lĩnh vực có liên quan.

- Cá nhân không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Đấu thầu, khi tham gia tổ chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

b) Có trình độ chuyên môn liên quan đến dự án;

c) Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của dự án;

d) Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của dự án;

đ) Có tối thiểu 05 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến dự án.

- Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

- Việc đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Trách nhiệm của tổ chuyên gia        

Tại Điều 76 Luật đấu thầu năm 2013 quy định về trách nhiệm của tổ chuyên gia bao gồm:

- Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng yêu cầu.

- Báo cáo bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và danh sách xếp hạng nhà thầu, nhà đầu tư.

- Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

- Bảo lưu ý kiến của mình.

- Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra.

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

- Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật đấu thầu.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Đấu thầu

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Phân biệt đấu giá và đấu thầu? Đấu giá và đấu thầu được phân loại như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 18/08/2021

Thế nào là đấu giá, đấu thầu? Hai quá trình này có điểm gì giống và khác nhau? Hãy cùng Luật Hoàng Anh tìm hiểu với bài viết dưới đây.

Các quy định chung về hợp đồng trong đấu thầu?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 18/08/2021

Các nguyên tắc chung điều chỉnh hợp đồng trong đấu thầu được quy định từ Điều 89 đến Điều 94 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Hợp đồng với nhà thầu gồm những loại nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 18/08/2021

Khái niệm, đặc điểm, hình thức của các loại hợp đồng với nhà thầu được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Hồ sơ hợp đồng bao gồm những tài liệu nào?

Quy trình thanh toán hợp đồng với nhà thầu?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 18/08/2021

Đối với các loại hợp đồng khác nhau, việc thanh toán hợp đồng gồm nguyên tắc và hồ sơ thanh toán được thực hiện lần lượt theo quy định tại Điều 95 đến 99 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Ký kết, bảo đảm thực hiện hợp đồng với nhà đầu tư?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Các tài liệu phải có trong hợp đồng với nhà đầu tư, điều kiện ký kết, yêu cầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện như thế nào?

Trách nhiệm của người có thẩm quyền trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Trách nhiệm của người có thẩm quyền được pháp luật quy định cụ thể như thế nào?

Trách nhiệm của bên mời thầu trong hoạt động đấu thầu?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Trong hoạt động đấu thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thực hiện những công việc nhất định

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong đấu thầu?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/08/2021

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong hoạt động đấu thầu bao gồm thực hiện các công việc tại Điều 74 Luật đấu thầu 2013.